Amgueddfa Blog: Spring Bulbs

Canlyniadau Ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2021-22

Penny Tomkins, 1 Gorffennaf 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi cael amser diddorol yn llunio adroddiad diwedd blwyddyn ar gyfer Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi atodi'r adroddiadau ar y dde, ond gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o'r uchafbwyntiau! 

Cofiwch mai ein cofnodion tywydd yn cael eu cadw rhwng Tachwedd a Mawrth bob blwyddyn, sy’n golygu bod cofnodion pob blwyddyn yn cynnwys data o fis Tachwedd a Rhagfyr y flwyddyn flaenorol. Er enghraifft, pan fydd yr adroddiad yn sôn am ganlyniadau 2012, mae’n cyfeirio at ddata a gofnodwyd rhwng Tachwedd 2011 a Mawrth 2012.

Gallwn weld o'r siart fod tymheredd 2022 yn gymharol uchel o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Eleni gwelwyd y tymheredd ail uchaf ym mis Chwefror ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi nodi taw Chwefror 2022 oedd y pumed cynhesaf a gofnodwyd (o gofnodion syn dyddio’n ôl i 1919).

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y pedwerydd flwyddyn cynhesaf ers dechrau'r project, gyda thymheredd cyfartalog o 5.86ᵒC. Y tymheredd cyfartalog ar gyfer y cyfnod hwn yw 5.2ᵒC. 

Mae’r siart yn dangos cafodd 2022 yr oriau cyfartalog isaf ac uchaf o heulwen ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi datgan mai 2022 oedd y mis Rhagfyr mwyaf gwlypaf ers 1956! Gwelodd hefyd yr Ionawr mwyaf heulog a'r ail Fawrth mwyaf heulog yn seiliedig ar gofnodion yn dyddio'n ôl i 1919.

Dim ond un flwyddyn welodd mwy o oriau o heulwen na 2022 ers dechrau'r project. Mae yna 25 o oriau rhwng y flwyddyn a welodd yr oriau o olau haul cyfartalog mwyaf (2012) a'r flwyddyn welodd yr oriau o olau haul isaf (2016).

Gallwn weld o’r siart gwelodd 2022 y glawiad cyfartalog isaf o’n hymchwiliad ar gyfer Tachwedd ac Ionawr a’r ail isaf ar gyfer Mawrth. Mewn cyferbyniad, gwelodd y trydydd glawiad uchaf yn Chwefror. Mae’r swyddfa Dywydd wedi nodi taw mis Chwefror 2020 oedd y gwlypaf a gofnodwyd mewn cyfres sy'n dyddio'n ôl i 1862.

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y  flwyddyn sychaf ers dechrau'r project, gyda glawiad cyfartalog o 90mm. 2016 oedd blwyddyn wlypaf y project o bell ffordd, gyda glawiad cyfartalog o 158mm.

Mae ein canlyniadau'n dangos gwnaeth planhigion blodeuo'n cynharaf yng Nghymru a'r diweddaraf yn yr Alban. Yr Alban oedd y wlad oeraf hefo'r lleiaf o oriau haul.

 

Blodeuodd y ddau blanhigyn yn gynharach na'r cyfartaledd cyffredinol eleni. Mae’n ddiddorol cymharu canlyniadau 2022 gyda chanlyniadau cyfartalog yr holl broject. Mae'r tabl yn dangos y gwelodd 2022 dymheredd ac oriau o heulwen uwch a glawiad is na'r cyfartalog!

 

Mae’r siart far hon yn dangos yr oriau cyfartalog o haul rhwng Tachwedd a Mawrth am y blynyddoedd rhwng 2006 a 2022 ar gyfer Cymru. Mae’n ddiddorol i nodi a gwelodd y blynyddoedd 2006-2012  oriau uwch na’r cyfartalog o oriau haul ac ers hynny dim ond un flwyddyn (2015) sydd wedi gweld oriau uwch na’r cyfartalog.

Mae’r gwahaniaeth rhwng cyfartaleddau Cymru a chyfartaleddau’r DU yn amlygu’r amrywiadau lleol a all ddigwydd. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi amrywiadau lleol diddorol yn eu hadroddiadau hinsawdd ddiweddaraf. Mesurir hinsawdd mewn cyfnodau o 30 mlynedd, yn unol â chanllawiau Sefydliad Meteoroleg y byd. Mae cymhariaeth rhwng y cyfnodau 1961-1990 a 1991-2020 wedi datgelu cynnydd mewn tymheredd (+0.8°C), glawiad (+2.3%) a heulwen (+5.6%) ar gyfer y DU.

Bydd yn ddiddorol i weld pa batrymau a ddaw i’r amlwg o’n canlyniadau wrth i’n hymchwiliad hirdymor barhau. Diolch am eich cyfraniad i'r ymchwiliad eleni a gobeithio y byddwch yn dilyn ein hymchwiliad 2022-23 o fis Medi.

Gwaith gwych Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Mae'r planhigion yn ymddangos!

Penny Tomkins, 11 Ionawr 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich data tywydd a'ch lluniau! Rydym wedi bod yn rhannu 'sylwad yr wythnos' ar Twitter ac rwyf wedi cynnwys y rhain yma.

Rwyf wedi mwynhau darllen eich sylwadau a chlywed eich meddyliadau ar y tywydd. Mae'n gyffrous clywed bod rhai planhigion wedi cychwyn tyfu! Rwyf wedi rhannu rhai o'ch sylwadau isod.

Cofiwch wylio eich planhigion yn agos dros yr wythnosau nesaf, i weld sut maen nhw'n newid. Gofynnwn am fesuriad uchder i'r wefan unwaith mae'r blodyn wedi agor yn llawn. Ond os ydych hefo'r diddordeb, cadwch gofnodion eich hun o dwf eich planhigion am hwyl?

Yn ystod yr wythnosau nesa byddwn yn dadansoddi'r data a gofnodwyd i ddyfalu pryd y bydd ein planhigion yn blodeuo! Plîs rhowch yr holl ddata rydych wedi'i gasglu hyd yn hyn i'r wefan cyn gynted ag y gallwch, er mwyn helpu i sicrhau bod ein rhagfynegiadau mor gywir â phosibl.

Os ydych wedi colli rhai dyddiau neu os nad ydych yn cymryd rhan yn y prosiect ond yr hoffech ei ddilyn gyda'ch ysgol, gellir defnyddio gwefan WOW y MET Office i gasglu a rhannu darlleniadau tywydd ar gyfer eich ardal.

Plîs rhannwch luniau, lluniadau a gwybodaeth am unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd  ynghylch newid yn yr hinsawdd gyda ni drwy e-bost a Twitter.

Daliwch ati gyda'r gwaith da Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

 

Eich Sylwadau:

Hendredenny Park Primary: Rain gauge fell over and thermometer broke. Athro A: I’m sorry to hear your thermometer is broken, do you have another you can use? If not let me know and I will send you a new one.

Glyngaer Primary School: Very wet and rainy this week.

Pil Primary School: There was a lot of rain at the beginning of the week and the temperature was very cold this week.

Stanford in the Vale Primary School: We have been having a lot more rain this week and has been colder.

Pil Primary School: The temperature was nearly the same all week. There wasn't much rain, only on Monday.

Darran Park Primary: It has been very cloudy this week. With a bit of misty rain.

Oaklands Primary: A wet week this week and a few more bulbs are peeping through the soil. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, I’m glad to hear that your plants are growing.

Darran Park Primary: The weather has felt quite cold this week. We had more rain at the beginning of the week.

Our Lady of Peace Primary: My data entering elves are self-isolating!

Gavinburn Primary School: We have loved keeping weather records this term. It has been a mild Autumn with not a lot of rain. Merry Christmas Professor Plant.

Glyngaer Primary School: Not sure yet but we think we see a tiny bit of green in one of our pots. Looking forward to checking when we get back from Christmas holidays. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, let me know if you were right!

Oaklands Primary: Quite a warm week this week. We’re hoping it’ll be colder for Christmas!!

Arsylwadau Tywydd Ysgolion

Penny Tomkins, 7 Ionawr 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich data tywydd i'r wefan. Rwyf wedi atodi rhai o'ch sylwadau isod. Mae'n ddiddorol clywed eich sylwadau ar y tywydd ac rwy'n gyffrous bod cymaint o'ch planhigion wedi pechu drwy'r pridd.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Eich sylwadau:

 

Carnbroe Primary School: We have found that 6 of our plant have green shoots.

St Michael's RC Primary: We aren't in school today so we are submitting now in case we forget later!

Ysgol Y Ddwylan: Diweddglo sych i wythnos gwlyb.

Fleet Wood Lane Primary School: Not that much rain this week. Last day of school today! see you next year. p.s merry Christmas and a happy new year!

St Mary's Primary School (Cardiff): The daffodil bulbs started to grow. We have put some leaves on top to protect them from the cold.

Ysgol Deganwy: Four more plants have started to come out of the soil.

Stanford in the Vale Primary School: Temp is rising and we are getting a bit more rain. MERRY CHRISTMAS.

Llanharan Primary School: Colour starting to show on some of the Crocus

Glyngaer Primary School: It was very damp and it had been a bit stormy.

Sandal Castle VA Community Primary School: We had snow on Monday 29th November! Athro A: I hope the snow was fun Bulb Buddies!

Our Lady of Lourdes Primary School: This week our rain-gauge froze this week. Athro A: That’s exciting Bulb Buddies. Did you thaw the ice to take your rain measurement?

Stanford in the Vale Primary School: The rain is starting to appear, and the temp is dropping.

Pil Primary School: It rained all week and it was quite cold.

Hendredenny Park Primary: We were late on Tuesday so we did it at half past two instead.

St Michael's RC Primary: The sky looked a funny colour today, we thought it would rain or snow but it was dry all day.

Henllys CIW Primary: Some of our bulbs are trying to push through.

Our Lady of Peace Primary School: It was very cold on Monday and lots of rain on Wednesday!

Ysgol Deganwy: 1 plant has started to grow by 1cm.

Moffat Academy: This week was dry and sunny but the temperature was quite cold and windy. The week went fast.

Moffat Academy: Rainy week but the rain collector was tipped over frequently. On Monday we had a snowy day.

Fleet Wood Lane Primary School: It has been cold this week!

Cilfynydd Primary: We think we have more than the mystery bulbs growing. Athro A: That’s exciting Bulb Buddies. I’d love to see a photo of your mystery mystery bulb!

Glyncoed Primary: Some of our bulbs have started to grow.

St Mary's Primary School (Cardiff): We are starting to see that some plants are starting to grow now. Hopefully these will grow fully soon!

St Patrick's Legamaddy: More of a wet week this week with Storm Barra.

St Joseph's Cathedral Primary (Swansea): Our plants were affected by the heavy wind. Some of the soil has been blown out of the pots and some of the bulbs are showing. We will put some soil on top again. Athro A: Welldone for looking after your bulbs Bulb Buddies!

Ysgol Deganwy: 1 more plant has started to grow.

Oaklands Primary: It was quite a wet week but still warmer than last week. We have noticed that some of our bulbs are starting to peep through the soil!

Glyngaer Primary School: It was much colder than the temperature we recorded. It was very windy and it made it feel very cold.

Oaklands Primary: It's been a really dry, but very cold week here. We've had frost and we are hoping for some snow on the weekend.

Our Lady of Lourdes Primary School: This week has had high and low temperatures!

Oaklands Primary: We hope that our bulbs aren't getting too swollen by the rain. It's been a wet one here this week! Athro A: I’m sure your bulbs will be Okay. If you notice water collecting at the top of your pots the soil may be saturated and you could tip the excess out.

Ysgol Chwilog: diolch am help efo talgrynu

Gavinburn Primary School: There wasn't much rain and it was fun learning how to do the weather records. Athro A: I’m glad to hear that you are enjoying the project Bulb Buddies.

Glyncoed Primary: We were not in school on Thursday and Friday so didn't collect any data.

Gavinburn Primary School: It was a mild week. We enjoyed doing the weather records.

Glyncoed Primary: Our Mystery Bulb has sprouted!!

Willow Green Academy: Gradually got colder as the week went on.

St Michael's RC Primary: It’s felt much colder this week!

Willow Green Academy: Rainfall early Monday Morning. No fall after.

St Michael's RC Primary: It feels like there’s been more rain than there actually has! Athro A: It sounds like you’ve had a drizzly week Bulb Buds.

Our Lady of Peace Primary School: It was very cold today!

Darran Park Primary: The weather has been sunny and dry for 4 days and on Friday the temperature has dropped and it has rained.

Stanford in the Vale Primary School: It’s been a cold week especially on Thursday - they say we have snow forecast for next week! Athro A: Was the forecast right Bulb Buddies? Have you had snow?

Pil Primary School: It has been very cold and windy this week and there was no rain. We have enjoyed recording the rainfall and temperature this week.

Canon Peter Hall C of E Primary School: All done before midday.

Ysgol Tudno: Do we empty the rain gauge every day? Athro A: Yes please Bulb Buds, empty the rain gauge after taking your readings Mon-Fri.

St Joseph's Cathedral Primary (Swansea): Everything has been ok this week. We need to make sure that children don't move our plants.

Outwood Primary Academy Kirkhamgate: It was windy. It was cold. It snowed at the weekend. We saw the green tips of five shoots. We covered some of the bulbs with more soil as they were not covered. We are working as a team in school. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, keep up the great work!

Llanharan Primary School: We have started to see daffodils and crocus begin to sprout in several of the pots.

Fleet Wood Lane Primary School: Merry Christmas PS-thank you for the card

Pil Primary School: The temperature didn't change much this week. We liked reading the thermometer this week.

Hendredenny Park Primary: On Tuesday, Wednesday and Thursday we took the measurements late because we were practising our Christmas concert.

Outwood Primary Academy Kirkhamgate: It feels cold. It's windy. DRY. It's been damp.

Logan Primary School: It has been quite mild weather this week.

Our Lady of Lourdes Primary School: It was a very wet week!

Our Lady of Lourdes Primary School: We love our garden gang!

Our Lady of Peace Primary School: Sorry we're late we didn't know how to send this information at first, but we've got the hang of it now. Athro A: Well done Bulb Buddies, keep up the good work.

Gavinburn Primary School: It was a very dry starter week. We enjoyed doing the weather records

YGG Tonyrefail: It's been a dry week. Wythnos sych yr wythnos hon!

Henllys CIW Primary: Sometimes there is dew still in the pot in the afternoon and not rain.

Our Lady of Lourdes Primary School: It was drier this week.

Stanford in the Vale Primary School: What a dry week! The temperature seems to be dropping.

Canon Peter Hall C of E Primary: Data taken between 9 and 10 in the morning.

Glyngaer Primary School: It was grey, boring, damp, drizzly, cloudy and gloomy. Although it drizzled all week our water gauge didn't collect even half a mm of water.

Pil Primary School: The weather has been very mild this week with some rain. We liked recording our results!

Carnbroe Primary School: No shoots as yet.

Our Lady of Peace Primary School: The temperature was higher on Thursday and Friday than usual!

Cilfynydd Primary: We have one plant pot with two plants growing. They are starting to grow really tall. Athro A: Fantastic news Bulb Buddies!

Cofnodion Tywydd Wythnosol

Penny Tomkins, 10 Tachwedd 2021

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf isio rhoi diolch mawr i chi gyd am eich gwaith caled yn plannu eich bylbiau. Wnaethom ni plannu dros 10,000 o fylbiau ar draws y DU! Mi welais o’r llunia chafodd pawb llawer o hwyl yn helpu!

Wnaeth Cofnodion Tywydd cychwyn ar 1 Tachwedd. Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi am gymryd cofnodion tywydd. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn helpu ymateb cwestiynau pwysig fel pam yw mesur tywydd yn bwysig i’n harbrawf.

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod y ydych yn yr ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf!

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Sylwadau a rhannwyd hefo'r wythnos gyntaf o ddata tywydd:

Stanford in the Vale Primary School: This week was frosty and we had some frost in the morning. We’re looking forward to seeing the weather changes.

Oaklands Primary: Hi Professor Plant - it's been a dry but cold week here in Aberaman. Our first frosty day on Monday, lovely sunshine after a very rainy Hallowe'en which washed away all our labels. Luckily, we know which way round our bulbs were planted and we decided as a class that we'd make sure we look after everyone's pots so it doesn't matter that they are not individually named at the moment. Phew! See you next week!

Ysgol Penalltau: Diolch am y bylbiau, ond dim glaw yr wythnos yma!

Pil Primary School: It has been very cold and dry this week.

Darran Park Primary: The weather is a lot colder and drier this week

St Josephs Cathedral Primary: No rain records as rain gauge was lost. We have found this now so will take records from next Monday.

Ysgol Gymraeg Dewi Sant: Roedd y glawiad yn uchel dydd Llun oherwydd fod llawer o law wedi syrthio dros hanner tymor.

Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2020-21

Penny Tomkins, 7 Mehefin 2021

Hoffa Amgueddfa Cymru a'r Ymddiriedolaeth Edina llongyfarchai’r miloedd o ddisgyblion o ar draws y DU a enillodd gydnabyddiaeth am eu cyfraniad i Fylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2020-21.

Llongyfarchiadau anferth i bob un ohonoch. Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi a chofnodi, rydych wir yn Wyddonwyr Gwych!

Enillwyr Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion 2020-21

Yn ail ar gyfer Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2020-21

Clod Uchel ar gyfer Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2020-21

Gwyddonwyr Gwych Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2020-21

Ysgolion sef wedi ennill tystysgrifau ar gyfer Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2020-21

 

Diolch Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd