Amgueddfa Blog: Addysg

Blwyddyn Newydd Dda Cyfeillion y Gwanwyn!  Mae Chwefror arnom ni’n barod sy’n golygu bydd gwanwyn yma cyn i ni wybod.  Efallai bod rhai ohonoch wedi sylwi bod eich bylbiau yn egino – os felly rydych chi’n bell ar eich ffordd i flodau hardd.  Peidiwch â phoeni os na welwch egin eto, gall rhai bylbiau gymryd ychydig yn hirach cyn eu bo nhw’n barod i egino, yn enwedig os yw’r tywydd yn oer.

Rydyn ni gyd yn gwybod bydd y gwanwyn yma ychydig yn wahanol i flynyddoedd eraill.  Rwy’n siŵr bydd nifer ohonoch chi’n colli eich dosbarth a’ch iard os ydych yn dysgu oddi adref.  Efallai bod ambell un ohonoch yn poeni am eich Bylbiau Bychan yn ôl yn yr ysgol heb unrhyw un i edrych ar eu hol – peidiwch â phoeni, bydd eich bylbiau yn ddiogel ac yn sownd, yn enwedig os ydynt wedi eu plannu tu allan.

Er nad ydyn ni gyd yn yr ysgol ar hyn o bryd mae Athro’r Ardd dal angen eich help i gasglu data’r tywydd a bois bach mae cryn dipyn o ddata i’w casglu!  Mae’n holl bwysig ein bod ni’n cadw cofnod o’r glawiad a’r tymheredd wrth i’n bylbiau tyfu gan fydd hyn yn helpu ni deall a dehongli ein canlyniadau’n well yn y gwanwyn.  Rydw i wedi meddwl am ambell ffordd y gallwch chi gadw eich Baby Bulbs yn hapus a helpu Professor Plant parhau i gasglu data’r tywydd a blodeuo.  Byddaf wrth fy modd os allwch fy helpu trwy wneud un o’r canlynol os yn bosib:

 

Syniadau Athro's Ardd ar gyfer parhau i gasglu data oddi adref:

  • Gall Bulb Buddies/rhieni gasglu’r potiau yn ddiogel a monitro eu tyfiant oddi adref?
  • Gall Bulb Buddy sy’n byw yn agos at yr ysgol casglu’r offer monitro tywydd a chymryd cyfnodau oddi adref?
  • A fydd athro sy’n dal i fynychu’r ysgol fod yn hapus i gasglu data tywydd a blodeuo gydag unrhyw Bulb Buddies sydd hefyd dal i fynychu ysgol?  Gall y data gael ei lanlwytho i’r wefan neu ei gasglu i’r dosbarth gwreiddiol ei lanlwytho unwaith i bawb ddychwelyd.
  • Oes unrhywun arall sydd â mynediad i’r ysgol byddai’n fodlon cadw llygad ar y planhigion?

 

Beth arall gall Bulb Buddies eu gwneud oddi adref?

  • Mae’n holl bwysig casglu data tywydd am ein bylbiau – efalli gallwch gadw dyddiadur tywydd ar gyfer Athro’r Ardd
  • Bydd gan wefan gwylio tywydd swyddfa’r MET data tymheredd a glawiad dyddiol ar gyfer eich ardal, efallai gallwch gofnodi'r rhain yn ddyddiol?
  • Dylai Bulb Buddies a rhieni sy’n dysgu oddi adref cadw llygad ar wefan Bylbiau’r Gwanwyn am adnoddau dysgu a gweithgareddau i geisio yn y tŷBeth am rannu eich gwaith caled ar Drydar?  Fy nolen yw @Professor_Plant

 

Diolch o galon unwaith eto am eich help Cyfeillion, rydych chi gyd yn gwneud gwaith arbennig gyda’r ymchwiliad yma a gallaf byth gwneud hwn heboch chi gyd! Hoffwn hefyd dweud diolch i’r athrawon a’r rhieni yn ogystal – rydyn ni gyd yn ddiolchgar iawn am eich cymorth wrth oresgyn trafferthion y tymor.

Garddio hapus i chi gyd!

Athro’r Ardd.

 

manylun o gennin pedr

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am eich gwaith caled yn cymryd cofnodion tywydd dros y wythnosau diwethaf. Byddwch yn cymryd darlleniad tywydd nesaf yr wythnos o’r 4-8 Ionawr. Wrth gofnodi eich darlleniadau i’r wefan, plîs nodwch ‘dim cofnod’ ar gyfer y dyddiau rydych i fwrdd o’r ysgol.

Does dim rhaid cymryd eich potiau adra dros y gwyliau. Os yw’r potiau mewn lle saf, bydda nhw’n iawn. Mae'r pridd yn cadw’r bylbiau yn ddwfn yn erbyn y tywydd oer.

Mae’r tywydd wedi bod yn eithaf cynnes am y gaeaf, a bydd o’n ddiddorol i weld yr effaith mae hyn yn cael ar ein bylbiau!

Mwynhewch eich gwyliau Cyfeillion y Gwanwyn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda,

Athro’r Ardd a Bwlb Bychan

Have you ever asked yourself the question “What’s behind the gallery doors of National Museum Cardiff”? Well, if you have then this blog might be for you. The specimens and objects you see in the galleries are just a fraction of those we have in the museum’s collections. So why do we have so many? Specimens in the galleries do suffer when exposed to light while on display, and occasionally from being touched by little sticky fingers! To help protect them, we regularly swap fragile objects on display with those in our stores. We also change objects round for the different exhibitions we produce. Objects behind the scenes are also used for a whole variety of different activities such as education and research. 

While we may not be able to put all of our specimens on display, we do like to share as many of them as we can via our social media channels. In the Natural Sciences Department, we do that via the @CardiffCurator Twitter account. Each week, we might share our worm highlights on #WormWednesday, some of our fantastic fossils on #FossilFriday and various other amazing specimens on other days of the week via various alliterations! 

Of course, the festive season is no different and each year we promote Christmassy objects via a #MuseumAdvent calendar. For 2020, our calendar has been inspired by the ‘Nature on your doorstep’ program which the museum has run throughout lockdown aimed at reconnecting people with nature. One of the main activities has been photo bingo, where we challenged people to find and photograph a number of objects. For winter bingo, we released a card at the end of November with 24 wintery things, such a robin, holly, frost and a sunset. Behind every door of our museum advent calendar, we included helpful tips and photographs from our collections, alongside live photos to help people find everything on the bingo sheet.

We are nearly half way through the calendar, but if you would like to join in why not follow the #MuseumAdvent hashtag over on @CardiffCurator and see if you can call “House” before the 24th December.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rydw i wedi mwynhau darllen eich sylwadau a gweld eich lluniau o'r diwrnod plannu. Rwy'n falch i weld cafodd pawb cymaint o hwyl yn plannu'r bylbiau ac i glywed bod chi'n mwynhau cymryd eich cofnodion tywydd. Daeth fy hoff sylw wythnos yma o Ysgol Pearson; roeddent yn hapus ei bod wedi bwrw glaw oherwydd y gallent gymryd darlleniad glawiad.

Dyma rai o'r sylwadau rydych wedi'u rhannu â'ch data tywydd hyd yn hyn:

Data tywydd

Pearson Primary School: Yay it finally rained a bit. Athro'r Ardd: It makes me very happy to think that being able to take rain measurements means you are happy to see it rain. Keep up the good work Bulb Buddies.

Our Lady of Peace Primary School: Hi Professor Plant its K* and A*, we are having so much fun doing this job thank you again from K* and A*. Athro'r Ardd: You are welcome Bulb Buddies, I’m glad you are enjoying the project!

Llanbedr Church in Wales Primary: We may need to look at the location of our rain catcher. Athro'r Ardd: If you have noticed that the rain catcher is being blocked in some way then it would be good to find a new location. Well done for observing this Bulb Buddies.

St Joseph's Primary (North Road): We've really enjoyed planting our bulbs and have set up our rain gauge. We're really looking forward to collecting our data! Athro'r Ardd: Fantastic work, I’m happy that you are enjoying the project.

Ochiltree Primary School: So fun and I enjoyed checking the measurements so much. Athro'r Ardd: Fantastic, keep up the good work!

Stanford in the Vale Primary School: A mild week with sunshine outbreaks - cannot believe we are in our 3rd week of observations! Athro'r Ardd: Time flies when you are having fun, keep up the great work Bulb Buddies.

St Peter Primary School (Plumbridge): We enjoyed our first week recording. It was very fun recording the temperature and rainfall. Athro'r Ardd: I’m glad you are enjoying the project, you really are super scientists!

Eich planhigion

St Patrick Primary School (Drumgreenagh): We enjoyed taking the temperature and the rainfall this week. We can`t wait until they bloom. We look at how they are doing every now and again. We hope we done a good job at looking after them. Athro'r Ardd: It sounds like you are doing a fantastic job Bulb Buddies.

Coastlands School: It has been very wet this week here in Coastlands! We are wondering if this will affect the growth of our plants. We know our plants need water, but surely not this much! Athro'r Ardd: Hi Bulb Buddies, thank you for your weather data and for the concern you’ve shown for your bulbs. It is possible for plants to receive too much water and this can cause damage and stunt growth. The plant pots you use have holes in them to help drain excess water. I would only worry if you notice that the soil becomes saturated and that puddles form on the surface for long periods of time. I would also like to check that you are entering your rainfall in mm and not cm measurements, as your rainfall does not seem to be overly high.

Llanedeyrn Primary School: On Monday we noticed a tip appearing from one of the pots - a daffodil bulb. Through the week 6 more tips of the daffodil bulbs are appearing. Athro'r Ardd: Fantastic work Bulb Buddies. Maybe you could take photos before you finish for the holidays and compare them when you are back in school!

Arkholme Primary School: A lot of leaves fell on the bulbs this week which gives them a nice blanket. It's been very wet this week but four bulbs have sprouted. Athro'r Ardd: Well done for watching your bulbs closely and spotting the first signs of growth.

St Mary Primary School (Co Down): Hello Professor Plant. We have planted our bulbs and we are waiting and watching for them to grow. We can't wait to see the flowers bloom. Athro'r Ardd: I’m glad to hear you are keeping a close eye on your plants Bulb Buddies, keep up the good work.

Carnbroe Primary School: No shoots have come out the plants yet. Athro'r Ardd: Well done for keeping watch of your plants Bulb Buddies.

Ochiltree Primary School: I really enjoyed planting the bulbs it was really fun and exciting. Athro'r Ardd: I’m glad you are enjoying the project Bulb Buddies.

Sylwadau tywydd

Athro'r Ardd: Diolch am eich arsylwadau tywydd Cyfeillion y Gwanwyn. Mae'n ddiddorol i gael trosolwg wythnosol o dywydd ardraws y DU!

YGG Tonyrefail: Wel am wythnos wlyb!! Gobeithio cawn wythnos brafiach yr wythnos nesaf. 

Darran Park Primary: We have had a mixture of sunshine, clouds, fog and rain showers this week.

Livingston Village Primary School: It was really foggy on Monday and Tuesday. 

Ysgol Bro Pedr: It's been a mixed week - lots of rain and some sunshine - no need to water the bulbs. 

Moffat Academy: H*, A*, R* and F*. November 9th: mild and cloudy with a warm sun. November 10th: dark sky with lots of clouds. November 11th: warm but very cloudy. November 12th: sunny with a very cold wind. November 13th: heavy rain but sunny periods. Athro'r Ardd: Thank you for the daily overview Bulb Buddies, keep up the good work.

Pil Primary School: There was more rainfall this week. The temperature went from 16 at the beginning of the week to 13 at the end of the week. We liked putting the information in. Athro'r Ardd: I’m glad to hear that you are enjoying taking weather records Bulb Buddies.

Sheuchan Primary School: Today was a bright sunny day but it has the lowest temperature. 

Newbuildings Primary School: Lots of rain in Northern Ireland as well as some lovely sunshine! 

Stanford in the Vale Primary School: It's been a mild week with outbreaks of sunshine! 

Holy Cross Girls Primary School: Wednesday was a very wet day, so we didn't get to check our plants until Thursday. It was a cold week, Tuesday was the hottest temperature. 

Litchard Primary School: It’s been a mild week this week. It’s been wet with some lovely sunshine during the day.

Newbuildings Primary School: Newbuildings has had a lot of rain this week. The heaviest rainfall was on Thursday and Tuesday was the warmest day. No sign of any shoots on our bulbs yet! 

Stanford in the Vale Primary School: We observed our first frosts this week - it’s been a cold week! 

Holy Cross Girls Primary School: Wednesday was a very wet day, so we didn't get to check our plants until Thursday. It was a cold week, Tuesday was the hottest temperature. 

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf isio rhoi diolch mawr i chi gyd am eich gwaith caled yn plannu eich bylbiau. Wnaethom ni plannu dros 18,800 o fylbiau ar draws y DU! Mi welais o’r llunia chafodd pawb llawer o hwyl yn helpu!

Wnaeth Cofnodion Tywydd cychwyn ar 2 Tachwedd. Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi am gymryd cofnodion tywydd. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn helpu ymateb cwestiynau pwysig fel pam yw mesur tywydd yn bwysig i’n harbrawf.

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod y ydych yn yr ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf!

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Sylwadau a rhannwyd hefo'r wythnos gyntaf o ddata tywydd:

Plannu bylbiau

St Patrick Primary School: We planted the bulbs on 3 November 2020 as it was a sunny day. We had so much fun planting the bulbs, it was a great experience for our class. Athro'r Ardd: I’m glad you enjoyed planting your bulbs Bulb Buddies. I hope you enjoy taking weather records too! 

Our Lady of Peace Primary School: Thank you for sending us bulbs we really enjoyed planting them from K and A. Athro'r Ardd: You are more than welcome Bulb Buddies, thank you for taking part in the project.  

Arkholme Primary School: We planted our bulbs before the half term holiday. The rain gauge and thermometer are set up and we enjoyed collected the information. Athro'r Ardd: Fantastic work Bulb Buddies, it sounds like you have everything under control. Thank you for sharing your weekly data. 

Livingston Village Primary School: We had lots of rain over the weekend so that is why our rainfall was so high on Monday. We have had some of our bulbs dug up so we used our night vision camera to watch and see what was happening. We saw a squirrel and a bird digging at our bulbs! Athro'r Ardd: I’m sorry to hear your bulbs were dug up, but what exciting detective work to find the culprit! I'd love to see the video footage if you are able to share it. It’s likely that the bird was making the most of the newly turned soil to look for food. Squirrels do eat some spring bulbs , but they are also known to dig up bulbs when looking for somewhere to store their food for the winter! If you find that your bulbs are dug up again, apparently sprinkling chilli flakes or powder in the area will deter squirrels.  

Coastlands School: Our professor plant has been wondering if the frosty mornings might effect the growth of our bulbs! Athro'r Ardd: Hi Bulb Buddies, that's a good question. We expect that the weather will affect the growth of our plants and that they will flower earlier if we have a mild winter. Your bulbs will be nice and warm in the soil for the winter. You might like origami booklet resource on the Spring bulb website, this looks at the secret life of a bulb and what your bulb does in winter. 

Casglu data tywydd

YGG Tonyrefail: Helo Athro'r ardd. Dyma ein canlyniadau cyntaf ni o YGG Tonyrefail. Rydw i'n falch o gael gweld yr heulwen!!! Athro'r Ardd: Diolch Cyfeillian y Gwanwyn, daliwch ati gyda'r gwaith da. 

Steelstown Primary School: Our first week of weather watching was good fun. We had to set an alarm to remind us to do it at the same time every day. Athro'r Ardd: Setting an alarm is a great idea Bulb Buddies! Thank you for sharing your data. 

Pearson Primary School: The children loved going down to the garden every day to check the temperature and to see if their plants are growing yet. As yet we have had no rain here, so hopefully we will get some over the weekend and the children can measure the rainfall next week. Athro'r Ardd: I’m glad that the class are enjoying the project. I love that they are hoping for rain so that they can take rainfall readings! Fantastic work Bulb buddies. 

Pil Primary School: There was a lot of rain on Monday! We liked recording the results. Athro'r Ardd: I’m glad you are enjoying taking weather readings. Keep up the good work Bulb Buddies. 

Sheuchan Primary School: Very wet start to week. Monday's rainfall figure includes from 2pm Friday to 2pm Monday. Athro'r Ardd: Thank you for emptying the rain gauge on the Friday Bulb Buddies, keep up the good work. 

Carreghofa Primary School: It hasn't rained much this week but on Monday Mr Roberts empty the funnel out so mondays results was not accurate. Athro'r Ardd: Thank you for letting me know Bulb Buddies, keep up the good work. 

St Mary Primary School (Co Down): Hello Professor Plant. We are the eco ambassador and the science champion in our class. We ae going to help our class observe the rainfall and the temperature this year to see the flowers grow. Athro'r Ardd: Thank you for taking on leading roles with this project Bulb Buddies. I look forward to your updates on how the investigation is going at your school. 

St Peter Primary School (Plumbridge): We enjoyed our first week recording. Athro'r Ardd: Fantastic Bulb Buddies, thank you for sharing your data. 

Arsylwadau tywydd

Athro'r Ardd: Diolch i'r ysgolion canlynol am yr arsylwadau tywydd maen nhw wedi'u rhannu â'u data wythnosol. Daliwch ati gyda'r gwaith gwych Cyfeillion y Gwanwyn.

Oystermouth Primary: Very dry end to the week in Mumbles. Temperatures appear high but it was much colder in reality. 

Porthcawl Primary: After loads of rain for the whole of half term and the start of the week it has been amazing sunshine since Wednesday 

Moffat Academy: At the weekend it was so rainy it filled up the rain-gage. The rest of the week was pretty dry. It felt very cold, though it was considerably warm temperature wise. Mostly cloudy through the week, with a bit of sun. Frost on the fifth, and mist or fog on the sixth. 

Newbuildings Primary School: The sun has been shining brightly in Newbuildings today! Monday and Tuesday have been very wet Thursday has been the hottest day of the week. Our bulbs are snug asleep in their little plant pots! 

Litchard Primary School: It's been frosty every morning with some ground frost. All the temp and rainfall has been the same and its sunny every afternoon. 

High Cross Primary School: We have noticed it has got colder this week. 

Ysgol Bro Pedr: It's been quite a cold week, but it's been really sunny towards the end of the week. 

Stanford in the Vale Primary School: We observed our first frosts this week - its been a cold week!