Amgueddfa Blog: Addysg

The shrine of St David in St David’s Cathedral, Pembrokeshire, was an extremely important pilgrimage site in the Middle Ages. Two pilgrimages there were worth one to Rome, and thousands of people would have visited before the shrine was destroyed at the Reformation.

Inspired by the ‘Beneath our Feet’ project run by Narberth Museum and Tenby Museum and Art Gallery, which is looking at the theme of pilgrimage in Pembrokeshire, Saving Treasures; Telling Stories decided to find out more. What did those long-ago travellers leave behind them?

Pilgrim Objects

Two kinds of objects were commonly associated with pilgrims in the Middle Ages: ampullae, and badges.

Ampullae were little lead scallop-shaped flasks containing holy water that were pinned to clothing or hung around the neck in the belief that they offered spiritual protection. You might expect to find large numbers of them in Pembrokeshire, with its important holy shrine.

It seemed a fair bet that local metal detectorists had found plenty over the years.

But, a search on the Portable Antiquities Scheme (PAS) database, where over a million detectorist finds are recorded, revealed some surprises.

In fact only SIX examples from Pembrokeshire have been recorded with PAS – a surprisingly small amount! Surely there should be many more?

To compare, we looked at the records for Kent, home of medieval England’s most important pilgrim destination – the shrine of St Thomas Becket at Canterbury Cathedral. Even here, only 50 pilgrim ampullae have been recorded with PAS, not such a huge number considering the many thousands of people who travelled there.

Contrast this with Lincolnshire, where 232 ampullae have been recorded, the biggest number of any county in Wales and England. Lincoln Cathedral boasted two important shrines (both to saints called Hugh), but this does not explain such a big difference in numbers.

What’s going on?

Confused, we turned to pilgrim badges. These were usually made of lead or pewter and depicted saints, letters and religious scenes and symbols. They were bought at shrines as souvenirs and pinned to clothing.

Surely lots of these cheap objects would have been lost by the visitors to St David’s?

But a search on the PAS database turned up NO examples from Pembrokeshire at all!

Even in St Thomas Becket’s Kent, no more than 11 badges have been recorded with PAS. Greater London has by far the highest number, at 119.

Then we saw that five pilgrim badges had been reported from Swansea, which seemed unusual as there was no important medieval shrine in the town. One of them was a badge of none other than Thomas Becket himself. How had that got there?

It turned out that each one of these badges had been discovered, not in the city itself, but under the sands of Swansea Bay.

Intrigued, we chose a random sample of the London badges and discovered that they had all been found in the River Thames.

We checked the find spots of the ampullae, and sure enough, two had been found on Tenby beach and two others in the coastal village of Manorbier. There was a definite watery theme!

Giving thanks?

In an age when travel was difficult and dangerous, ships were the fastest method of transport, though not necessarily safe.

So it makes sense that pilgrims going on long journeys would travel at least part of the way by water, and would be relieved and thankful when they reached the shore safe and sound. The evidence of all these badges and ampullae dug from the sands and fished from the Thames suggests that returning pilgrims threw them into the water, perhaps as a way of giving thanks for a safe return.

Dros Nos yn Llys Llywelyn

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych ymlaen at lansio ein rhaglen aros dros nos yn Llys Llywelyn yr haf hwn.

Ail-gread yw Llys Llywelyn o un o Lysoedd Tywysogion Gwynedd yn y 13eg ganrif. Mae wedi'i seilio ar weddillion Llys Rhosyr yn ne-orllewin Ynys Môn.

Bydd cyfle i ysgolion aros dros nos yn Llys Llywelyn rhwng Ebrill a Hydref. Yn ystod y dydd bydd y grŵp yn cymryd rhan mewn gweithdy chwarae rôl i ddysgu mwy am fywyd yn Llys Llywelyn. Gyda'r nos bydd cyfle i weld tu ôl i'r llenni yn Sain Ffagan, chwarae gemau canoloesol a chysgu gan drawstiau lliwgar yr adeilad hynod hwn.

Mae'r pecyn yn cynnwys gweithdy awr o hyd, gweithgareddau hunan-arwain gyda'r nos, swper, siocled poeth, brecwast a llety dros nos.

Chwilio am nawdd i aros dros nos yn Llys Llywelyn? Gall ysgolion wneud cais am grant Ewch i Weld i fynychu sefydliadau diwylliannol.

Adnoddau Dosbarth

Yn ogystal ag adeilad y Llys ei hun, rydym wedi cynhyrchu pecyn o adnoddau dosbarth sy'n dysgu mwy am Oes y Tywysogion.

Cydweithiodd Amgueddfa Cymru â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru i gynhyrchu'r adnoddau. Rhannwyd yr adnoddau yn 6 thema, gyda gweithgareddau dosbarth posibl ar gyfer hyd at 5 gwers i bob thema:
Trosolwg, Tystiolaeth, Bywyd Bod Dydd, Cestyll a Llysoedd, Rheolwyr Cymru, a Choncwest Cymru. Mae'r adnoddau i gyd yn defnyddio casgliadau o bob sefydliad partner i ddod ag Oes y Tywysogion yn fyw.

Dewch i ailddarganfod trysor Rhufeinig ddaeth i’r fei yng Nghaerllion ym 1926!

Defnyddiwch yr Ap i archwilio'r Amffitheatr a'r Barics yng Nghaerllion. Dilynwch gliwiau a chwrdd â chymeriadau hanesyddol i helpu chi i ddarganfod trysorau'r Amgueddfa - lle cawsant eu darganfod un wreiddiol. Os dewch o hyd iddynt i gyd byddwch yn agor rhith-Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Mae'r Ap hwn yn brosiect partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru a Cadw. Mae'n cysylltu trysorau amgueddfeydd â'r lleoedd lle cawsant eu darganfod yn y safleoedd hanesyddol a gynhelir gan Cadw yng Nghaerleon.

 

Sut i chwarae:

  • Defnyddiwch eich dyfais a'r map trysor i ganfod y chwe chliw cudd yn yr amffitheatr a'r barics.
  • Rhaid i chi gerdded i bob un o'r chwe chliw llun yn y grid.
  • Pan fyddwch chi'n agosáu at y man iawn bydd ceiniog yn ymddangos ar eich dyfais. 
  • Pwyswch y geiniog i weld y cliw a chasglu pob ateb i ganfod yr allwedd sy'n agor yr Amgueddfa Lleng Rufeinig Rithwir.

   

  Cwestiynau Cyffredin

  • Mae'r ap yn gweithio orau ar Android 4.3 a'r iOS 9.1 neu yn hwyrach. Ni fydd yr ap yn gweithio ar rai ffonau android syml.
  • Mae'r ap yn defnyddio data yn ystod y profiad
  • Os ydych yn cael trafferth lawrlwytho'r ap, sicrhewch fod gennych gysylltiad gwe da a digon o le ar eich ffôn.

   

  Addasrwydd: Teuluoedd

  Hud: 30-50muned

  Download for iPhone

  Download for Android 

  Mae Riley, ddisgybl yn Ysgol Stanford in the Vale, wedi cymryd rhan yn yr ymchwiliad Fylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion am y tair blynedd diwethaf. Mae wedi dangos ymrwymiad arbennig i'r prosiect, ac mae wedi gwneud argraff fawr ar gydlynydd y prosiect drwy ei adborth disgrifiadol a chyfeillgar. Mae'n rhaid i mi ddweud, rhwyf wedi mwynhau darllen diweddariadau wythnosol gan Riley dros y tair blynedd diwethaf.

  Dyma rai o sylwadau gorau Riley:

  2017:

  • The weather has turned really cold today. Been training people to do this experiment during the week. From Riley xxx
  •  Hello. This week it has not been icy and it has been nice all except today. Hope you have had a nice week. Bye Bye (Riley)
  •  Hello, this week it has been cold and hot and it has been a really good week because we have had a delivery of two new trolleys and we even invested in a wormery which is a big hit with our foundation friends. (Riley)

   2018:

  • Hi this is Stanford in the vale primary school, we done this amazing project last year .I am Riley one of the gardening club members. I was the one that recorded and submitted this data last year. I loved doing this project last year, I hope I will this year too. I will be also teaching some of my friends how to do this project this year too. Bye Bye Riley (Riley)
  •  Cannot believe this is the last weather reading for this year! We have observed some strange weather patterns this year! Snow - sunshine! (Riley)

   2019:

  • Happy to restart the project and I am teaching the younger children in the club how to record. Have a good weekend and we will be back next week. Regards Riley (Riley)
  • HI THERE, this week it has been a mixed week and there has been a lot of rain this week and there has been a bit of sun. Today in class we were talking about global warming which is a serious issue which needs to be sorted out. Speak to you next week!

  I ddathlu cyfraniad Riley i'r prosiect, fe ofynnon ni a fyddai'n hapus i ateb rhai cwestiynau a rhoi cipolwg i ni o'i brofiad o gymryd rhan yn yr ymchwiliad.

  Cyfweliad gyda Riley:

  Q. How long have you been involved with the Spring Bulbs for Schools Investigation?

  A. I have been involved in this investigation for three years now.

  Q. What have you enjoyed most about the project?

  A. I’ve mostly enjoyed recording the weather and the rain. I like seeing the difference between the temperatures of different days.

  Q. What do you feel you have gained from the project, have you developed new skills?

  A. Yes, I do think I have gained on this project. I have developed how to record the rain using a gauge and it has helped me using a thermometer more accurately.

  Q. What are your thoughts on Science and Maths?

  A. I am quite interested in both of these subjects, so this has helped me produce a lot more in these subjects.

  Q. What were you feelings towards these subjects before the project, have they changed?

  A. I was feeling quite confident before I started and now I am feeling much more confident about it.

  Q. Were you aware that you were doing math and numeracy during the project?

  A. I was sort of aware that I was using maths and numeracy during the project. I was mostly aware as I was measuring in millimetres and degrees.

  Q. Were you confident taking scientific measurements before the project?

  A. I was a little confident but I wasn’t that sure on it but now I am really happy about it.

  Q. Do you feel these skills have developed through your time on the project?

  A. Yes definitely, before I wasn’t that sure mostly on how to measure the rain and this project has developed my skills on that and developed my skills also in science.

  Q. What advice would you give us to improve or develop the project?

  A. I think it would be good fun if you could give the children some more fun activities or competitions because at the moment you don’t have many.

  Q. You took a leading role, teaching other pupils about the project. Can you tell us a little bit about that experience?

  A. I think it is really fun / exciting teaching other children about this experiment because it makes me feel like it is helping other children develop their science / maths and it makes me think that they could take over the job and become future scientists! 

  Rydym wedi cymryd cyngor Riley, a byddwn yn edrych ar weithgareddau a chystadlaethau newydd y gallwn eu cyflwyno dros y blynyddoedd nesaf.

  Riley yw'r cyntaf i gael ei henwebu fel Pencampwr Bylbiau'r Gwanwyn. Yn y dyfodol, byddwn yn gofyn athrawon i enwebu disgyblion sydd wedi dangos ymrwymiad rhagorol neu wedi datblygu fel canlyniad o'r prosiect, i gael eu cydnabod fel Pencampwr Bylbiau'r Gwanwyn.

  Diolch Riley, a phawb a gyfranogodd i'r prosiect eleni.

  Athro’r Ardd

   

   

  My name is Brian and I live in Talbot Green. When I was in school I used to do gardening in Y Pant. In the winter I used to help my dad in the garden.

  I worked in Remploy in Tonyrefail for ten years starting in 1974. We used to do all sorts of jobs. Then I did four years in Llantrisant, and twenty five years in Porth. On Fridays we finished early and went to the pub for lunch. I retired in 2013. I have the opening plaque from when Remploy opened in Porth in 1988. The building has been demolished.

  Since I retired I have done a computer course and a photography course. I have also done pottery and pop art, and I have a big collection of paintings that I have done.

  I came to the Take Charge coffee morning in August 2018 and found out about the chance to help at The Secret Garden at St Fagans National Museum of History. That’s when I decided to start gardening again. I’ve learned about teamwork, we work here in a team.

  I enjoy doing it, I feel happy. I look forward to coming out and abought especially. I feel tired after, but good tired. My favourite job is raking. I’ve learnt that I enjoy volunteering.


  The Secret Garden is maintain and developed by Innovate Trust whose main work is to support people with learning disabilities, mental health issues and people with physical impairments.