Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Mae'r planhigion yn ymddangos!

Penny Tomkins, 11 Ionawr 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich data tywydd a'ch lluniau! Rydym wedi bod yn rhannu 'sylwad yr wythnos' ar Twitter ac rwyf wedi cynnwys y rhain yma.

Rwyf wedi mwynhau darllen eich sylwadau a chlywed eich meddyliadau ar y tywydd. Mae'n gyffrous clywed bod rhai planhigion wedi cychwyn tyfu! Rwyf wedi rhannu rhai o'ch sylwadau isod.

Cofiwch wylio eich planhigion yn agos dros yr wythnosau nesaf, i weld sut maen nhw'n newid. Gofynnwn am fesuriad uchder i'r wefan unwaith mae'r blodyn wedi agor yn llawn. Ond os ydych hefo'r diddordeb, cadwch gofnodion eich hun o dwf eich planhigion am hwyl?

Yn ystod yr wythnosau nesa byddwn yn dadansoddi'r data a gofnodwyd i ddyfalu pryd y bydd ein planhigion yn blodeuo! Plîs rhowch yr holl ddata rydych wedi'i gasglu hyd yn hyn i'r wefan cyn gynted ag y gallwch, er mwyn helpu i sicrhau bod ein rhagfynegiadau mor gywir â phosibl.

Os ydych wedi colli rhai dyddiau neu os nad ydych yn cymryd rhan yn y prosiect ond yr hoffech ei ddilyn gyda'ch ysgol, gellir defnyddio gwefan WOW y MET Office i gasglu a rhannu darlleniadau tywydd ar gyfer eich ardal.

Plîs rhannwch luniau, lluniadau a gwybodaeth am unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd  ynghylch newid yn yr hinsawdd gyda ni drwy e-bost a Twitter.

Daliwch ati gyda'r gwaith da Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

 

Eich Sylwadau:

Hendredenny Park Primary: Rain gauge fell over and thermometer broke. Athro A: I’m sorry to hear your thermometer is broken, do you have another you can use? If not let me know and I will send you a new one.

Glyngaer Primary School: Very wet and rainy this week.

Pil Primary School: There was a lot of rain at the beginning of the week and the temperature was very cold this week.

Stanford in the Vale Primary School: We have been having a lot more rain this week and has been colder.

Pil Primary School: The temperature was nearly the same all week. There wasn't much rain, only on Monday.

Darran Park Primary: It has been very cloudy this week. With a bit of misty rain.

Oaklands Primary: A wet week this week and a few more bulbs are peeping through the soil. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, I’m glad to hear that your plants are growing.

Darran Park Primary: The weather has felt quite cold this week. We had more rain at the beginning of the week.

Our Lady of Peace Primary: My data entering elves are self-isolating!

Gavinburn Primary School: We have loved keeping weather records this term. It has been a mild Autumn with not a lot of rain. Merry Christmas Professor Plant.

Glyngaer Primary School: Not sure yet but we think we see a tiny bit of green in one of our pots. Looking forward to checking when we get back from Christmas holidays. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, let me know if you were right!

Oaklands Primary: Quite a warm week this week. We’re hoping it’ll be colder for Christmas!!

Penny Tomkins

Cydlynydd Project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

sylw (1)

Ysgol Gynradd Llandegfan
3 Chwefror 2022, 23:06
Mis Ionawr sych iawn. Gobeithio am ychydig o law.
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.