Amgueddfa Blog: Amgueddfeydd, Arddangosfeydd a Digwyddiadau

Skull of Dippy the dinosaur

Shwmae bawb, Dippy sy' 'ma!

 

Dwi wir wedi mwynhau fy amser yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae pawb mor gyfeillgar a dwi wedi mwynhau cwmni da mewn digwyddiadau cyffrous iawn. Mae gen i ormod o lawer o straeon ar gyfer un blog, felly dyma fy 5 hoff beth.

 

1) Dysgu Cymraeg

Pan gyrhaeddais i Gaerdydd, doedd gen i ddim llawer o Gymraeg, ond diolch i staff hyfryd yr Amgueddfa, wnes i ddysgu yn gyflym! Dwi wedi cael digonedd o gyfleoedd i ymarfer fy Nghymraeg gydag ymwelwyr, a dwi wedi bod yn trydar yn ddwyieithog o fy nghyfri Twitter @DippyOnTour.

 

2) Digwyddiadau Dippy

Pan glywais i y bydden i'n rhannu'r neuadd fawr gyda digwyddiadau fel disgos distaw a yoga, roeddwn i'n poeni y bydden i yn y ffordd. Ond, dwi wedi mwynhau bod yng nghanol yr hwyl ac hyd yn oed wedi bod yn rhan o briodas Gymreig am y tro cyntaf!

 

The happy couple

The happy couple

© Sadie Osborne Photography, sadie-osborne.squarespace.com

                                                                                                           

3) Mwynhau byd natur

Ar fy nhaith o gwmpas y DU, rwy'n benderfynol o annog pawb i archwilio'r byd natur o'u cwmpas. Dyw hynny ddim yn anodd yng Nghaerdydd – mae mwy o fannau gwyrdd y pen yma nag unrhyw ddinas fawr arall yn y DU. Dwi wedi joio mas draw yn darganfod parciau newydd bob dydd! Cer i fy ngwefan i weld sut i fwynhau natur yn dy ardal leol di.

 

4) Fy ffrind newydd

Doeddwn i ddim yn gwybod bod deinosoriaid eraill yng Nghymru, ond buan iawn y ces i gwrdd â Dracoraptor – deinosor gafodd ei ddarganfod dafliad carreg o Gaerdydd. I ddechrau, roeddwn i'n genfigennus o enw diddorol Dracoraptor, ei ystyr yw 'draig-leidr'! Ond fe ddaethon ni'n ffrindiau mewn dim amser.

Model of Dracoraptor

Model of Dracoraptor

© Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

5) TI!

Y peth gorau am Gaerdydd heb os yw'r holl bobl anhygoel dwi wedi cwrdd â nhw. Fydda i yma tan 26 Ionawr felly cofiwch ddod draw a rhannwch eich hunluniau gan ddefnyddio #DippyArDaith a #DippyOnTour.

Crowds around Dippy the dinosaur

It’s that time of year when the stress of Christmas countdown, the high expectations of the season and extended time spent indoors with family can make the best of us a little … well, stir crazy – and in dire need of a place to chill out. Of course, a museum visit is a perfect antidote whatever your age; we offer space, interesting things to see indoors, creative activities and workshops, a break from the everyday, and of course our national museums here in Wales offer free entry which won’t stretch the purse strings further!

But for some of our community, having a place to chill out is not just a ‘nice to have’, rather it is an essential need which makes life and being out and about possible. The National Waterfront Museum has created a dedicated ‘chill-out room’ designed for autistic visitors but for use by anyone who needs it. Here, Ian Smith Senior Curator of Modern & Contemporary Industry at the Waterfront Museum explains how this special space came about.

“In October 2016 we had a staff training day in ‘Autism Awareness’. It opened our eyes to how they see the world and how we can support their needs. It showed us how even the simplest of environmental changes can affect a person with autism. Things like light and sound levels, the colour of walls and floors. In fact the general layout of a space which might be deliberately made stimulating and flashy might cause many autistic people to retreat within themselves.

It was around this time that we welcomed a new volunteer at the museum. Rhys, 17, has autism. His mother contacted us and asked if he could volunteer with us to help his confidence when meeting people and in a real work environment. Rhys helps to run an object handling session, usually with another volunteer or a member of staff, and he has taken to it really well. We have all noticed that he’s become more outgoing and will now hold conversations with total strangers.

With the growing awareness of autism the Museum decided to create an Autism Champion. Our staff member Suzanne, who has an autistic son, readily agreed to take up the challenge. She now attends meetings with our sister museums where issues and solutions around autism are discussed.

During our training session we discovered that some organisations have created ‘chill-out’ rooms. These are for anyone who is feeling stressed or disturbed to go to and relax and gather themselves together. These rooms are especially useful for autistic people. We put a small group together to look at creating a safe, quiet space somewhere in the Waterfront Museum. After considering options, we decided that a little used first aid room on the ground floor offered the best place.

Rhys came into his own. He offered us a number of suggestions on how we could change the space to make it autism friendly. These included making the light levels controllable and sound proofing the room so that gentle music or relaxing sounds could be played. Suzanne too came up with a number of ideas from her own experience of looking after her son. Additionally, a local special school, Pen-y-Bryn, with whom we had an established relationship also offered us their valuable expertise.

The room we’ve created is a very soothing space and we find it gets regular use by people with a range of needs, and is clearly much appreciated as shown by the comments in the visitor’s book:

“Fantastic resource! My daughter really needed this today – thank you!”

“Lovely place to get away from the hustle and bustle for a little one.”

“Lovely idea for people on the spectrum to come for quiet.”

“Really helped my son to have some time out.”

This has been a very big learning curve for most of us, but it has been made much easier by talking to people who have direct experience of autism. Their input as part of our team has been invaluable.”

"Lewis! Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw beth a byddwch yn dawel!" Dyma oedd geiriau fy athro hanes, Mr Davies, wrth i fws Ysgol Gyfun Cynffig gyrraedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn hydref 1966.

Pum-deg-tri mlynedd yn ddiweddarach, ac ers cael fy mhenodi’n Llywydd Amgueddfa Cymru yn gynharach eleni, rwyf wedi cadw cyngor Mr Davies mewn cof wrth i mi gyfarfod a siarad â’r timau gwych o staff a gwirfoddolwyr o gwmpas ein wyth lleoliad. Rwyf hefyd wedi clywed gan Ymddiriedolwyr, Noddwyr, cefnogwyr, gweinidogion a gweision sifil a rhai o’n miliynau o ymwelwyr.

Wrth siarad â phawb dros y chwe mis diwethaf, rwyf wedi profi eu hangerdd ac ymroddiad eithriadol dros waith Amgueddfa Cymru. Ac mae pawb, wrth gwrs, mor falch o gyflawniadau arbennig Amgueddfa Cymru, yn enwedig wrth i Sain Ffagan ennill y gwobr fawreddog Amgueddfa’r Flwyddyn fel y gwnaeth Big Pit yn 2005.

Mae bron i 1.9 miliwn o bobl wedi ymweld â’n saith amgueddfa dros y flwyddyn ddiwethaf. Heb os, eiddo pobl Cymru yw ein hamgueddfeydd cenedlaethol, a diolch i Lywodraeth Cymru, mae mynediad am ddim i bob un ohonynt.

Yn ogystal, mae cefnogaeth ein Noddwyr a sefydliadau a chefnogwyr amrywiol wedi ein galluogi ni i greu cyfuniad cyfoethog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, ac i brynu amrywiaeth eang o bethau hynod newydd i’r casgliadau cenedlaethol.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion democratiaeth ddiwylliannol a chynhwysiad cymdeithasol. Ein nod yw ymgysylltu â chymaint o gymunedau amrywiol â phosibl, o bob cwr o Gymru, yn arbennig y rhai sydd o dan anfantais. Rydym wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i les pobl, a sicrhau dyfodol i’r cenedlaethau sydd i ddod yng Nghymru.

Mae ein hymrwymiad i ymdrin â’r argyfwng hinsawdd, yn seiliedig ar ein mewnwelediad gwyddonol arbennig, yn hanfodol i ni i gyd. Wrth ymgymryd â’r gwaith hwn, mae rhaglen ymchwil gadarn ac ystyriol yn llywio ein gwaith.

Mae ein gorwelion yn ymestyn tu hwnt i Gymru. Rydym yn benderfynol o wneud cyfraniad deinamig i Gymru ar draws y byd, gan chwarae ein rhan wrth greu gwlad ffyniannus i bawb.

Fel rhywun sydd wedi manteisio ar y syniad fod addysg yn hawl nid yn fraint, ac fel mab i rieni a adawodd yr ysgol yn 14 oed, teimlaf fod ymrwymiad Amgueddfa Cymru i addysg yn syfrdanol. Mae dros 200,000 o blant ysgol a myfyrwyr wedi ymweld â’n hamgueddfeydd yn 2018/19. Ni yw darparwr addysg tu allan i’r ystafell ddosbarth mwyaf Cymru – mae hyn yn eithriadol.

Heb os nac oni bai, byddai Mr Davies yn llawn edmygedd o Amgueddfa Cymru heddiw, a’n bwriad o gael gwared ar gymaint o rwystrau â phosibl, er mwyn i fwy fyth o bobl ymgolli mewn yr orielau a gofodau ysbrydoledig sy’n tanio’r dychymyg. Creadigrwydd a fydd yn cyffwrdd â’n calonnau a’n meddyliau ni i gyd.

Rydym nawr yn dechrau ar gynllun 10 mlynedd i symud ein Hamgueddfeydd ymlaen ymhellach fyth, i groesawu mwy fyth o ymwelwyr, cynnwys mwy fyth o bobl a bod yn fentrus yn ein huchelgais i ysbrydoli pobl a newid bywydau. Mae ein hawydd i ddathlu’r gorau o Gymru mewn amryw ddisgyblaethau yn ein hysbrydoli ni i gyd. Edrychaf ymlaen i weld beth ddaw dros y ddegawd nesaf.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Hapus Iach a Heddychlon i chi gyd.

Roger Lewis

Llywydd Amgueddfa Cymru

One of the things I love about working at National Museum Cardiff (apart from the wonderful collections and exhibitions of course!) is taking a wander in the Museum gift shop. At the moment I am spoilt for choice as there is an extra shop for the Dippy exhibition filled with dino delights!

I’ve had a look at the goodies on offer at the moment, so sit back, relax and enjoy my top seven gift ideas.

 

1) Meet the Artists 3D Paper Folding Figures (£8.50)

 

These are so cute and fun, what an interesting stocking filler!

It’s the gift that keeps on giving as you have the fun of crafting your own mini artist and then can enjoy your handiwork.

 

 

 

 

 

2) Dippy: the tale of a museum icon (£6.99)

 

 

A really interesting little book, perfect for any dinosaur fan!

https://museum.wales/shop/item/3397/Dippy-the-tale-of-a-museum-icon/

 

 

 

 

3) Materia Rica Flower Necklace and Earrings (£28 and £20)

 

 

This earring and necklace set caught my eye because I’ve never seen anything like it.

I love the floral theme and the colours really stand out.

 

 

 

 

4) Fruits of Nature Original Remedies Bath Essence (£14.99)

 

A bath is the perfect way to relax after a busy day and to keep warm in this cold weather.

Whether you’d like to treat yourself or a friend, you can’t go wrong with a bit of bubble bath!

 

 

 

 

 

5) T-Rex Travel Mug (£8.99)

 

 

Do your bit for the environment and give the gift of this eco-friendly dinosaur-themed travel mug.

https://museum.wales/shop/item/3372/T-Rex-Travel-Mug/

 

 

 

 

 

 

6) Make Your Own Pteranodon (£12.99)

 

 

Another crafty option for someone creative, you get to assemble this fun automaton and can paint it any colour you like!

https://museum.wales/shop/item/3371/Make-Your-Own-Pteranodon-Wooden-Automata-Series-/

 

 

 

 

7) Special Edition ‘Martin Parr in Wales’ Set (£300)

Bear with me, but if you have a little money to spare this is a fantastic gift for someone who loves photography! This is a unique opportunity to own a signed, limited edition print by one of the most influential photographers around - snap this up before they sell out! 

https://museum.wales/shop/item/3391/Martin-Parr-in-Wales---Special-edition/

And if you love the idea but don’t have as much spare, you can pick up the book ‘Martin Parr in Wales’ for just £19.99: https://museum.wales/shop/item/3367/Martin-Parr-in-Wales/

 

 

So that’s my top seven from National Museum Cardiff, though there are many more gift ideas to be found in our shops across Amguedddfa Cymru. Please do check out our online shop too: https://museum.wales/shop/

Nadolig Llawen! | Merry Christmas!

Hello humans! Uri Guide Dog here. I haven't written my dog blog for some time but that does not mean I haven't been visiting my favourite museums. In fact I have been to several special exhibitions at National Museum Cardiff.

One of them was full of live snakes in glass cages as well as skeletons and pieces of art from the museum's collection. Mum got a chance to take part in a special audio described handling session with the live snakes – yikes – but I took the opportunity to take one of the lovely members of staff for a little walk around the block and a bit of fresh air. Apparently the snakes wrapped themselves around mum’s arms and I don't think that was very sensible, but I’m glad I wasn’t there to see it!

We also attended the David Nash exhibition which was very interesting, particularly seeing the humans using some very doggy techniques when investigating the large chunks of wood scattered all around the large rooms. The group had special permission from the artist to touch some of the sculptures but they also stooped and sniffed as the wood all had different smells. I was a bit confused why there appeared to be full-size trees in the middle of the museum! Mum kept me well away in case I mistook them for indoor dog facilities.

We have visited St Fagans a couple of times too, including a tour of the farm and the animals. We saw some sheep being sheared which didn't look very comfortable to be honest, and I was a bit wary when mum tried to pet a cow.

I am looking forward to the next Audio Description tour on 12 December when we get to officially meet Dippy the dinosaur!

For more information on Audio Description tours at National Museum Cardiff, call (029) 2057 3240.