Amgueddfa Blog: Spring Bulbs

Hoffai Amgueddfa Cymru longyfarch y 4,463 o ddisgyblion o ar draws y DU a enillodd gydnabyddiaeth Gwyddonydd Gwych am eu cyfraniad i'r ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2019-2020.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi a chofnodi, rydych yn wir yn Wyddonwyr Gwych!

Diolch yn fawr i Ymddiriedolaeth Edina am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r project.

 

Gwyddonydd Gwych 2020:

Enillwyr / Winners

Cymru / Wales: Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland: Holy Cross Girls' Primary School

Lloegr / England: St Michael's CE Aided Primary School

Yr Alban / Scotland: Gavinburn Primary School

 

Yn Ail / Runners up

Cymru / Wales: Bryncoch CiW Primary School

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland: Greenhaw Primary School

Lloegr / England: King's Meadow Academy

Yr Alban / Scotland: Penpont Primary School

 

Clod Uchel / Highly Commended

Cymru / Wales:

St Paul's CiW Primary

St. Julian's Primary

St. Robert's Catholic Primary

Ysgol Gymraeg Caerffili

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland:

Steelstown Primary School

Lloegr / England:

Arkholme C of E Primary School

Bursar Primary Academy

Clifton Primary School

Ossett Flushdyke Junior and Infant School

St Austins Catholic Primary School

Stoneferry Primary School

Woodfield Primary

Yr Alban / Scotland:

Dalbeattie Primary School

St Fergus' Primary School

St John Ogilvie Primary School

 

Cydnabyddiaeth arbennig / Special Recognition

Cymru / Wales:

Blaendulais Primary School

Bro Pedr

Broad Haven

Carreghofa C P School

Darran Park Primary

Evenlode Primary

Ferryside V.C.P School

Gaer Primary School

Henllys C/W Primary

Litchard Primary School

Llanedeyrn Primary School

Llanharan Primary School

Pil Primary School

Sofrydd Primary School

St Athan Primary

St Joseph's Cathedral Primary School

Tonyrefail Community School

Ysgol Deganwy

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Ysgol Llwyn yr Eos

Ysgol San Sior

Lloegr / England:

Canon Peter Hall Primary School

Fieldhead Primary Academy

Fleet Wood Lane Primary School

Hudson Road Primary School

Oldfleet Primary School

Stanford in the Vale Primary School

Yr Alban / Scotland:

Carnbroe Primary School

Earlston Primary School

Greenburn School

Lawefield Primary School

Sanquhar Primary School

St Mungo Primary

Whatriggs Primary School

 

Gwyddonwyr Gwych / Super Scientists

Cymru / Wales:

Dyffryn Cledlyn

Aberdare Park Primary School

Albert Primary School

Blaengwrach Primary

Garth primary School

Georgetown Primary

Hendredenny Park Primary

High Cross Primary School

Llangan Primary School

Maesgwyn Special School

NPTC Newtown College

St. Michael's RC Primary

Ty Isaf Infants School

White Rose Primary School

Y Berllan Deg

Ysgol Craig yr Wylfa

Ysgol Ysbyty Ifan

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland:

Auchencairn Primary School

John Paul II Primary School

Newbuildings Primary School

Saint Patrick's Primary School

St Anne's Primary School

St Paul's Primary and Nursery School

Lloegr / England:

Adelaide Primary School

Bardney CofE Primary School

Castleford Park Junior Academy

Chorley St James CE Primary

Dunstall Hill Primary School

Garstang St Thomas C.E. Primary

Gonerby Hill Foot C E Primary School

North Road Primary School

Sandal Magna Community Academy

St Helen's C of E Primary School

St Michael's Church of England Aided Primary School

St Peter's Catholic Primary School

Yr Alban / Scotland:

Cummertrees Primary School

Drummore Primary School

Gelston Primary School

Glenluce Primary School

Gordon Primary School

Laurieknowe Primary School

Locharbriggs Primary School

Loreburn Primary School

New Abbey Primary School

Newmains Primary School

Our Lady of Peace Primary School

Saint Anthony's Primary School

Sheuchan Primary School

Wormit Primary School

St Peter's Primary School

Annwyl Gyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf eisiau dweud diolch o galon am eich holl waith ar yr Arolwg Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion. Wnes i fwynhau'r project eleni, yn enwedig y sylwadau gafodd eu rhannu efo'r data. Mae rhai o’ch sylwadau wedi eu hatodi ar ddiwedd y blog hwn.

Caeodd ysgolion yn gynnar eleni, ac rwy’n dallt fod hyn yn newid mawr i bawb. Rwy’n dallt ei bod wedi bod yn amhosib i rai ohonoch rannu eich data ar y wefan cyn i’ch ysgol gau. Rwyf wedi bod yn gweithio o gartref hefyd, caeodd yr Amgueddfa rwy’n gweithio iddi yr un wythnos â’r rhan fwyaf o ysgolion. Rwyf wedi bod yn meddwl amdanoch chi i gyd dros y cyfnod hwn.

Rwyf am barhau i sgwennu am y project ar y blog hwn ac ar Twitter. Yn yr wythnosau i ddod rwyf am edrych ar adnoddau a gweithgareddau fedrwch chi eu gwneud o gartref. Wythnos yma rwyf am awgrymu’ch bod chi'n creu llun o gennin Pedr a chrocws a dysgu sut i labelu gwahanol rannau o’r planhigion. Os ydych wedi gwneud y gweithgaredd yma o’r blaen, beth am ddarlunio planhigyn gwahanol y tro yma? Mae Ysgol St Mungo wedi rhannu lluniau o’r gwaith maen nhw wedi’i wneud o gartref, rwyf wedi atodi'r rhain ar y dde.

Mae adnoddau ar gael ar wefan Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi atodi amlinelliad o gennin Pedr a chrocws y medrwch chi liwio a labelu. Rwyf hefyd wedi atodi adnodd i greu llyfryn origami am fywyd bwlb. Os fedrwch chi, plîs rhannwch eich gwaith efo’ch athro neu efo Athro’r Ardd ar Twitter (@Professor_Plant).

Mae 'na hefyd lawer o adnoddau dysgu ar wefan Amgueddfa Cymru. Gallwch ddewis rhwng themâu gwahanol, o’r Rhufeiniaid a’r Celtiaid i gelf a deinosoriaid. I’w darganfod nhw, ewch i wefan addysg Amgueddfa Cymru. Bydd y dudalen hon yn dangos rhestr o’r saith Amgueddfa. Dewiswch Amgueddfa o’r rhestr, ac wedyn dewiswch ‘adnoddau’. Bydd y dudalen yn dangos adnoddau gwahanol yn dibynnu ar ba Amgueddfa wnaethoch chi ddewis.

Cafodd rhai ysgolion gyfle i fynd â’u planhigion adre efo nhw. Nid oedd hyn yn bosib i bawb oherwydd fod yr ysgolion wedi cau mor sydyn. Plîs peidiwch â phoeni am eich planhigion, fe fyddan nhw’n iawn.

Diolch eto am yr holl waith caled rydych wedi’i wneud ar yr arolwg hwn. Cofiwch wylio'r blog am ddiweddariadau Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd

Eich sylwadau:

Sylwadau am ysgolion yn cau:

YGG Tonyrefail: Diolch am y prosiect eleni. Thank you for the project this year. Stay safe and well in the coming weeks. Professor Plant: Diolch, I hope you will take part again next year.
Hudson Road Primary School: This is the last reading we are able to send. We have loved taking part in the Bulb project. Professor Plant: Thank you for sharing your data Bulb Buddies.
St Julian's Primary School: We all took our daffodil pots home today on our last day at school for a while. Thank you for letting us take part once again. Professor Plant: I’m glad you were able to take your plants home and hope you will take part again.
Gavinburn Primary School: Our school closed on the 20th March and only 3 flowers had appeared from our daffodils planted in the ground. Professor Plant: Thank you for the update Bulb Buddies, it’s helpful for us to know that plants hadn’t yet flowered.
Dalbeattie Primary School: School is now closed but we are trying to keep records best that we can although they may not be as accurate. Professor Plant: Thank you Bulb Buddies, great work.
Henllys CIW Primary: All the flowers opened except mine and a spare one . Everyone's opened over the same weekends too. There was another spare one that opened so I took that one home instead. Professor Plant: I’m sorry that your plant didn't flower but am glad that there was a spare one for you to take home. Thank you for all of your work on the project.
Arkholme Primary School: This is the last day we are in school before it closes. Some of the flowers were broken in the strong winds and will not flower. Our teacher is going to check the bulbs when he is in school. Professor Plant: I’m sorry to hear the wind damaged your plants. Thank you for taking the time to update me on your last day in school and for all of the work you’ve done for the project.
Arkholme Primary School: The mystery bulbs are just beginning to bud. The sunniest week so far this year. The crocus flowers have started to open out in the sunshine. This is the last day to look at the bulbs as school is closing for the virus. Professor Plant: Thank you for this final update and for checking on the plants for as long as you could. You paint a lovely picture of your school garden.
Stanford in the Vale Primary School: Hi, This will be my last time submitting the weather data! After 3 years on doing it has finally come to an end! It has been fairly cold this week with not much rain! We won't be submitting it next week because school is closed! Thank you for the last time! Riley. Professor Plant: Dear Riley, thank you so much for the work that you have done for the project over the years. I’ve enjoyed reading your regular up-dates and wish you all the best. Remember to keep following the Blog for links to resources and to the end of project report.
St. Robert's Catholic Primary: This is our last week of weather results as our school closes today. Professor Plant: Thank you for updating me Bulb Buddies, and thank you for all of the great work you’ve done.
Darran Park Primary: Our weather has been a bit dryer this week. Unfortunately our class attendance has dropped continuously throughout the week and these children have not been able to check their plants. We have done this as best we could. Thank you for enabling us to do this project, we do hope that we will be able to do this again. Professor Plant: Thank you for taking part in the project and for updating me. I’m glad you have enjoyed the project and hope that you will take part again.
Sanquhar Primary School: Bulb pots taken home by the children left in school. Professor Plant: Fantastic, thank you.
Ysgol Bro Pedr: Take care of yourselves! Professor Plant: Thank you, and you Bulb Buddies.
St Fergus' Primary School: Our flowers are not far away from opening, the tops are very yellow but no flowers yet. Our school is now closed due to the Corona virus. Professor Plant: Good observational skills and description Bulb Buddies. Thank you for updating me, it’s very helpful to know that some plants hadn’t flowered when schools closed.

Sylwadau am eich planhigion:

Dalbeattie Primary School: Only green leaves- no flower formed - this is like several of our crocus bulbs. Professor Plant: I’m sorry to hear that not all of your plants flowered Bulb Buddies, this sometimes happens. I’m glad that the other bulbs flowered for you to enjoy.
St Fergus' Primary School: We have one crocus fully opened, a beautiful purple one, some more are just about to open. Professor Plant: Fantastic Bulb Buddies.
Carnbroe Primary School: 2020-03-05. The crocuses bloomed early March.We are still waiting on the other bulbs to flower. Professor Plant: Thank you for entering your data Bulb Buddies.
Sanquhar Primary School: We found our bulb bed had been burrowed into. We have replaced the bulbs. None of our bulbs in pots are showing anything yet. We have moved them to a sunnier position. Professor Plant: Thank you for the update Bulb Buddies. Do you have any ideas what might have been burrowing into your flower bed?!
Bryncoch CiW Primary School: I noticed a caterpillar on my daffodil. Professor Plant: Fantastic Bulb Buddies, do you know what type of caterpillar it was?

Llanedeyrn Primary School: I was shocked on how tall it had grown. Professor Plant: They do grow surprisingly tall!
Bursar Primary Academy: 3 of the planted crocus' never flowered. Numbers 1, 15 and 30. We believe this is because these were sheltered from sunlight and rainfall. The Crocus' opened between 24/02/2020 and 05/03/2020. The heights range from 31mm to 98mm. Professor Plant: Well done for thinking about why some plants might flower and others not. This can also be why some plants flower earlier than others.
Litchard Primary School: It shows the difference in temperature when we brought the crocus inside it opened within 10-15 minutes. Professor Plant: This is an interesting experiment to do, bringing one inside while the others are outside and comparing the flowering date.
Hudson Road Primary School: There were two flowers that had opened when I measured them they were both 90 mm tall. Professor Plant: Fantastic work Bulb Buddy!
Drummore Primary School: It is a small plant but its a step closer saving the world. Professor Plant: They are very small and delicate, but can teach us a lot about the natural world.  
Drummore Primary School: They take a long time to grow. Professor Plant: They do, and you’ve been very patient caring for it since October.

Sylwadau am gofnodi data:

Our Lady of Peace Primary School: We are happy to send in data again. Professor Plant: Thank you for sharing your data Bulb Buddies.
Our Lady of Peace Primary School:  Sorry we missed out a few weeks and a couple of days. As we said we are super sorry. Professor Plant: That can’t be helped, thank you for letting me know and for inputting the data you can.
Saint Anthony's Primary School: It was really exiting to check the temperature and rainfall. Professor Plant: I’m glad you’ve enjoyed the project Bulb buddies, thank you for all the work you’ve done.

 

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Gobeithio gwnaeth pawb mwynhau'r gwyliau. Wnaeth eich planhigion blodeuo dros hanner tymor? Cofiwch i gofnodi'r dyddiad mae eich planhigyn yn blodeuo a’r taldra yng milimetr i’r wefan. Mae’n bwysig cofnodi'r wybodaeth hon ar gyfer pob planhigyn, oherwydd bydd hyn yn effeithio ar y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer eich Ysgol.

Mae ysgolion syn cymryd rhan yn ymchwiliad ychwanegol yr Edina Trust hefyd yn cofnodi os yw’r Cennin Pedr wedi eu plannu yn y ddaear neu mewn pot.

Rydym o hyd yn siarad am y cofnodion tywydd rydych yn cadw pob wythnos, ond mae’r cofnodion blodau yn bwysig hefyd. Mae'r ymchwiliad yn edrych ar effaith mae newid yn yr hinsawdd yn cael ar flodeuo planhigion y Gwanwyn. I wneud hyn mae'n rhaid i ni gymharu'r dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o’r ymchwiliad.

Mae’r siart bar isod yn dangos y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o’r prosiect. Llynedd welodd y dyddiad blodeuo cyfartalog cynharach ers 2008. Wyt ti’n meddwl bydd ein planhigion yn blodeuo yn gynharach neu’n hwyrach blwyddyn yma?

Dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer Cymru 2006-2019

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r siart bar isod yn dangos y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob ardal ym 2019. Mae’n dangos a blodeuodd planhigion yn gynharach yn Ogledd Iwerddon ac yn hwyrach yn Yr Alban. Wyt ti'n meddwl byddwn yn gweld yr un patrwm eto blwyddyn yma?

Dyddiau blodeuo cyfartalog 2019

 

 

 

 

 

 

 

Gwyliwch eich planhigion yn agos dros y wythnosau nesaf. 22 Chwefror oedd y diwrnod blodeuo cyfartalog ar gyfer y crocws yng 2019.

Mae’n ddiddorol i weld sut mae ein planhigion yn datblygu dros amser. Mae gweithgareddau am fywyd planhigion ar gael ar y wefan: https://amgueddfa.cymru/bylbiau-gwanwyn/

Cofiwch i rannu eich lluniau Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi clywed bod llawer ohonoch yn disgwyl i’ch planhigion i flodeuo yn fuan! Da iawn am edrych ar ôl eich planhigion yn mor dda. Rwyf yn edrych ymlaen at weld lluniau o eich blodau, plîs rhannwch nhw hefo fi.

Beth am greu darlun botanegol o eich planhigion? Mae enghreifftiau da o lunia hyn ar gael ar wefan Amgueddfa Cymru os ydych yn edrych am syniadau. Rwyf wedi atodi llun o enghraifft o ddarlun botanegol o Gennin Pedr o gasgliad yr Amgueddfa. Yw hyn yn edrych fel planhigyn ti?

Fedri ti enwa'r rhannau gwahanol o’ch planhigion? Wyt ti’n gwybod beth yw anther a sepal? Bysa arlunio a labelu eich planhigion yn ffordd dda o edrych arnyn nhw mewn ffordd wahanol. Os ydych yn wneud hyn, plîs rannwch eich gwaith celf hefo fi.

Cofiwch edrych ar yr adnodd ‘Cadw Cofnodion Tywydd’ ar y wefan. Mae hyn yn dangos sut i wybod pryd mae eich blodyn wedi agor yn llawn a sut i gofnodi taldra eich planhigyn. Mae’r cofnodion yma yn bwysig i ein hastudiaeth, oherwydd bydd y wybodaeth hon yn rhoi’r rhif cyfartaledd i gymharu hefo blynyddoedd blaenorol.

Bydd o’n ddiddorol i weld os yw ein planhigion yn blodeuo yn gynnar blwyddyn yma. Mae’r Swyddfa MET wedi cofnodi mis Ionawr 2020 fel yr 6ed gynhesaf ers 1884. Wyt ti’n meddwl bydd hyn yn effeithio ar ddatblygiad ein planhigion?

Cofiwch i rannu eich syniadau ac adborth yn y bwlch sylwadau wrth gofnodi eich data tywydd.

Cadwch ati hefo’r gwaith caled Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am eich gwaith ar yr ymchwiliad Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi mwynhau darllen y sylwadau sef wedi ei rhannu hefo'r data tywydd. Diolch am eich negesau, ac rwyf yn gobeithio bod chi yn mwynhau'r prosiect. 

Mae nifer ohonoch wedi rhoi gwybod bod eich planhigion wedi cychwyn tyfu. Mae hyn yn newyddion gwych! Plîs cymrwch luniau a rhannwch dros Twitter neu mewn e-bost.

Mae eich planhigion yn tyfu:

Albert Primary School: The temperature changed throughout the week and there was a lot of rain. We think the bulbs may be starting to sprout.

Carnbroe Primary School: The plants are growing well.

Sandal Magna Community Academy: Some of our plants have started to grow leaves.

Ysgol Bro Pedr: A lovely dry week, apart from Friday. Our daffodil bulbs are starting to grow - exciting

High Cross Primary School: Hi professor plant the class’s plants are growing quite fast.

Hendredenny Park Primary: Hello, we can see little sprouts in our pots. There was no dead fly’s this week but there was a little bit of dirt .Bye

Hendredenny Park Primary: Some plant have started to sprout out of the soil.

High Cross Primary School: Hi professor plant the class’s plants are growing quite fast.

Sylwadau am y tywydd:

Ysgol Ysbyty Ifan: Glaw trwm iawn a llifogydd yng Ngogledd Lloegr ddoe. Ond nid mor ddrwg yma. Pawb yn sgubo dail yr Hydref oddi ar yr iard ddoe a heddiw am ei bod yn oerach. Bl 3 a 4 wedi casglu'r afalau oddi ar ein coeden 5 Kilo! Tarten wysnos nesa! Athro’r Ardd: Da iawn Cyfeillion y Gwanwyn. Rydych wedi bod yn brysur!

Ferryside V.C.P School: Roedd y tywydd wythnos hon yn heulog ac yn oer. Dim ond 4ml o law a nowsweithu oer.

Arkholme Primary School: We had a lot of rainfall this Thursday, Maisie and I really enjoyed collecting the data this week. Unfortunately Mr Bonwick's Plant pot got knocked over, not much sign of any growth. Professor Plant: I’m sorry to hear one of your pots was kicked over! I’m glad to hear that you are enjoying the project though.

Saint Anthony's Primary School: The temperature gradually decreased until Friday when it dropped sharply. Professor Plant: Gosh bulb buddies, a drop from 8 to -2 in temperature!

St Fergus' Primary School: It has been very windy, cold and stormy this week.

Darran Park Primary: We've lots and lots of rain. Today we had hail stones at lunch time. It feels very cold in the wind.

Sanquhar Primary School: Thursday night we had snow so Friday morning reading it had melted.

Stanford in the Vale Primary School: A wet week and very cold! They are saying snow flurries next week.

Pil Primary School: Rained a lot in Pyle this week.

Arkholme Primary School: This week we noticed that it was quite cold also there was not much rain fall ether.

Bursar Primary Academy: We had 130ml of rain on Monday, 124ml on Thursday. Lincolnshire has had a large amount of rain.

St Fergus' Primary School: The flower beds and pots look tidier but there are still more leaves to be cleared. It was a mix of weather this week with some rain at the beginning of the week and then got colder at the end of the week. The frost stayed most of the day today (Friday).

Ysgol Bro Pedr: What a beautiful end to the week. Much better than the damp miserable weather at the start.

Oldfleet Primary School: Warmer all week but lots of wet play times

Stoneferry Primary School: Another rain-filled week!

Georgetown Primary (Tredegar): There was snow on Wednesday night from about 7.30pm. When we got up on Thursday everything was white. It started to rain and the snow cleared.

Arkholme Primary School: We have noticed that on Monday there was a very high rainfall. We had 3 very frosty nights at the start of the week. We have really enjoyed taking the reading.

Aberdare Park Primary School: We had a fall of snow on overnight on Wednesday. This turned to sleet early Thursday morning and then rain.

Darran Park Primary: We had some snow on Wednesday evening. It was really cold.

Henllys CIW Primary: The temperature stayed fairly consistent and the rain was weird due to the fact that it was wet on Monday, getting dryer and dryer until Thursday when it rained really hard and then all the way back to zero.

Stanford in the Vale Primary School: What a week of heavy rain and we experienced the chill factor also - starting to get cold!

Ysgol Bro Pedr: A mixture of all weathers this week - snow, sunshine, rain, frost, hailstones, wind!!!

Hudson Road Primary School: It felt chilly this week and cold. On Friday it was very rainy and it is supposed to snow!

Bardney Primary School: Rain fall on Friday 8th was actually 23mm but no option from drop down box. Rounded to the nearest 10. Professor Plant: Well done Bulb Buddies, that’s exactly what you need to do. Keep up the good work

Clifton Primary School: This is the first year we have been involved in the bulb project and we have really enjoyed our first week! On Thursday/Friday, Hull had an awful lot of rain which made measuring the rainfall quite interesting. We're looking forward to seeing everyone's results.

Bryncoch CiW Primary School: We have rounded the rainfall to the nearest 10mm

Professor Plant: Well done Bulb Buddies, that’s exactly what you need to do. Keep up the good work

Dalbeattie Primary School: On one day there was lots of drizzle but the next rainfall reading did not show anything other than a few droplets. Presumably, during the 24 hour period between readings, some of the water had evaporated out of the rain gauge? ProfessorPlant: That’s right Bulb Buddies.

Darran Park Primary: We have noticed that the temperature is getting colder.

Stanford in the Vale Primary School: Hello its Riley. We have planted all our bulbs and have been observing the rainfall and temperature this week - hardly any rain and we have said it’s getting colder - goodbye and have a nice weekend - Regards Riley

Stoneferry Primary School: Massive amount of rainfall this week - bulbs have had a lot of water. Children loved inputting the data with the teacher.

New Abbey Primary School: We have had a very cold, frosty but bright later on start to the week. However, today has warmer but with non-stop rain all day!

Sylwadau cyffredinol:

Ysgol Gymraeg Dewi Sant (Llanelli): Helo Athro rydym yn mwynhau gofalu am y bylbiau. Diolch am anfon y bylbiau atom ni. Faint o ysgolion sy'n cymryd rhan? Pryd ydych chi'n credu bydd y bylbiau yn agor? Ni'n gyffrous iawn i weld y blodau! Athro’r Ardd: Helo Ysgol Gymraeg Dewi Sant, diolch am eich cyfraniad i’r prosiect. Mae 175 o ysgolion yn cymryd rhan yn yr ymholiad. Mae’n werth gwylio eich planhigion yn agos o hyn ymlaen, fel byddech yn gweld pryd maen nhw yn blodeuo.

Ysgol Gymraeg Caerffili: Plant wedi mwynhau cofnodi'r tywydd ac wedi cofio ei wneud pob dydd. Athro’r Ardd: Da iawn Cyfellion y Gwanwyn! Rwy'n falch o glywed eich bod yn mwynhau'r prosiect.

Our Lady of Peace Primary School: This week it was really cold but we went to the science centre on Thursday. We feel like scientists when we do this and send this to you. Professor Plant: Fantastic Our Lady of Peace Primary. You are super scientists, thank you for helping me with this experiment.

Ysgol Llwyn yr Eos: We measured the temperature and rainfall in the morning on Friday because we are going out this afternoon with our class to go carol singing in the community centre. Sorry that we haven't done it at the right time. Professor Plant: Thank you for entering your data Ysgol Llwyn yr Eos. I hope you enjoyed carol singing.

Fleet Wood Lane Primary School: It is hard to keep the rythm going after a couple of weeks. Professor Plant: Keep at Fleet Wood Lane Primary, you are doing a fantastic job. Your plants should be starting to grow soon!

St Fergus' Primary School: On Monday and Tuesday it was very frosty all day long. The rainfall was high on Wednesday and the temperature went up on Thursday. There was lots of leaves on the ground, tomorrow we will clear the leaves from the flower beds and pots. Professor Plant: Fantastic work Bulb Buddies.

Maesgwyn Special School: I enjoyed collecting the data this week. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

Saint Anthony's Primary School: We forgot to do it on Wednesday and Thursday but we have set an alarm on Miss Harley's phone so we don't forget. Professor Plant: Good idea Bulb Buddies!

Our Lady of Peace Primary School: Sorry we sent our data late we couldn't log in to the computer because are teacher was not in class. Professor Plant: Thank you for entering your data Bulb Buddies, fantastic work.

Llanedeyrn Primary School: Thank you for sending us the bulbs. Professor Plant: You are welcome, thank you for taking part in the project.

Llanedeyrn Primary School: We are really enjoying this investigation. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

Litchard Primary School: I'm enjoying the responsibility taking the temperature every day. Professor Plant: Thank you for taking part and I’m glad to hear you are enjoying the project.

High Cross Primary School: I what to see if professor plant is liking the data we’ve been sending. Professor Plant: Thank you very much for your data High Cross Primary. Fantastic work Bulb Buddies.

Ysgol San Sior: This was fun. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

Maesgwyn Special School: We have had fun collecting our data this week. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

St Fergus' Primary School: We have been recording our weather data at 2:30pm each day, we have noticed frost on some of the mornings but by the time 2:30pm comes it's gone and is warmer. We have had to clear some autumn leaves from our pots and flower bed. Professor Plant: Well done for looking after your flower beds Bulb Buddies. Is the frost still going before you take your weather readings? It’s still frosty in Cardiff this afternoon.

Llangan Primary School: What type of plant is professor Plant? Professor Plant: Hi Llangan Primary. You’ve planted Tenby daffodil and whitewell crocus bulbs. You’ve also planted some mystery bulbs! We’ll have to wait to see what these turn out to be. Any guesses?

Loreburn Primary School: Unfortunately our thermometer was stolen and one of our bulbs was dug up. The class are very sad about this. Professor Plant: I’m sorry to hear this Bulb Buddies. If you haven’t found a replacement thermometer I will send a new one. Keep up the good work Bulb Buddies.

Litchard Primary School: The thermometer mercury bit snapped. Professor Plant: Thank you for letting me know Bulb Buddies. If you haven’t found a replacement thermometer I will send you one.

High Cross Primary School: HI PROFESSOR PLANT. Professor Plant: Hi High Cross Primary. I hope that you are enjoying the project!

Laurieknowe Primary School: rain gauge broken over weekend - no rain data. Professor Plant: Thank you for letting me know Bulb Buddies. If you haven’t found a replacement I’ll send a new one to you.


Diolch Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan