Amgueddfa Blog: Spring Bulbs

Mae Riley, ddisgybl yn Ysgol Stanford in the Vale, wedi cymryd rhan yn yr ymchwiliad Fylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion am y tair blynedd diwethaf. Mae wedi dangos ymrwymiad arbennig i'r prosiect, ac mae wedi gwneud argraff fawr ar gydlynydd y prosiect drwy ei adborth disgrifiadol a chyfeillgar. Mae'n rhaid i mi ddweud, rhwyf wedi mwynhau darllen diweddariadau wythnosol gan Riley dros y tair blynedd diwethaf.

Dyma rai o sylwadau gorau Riley:

2017:

  • The weather has turned really cold today. Been training people to do this experiment during the week. From Riley xxx
  •  Hello. This week it has not been icy and it has been nice all except today. Hope you have had a nice week. Bye Bye (Riley)
  •  Hello, this week it has been cold and hot and it has been a really good week because we have had a delivery of two new trolleys and we even invested in a wormery which is a big hit with our foundation friends. (Riley)

 2018:

  • Hi this is Stanford in the vale primary school, we done this amazing project last year .I am Riley one of the gardening club members. I was the one that recorded and submitted this data last year. I loved doing this project last year, I hope I will this year too. I will be also teaching some of my friends how to do this project this year too. Bye Bye Riley (Riley)
  •  Cannot believe this is the last weather reading for this year! We have observed some strange weather patterns this year! Snow - sunshine! (Riley)

 2019:

  • Happy to restart the project and I am teaching the younger children in the club how to record. Have a good weekend and we will be back next week. Regards Riley (Riley)
  • HI THERE, this week it has been a mixed week and there has been a lot of rain this week and there has been a bit of sun. Today in class we were talking about global warming which is a serious issue which needs to be sorted out. Speak to you next week!

I ddathlu cyfraniad Riley i'r prosiect, fe ofynnon ni a fyddai'n hapus i ateb rhai cwestiynau a rhoi cipolwg i ni o'i brofiad o gymryd rhan yn yr ymchwiliad.

Cyfweliad gyda Riley:

Q. How long have you been involved with the Spring Bulbs for Schools Investigation?

A. I have been involved in this investigation for three years now.

Q. What have you enjoyed most about the project?

A. I’ve mostly enjoyed recording the weather and the rain. I like seeing the difference between the temperatures of different days.

Q. What do you feel you have gained from the project, have you developed new skills?

A. Yes, I do think I have gained on this project. I have developed how to record the rain using a gauge and it has helped me using a thermometer more accurately.

Q. What are your thoughts on Science and Maths?

A. I am quite interested in both of these subjects, so this has helped me produce a lot more in these subjects.

Q. What were you feelings towards these subjects before the project, have they changed?

A. I was feeling quite confident before I started and now I am feeling much more confident about it.

Q. Were you aware that you were doing math and numeracy during the project?

A. I was sort of aware that I was using maths and numeracy during the project. I was mostly aware as I was measuring in millimetres and degrees.

Q. Were you confident taking scientific measurements before the project?

A. I was a little confident but I wasn’t that sure on it but now I am really happy about it.

Q. Do you feel these skills have developed through your time on the project?

A. Yes definitely, before I wasn’t that sure mostly on how to measure the rain and this project has developed my skills on that and developed my skills also in science.

Q. What advice would you give us to improve or develop the project?

A. I think it would be good fun if you could give the children some more fun activities or competitions because at the moment you don’t have many.

Q. You took a leading role, teaching other pupils about the project. Can you tell us a little bit about that experience?

A. I think it is really fun / exciting teaching other children about this experiment because it makes me feel like it is helping other children develop their science / maths and it makes me think that they could take over the job and become future scientists! 

Rydym wedi cymryd cyngor Riley, a byddwn yn edrych ar weithgareddau a chystadlaethau newydd y gallwn eu cyflwyno dros y blynyddoedd nesaf.

Riley yw'r cyntaf i gael ei henwebu fel Pencampwr Bylbiau'r Gwanwyn. Yn y dyfodol, byddwn yn gofyn athrawon i enwebu disgyblion sydd wedi dangos ymrwymiad rhagorol neu wedi datblygu fel canlyniad o'r prosiect, i gael eu cydnabod fel Pencampwr Bylbiau'r Gwanwyn.

Diolch Riley, a phawb a gyfranogodd i'r prosiect eleni.

Athro’r Ardd

 

 

Mae Amgueddfa Cymru wedi dyfarnu tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych i ysgolion o ar draws y DU, i gydnabod eu cyfraniad i'r Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion!

Diolch i bob un o’r 4,370 disgybl a helpodd eleni! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi a chofnodi, rydych yn wir yn Wyddonwyr Gwych!

Diolch yn fawr i Ymddiriedolaeth Edina am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r prosiect.

Ysgolion fydd yn derbyn tystysgrifau:

Bydd pob un yn derbyn tystysgrifau a phensiliau Gwyddonwyr Gwych.

Cydnabyddiaeth arbennig:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau a hadau.

Clod uchel:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau ac amrywiaeth o hadau.

 

Yn ail:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau, amrywiaeth hadau a taleb rhodd.

Enillwyr 2018:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau, hadau a gwobr i'r dosbarth!

 

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch i bob ysgol sef wedi rhannu cofnodion blodau! Cofiwch i wneud yn siŵr bod y dyddiad yn gywir a bod taldra'r planhigyn wedi ei chofnodi yn filimedrau. Rydym wedi cael cofnodion yn dangos bod planhigion wedi blodeuo ym mis Ebrill a hefo disgrifiadau am grocws a chennin Pedr anhygoel o fyr!

Os ydych yn gweld bod eich cofnodion yn angen ei chywiro, yna yrrwch rhai newydd i mewn hefo esboniad yn y bwlch sylwadau.

Rwyf wedi mwynhau darllen y sylwadau hefo’r cofnodion tywydd a chofnodion blodau dros y pythefnos diwethaf. Rwyf wedi atodi rhai o’r sylwadau yn isod. Wnaeth Ysgol Stanford in the Vale gofyn cwestiwn da flwyddyn ddiwethaf,  'oes rhaid i gofnodi pob blodyn i’r wefan, beth os mae'r dyddiad a’r taldra'r un peth?' Mae’n bwysig i rannu’r cofnodion i gyd oherwydd mae'r nifer o blanhigion sydd yn blodeuo ar ddyddiad unigol a’r taldra'r planhigion yn effeithio ar ein canlyniadau.

I weithio allan taldra cymedrig eich ysgol ar gyfer y crocws a’r cennin Pedr, ychwanegwch bob taldra a rhannwch hefo'r nifer o gofnodion. Felly, os oes genych deg cofnodion o daldra i’r crocws, ychwanegwch y rhain a rhannwch hefo deg i gael y rhif cymedrig.

Os oes gennych un blodyn hefo taldra o 200mm ac un blodyn hefo taldra o 350mm, fydd y rhif cymedrig yn 275mm. Ond, os oes gennych un blodyn hefo taldra o 200mm a deg hefo taldra o 350mm fydd y rhif cymedrig yn 336mm. Dyma pam mae’n bwysig i gofnodi pob planhigyn.

Mae pob cofnod blodyn yn bwysig ac yn cael effaith ar y canlyniadau. Os nad yw eich planhigyn wedi tyfu erbyn diwedd mis Mawrth, plîs wnewch gofnod data heb ddyddiad na thaldra ac esboniwch hyn yn y bwlch sylwadau. Os mae eich planhigyn yn tyfu, ond ddim yn blodeuo erbyn diwedd mis Mawrth, yna plîs cofnodwch daldra'r planhigyn, heb ddyddiad blodeuo, ac esboniwch hyn yn y bwlch sylwadau.

Cadwch y cwestiynau yn dod Cyfeillion y Gwanwyn! Mae 'na nifer o adnoddau ar y wefan i helpu hefo’r prosiect. Unwaith mae eich planhigyn wedi blodeuo, fedrwch greu llun ohono a defnyddio hyn i labelu'r rhannau o’r planhigyn! Hoffwn weld ffotograff o rain a rhannu nhw ar y blog nesaf.

Ar y nodyn hwnnw, hoffwn rannu fideo Ysgol Llanharan gyda chi, cliciwch yma!

Daliwch ati gyda’r gwaith caled Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Rwy'n gobeithio cafodd pawb hwyl dros y gwyliau! Diolch i bawb sydd wedi anfon data tywydd i mewn. Rwy'n mwynhau clywed sut mae'ch planhigion yn gwneud a beth mae’r tywydd fel gyda chi! Cofiwch, mae ysgolion yn cymryd rhan o bob cwr o'r DU. Gallwch ddefnyddio'r wefan i gymharu eich canlyniadau hefo ysgolion mewn gwledydd eraill. Yn yr adroddiad ar ddiwedd y prosiect byddwn yn cymharu'r data tywydd a dyddiau blodeuo ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Pa wlad ydych yn feddwl fydd y cynhesaf, a pa wlad fydd hefo'r fwyaf o law?

Mae llawer o ysgolion wedi adrodd bod eu bylbiau wedi dechrau tyfu. A allwch chi weld pa blanhigion yw’r cennin Pedr a pa yw’r crocws? Gallai'r lluniau ar y dde helpu chi i adnabod eich planhigion. Mae'r lluniau'n dangos planhigion ar yr un diwrnod, yn yr un parc, ond yn tyfu mewn gwahanol leoedd. Mae rhai o'r planhigion wedi tyfu llai nag eraill. Pam ydych chi'n meddwl bod hyn? Gallai'r disgrifiadau gyda'r lluniau eich helpu i feddwl am y rhesymau pam mae'r planhigion yn datblygu'n wahanol.

Edrychaf ymlaen at eich cofnodion a'ch sylwadau data nesaf. Cofiwch, gallwch chi rannu lluniau trwy e-bost a trwy Twitter.

Cadwch fyny'r gwaith da Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

 

Eich Sylwadau:

Tywydd

Diolch am eich diweddariadau tywydd.

Ysbyty Ifan: Wythnos gyntaf yn ol yn yr ysgol ac mae'n eithaf braf. Pawb yn hapus ar ol chwarae efo teganau newydd Sion Corn!

Ysgol Beulah: Blwyddyn newydd dda! Rydyn ni wedi cael wythnos sych.

Kirkby La Thorpe Cof E Primary Academy: colder week, quite dull and damp atmosphere (coats on at playtime!) but very little rain , nearly snow like on Wednesday as attempted to rain , small brief flurry in the cold wind. ground still moist , a few weeds but no flowers emerging yet! although daffodils available in shops.

Ochiltree Primary School: We have had a wet week this week.

Darran Park Primary: The temperature is lower this week and there hasn't been so much rain.

Hudson Road Primary School: It has been so cold this week and very windy

Hudson Road Primary School: It has rained this week everyday

 

Prosiect

Blwyddyn Newydd Dda Cyfeillion y Gwanwyn.

Ysgol Bro Pedr: Blwyddyn Newydd Dda - Happy New Year

Shirenewton Primary School: Nadolig Llawen a blwyddyn Newydd dda

Ysbyty Ifan: Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda a diolch yn fawr am y cerdyn.

 

Planhigion

Diolch am y diweddariadau ar eich planhigion Cyfeillion y Gwanwyn. Rwy'n hapus i glywed bod llawer o blanhigion wedi cychwyn tyfu.

Carnbroe Primary School: Happy New Year Professor Plant we have been checking our bulbs this week and they look well but no flowers. We have had not much rain and it is been mild.

Ysgol Casmael: Some of our bulbs have shoots starting to peep through.

Ysgol Nantymoel: Some of our plants are starting to grow. Please help we have made a mistake with our records before Christmas and still can't correct them.

Dalreoch Primary School: Our bulbs in the ground have started to show through. They are about 3cm tall.

Hendredenny Park Primary: Some bulbs are starting to show shoots

Steelstown Primary School: This week all of the bulbs have started to grow. Everyone is super excited and can't wait until April when all of them should be grown!

Steelstown Primary School: When we are taking the temperature and rainfall we have noticed that the bulbs are starting to grow it is very exciting. We cannot wait until they have fully grown into flowers

St Julian's Primary School: Lots of daffodils have started to grow now.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am eich gwaith caled yn cymryd cofnodion tywydd dros y wythnosau diwethaf. Byddwch yn cymryd darlleniad tywydd nesaf yr wythnos o’r 7-11 Ionawr. Wrth gofnodi eich darlleniadau i’r wefan, plîs nodwch ‘dim cofnod’ ar gyfer y dyddiau rydych i fwrdd o’r ysgol.

Does dim rhaid cymryd eich potiau adra dros y gwyliau. Os yw’r potiau mewn lle saf lle byddant ddim yn cael ei effeithio gan y gwynt, bydda nhw’n iawn. Mae'r pridd yn cadw’r bylbiau yn ddwfn yn erbyn y tywydd oer.

Mae’r tywydd wedi bod yn eithaf cynnes am y gaeaf, a bydd o’n ddiddorol i weld yr effaith mae hyn yn cael ar ein bylbiau!

Mwynhewch eich gwyliau Cyfeillion y Gwanwyn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda,

Athro’r Ardd a Bwlb Bychan

 

Eich Sylwadau:

Sylwadau am eich bylbiau:

Ysgol Gymraeg Dewi Sant (Llanelli): Mae rhai o'r bylbiau yn dechrau egino. Athro’r Ardd: Newyddion gwych cyfeillion, hoffwn weld lluniau!

Henllys CIW Primary: on Tuesday actual rainfall was o.5mm We have spotted a small shoot coming from one of the pots a - daffodil in R.'s pot Also, the coconut husk pot has surprised us as the daffodil shoot has sprung up this week it is now showing quite a bit and the crocus shoot is poking up from the soil. Athro’r Ardd: How exciting bulb buddies, I’d love to see photos if you are able to take and share these? Keep up the good work.

Carnbroe Primary School: Dear Professor Plant and Baby Bulb it has been very cold this week and the soil in our plant pots are frozen and icy. Our bulbs are doing well and they are really healthy. Athro’r Ardd: Well done for looking after your plants bulb buddies, I’m glad to hear that they are doing well. Thank you for your observations and for providing an insight into the weather conditions in your area.

Good Shepherd Primary and Nursery School: we like seeing the plants grow. Athro’r Ardd: Me too bulb buddies!

Sylwadau am y prosiect:

Stanford in the Vale Primary School: Hi, the week is wrong but it wouldn't show this week on the select a week list. Been cold and rainy this week. Speak to you next week!! R. Athro’r Ardd: Thank you for updating me R. I’ll look into why this week wasn’t showing. Keep up the good work.

Good Shepherd Primary and Nursery School: C.:it was very fun. R.:I think it was very intresting. Athro’r Ardd: Lovely to hear from you buddies, and I’m glad you’re enjoying the project!

Steelstown Primary School:  From reading the data this week we think that it is raining a lot more but also the temperature is rising. We can't wait for next week. We love doing this project. Every week the results are different and we are excited to continue doing it and colleting the data for the weather. Athro’r Ardd: Thanks bulb buddies, have you looked at data from previous years and from different schools? You can do this on the web site and I think you’d find it interesting!

Ysgol Bro Pedr: Our bulbs are feeling a bit cold this week. Thank you very much For the Christmas Card. Athro’r Ardd: It is getting colder, but the bulbs will hopefully stay well insulated and cosy in the soil! I’m glad your card arrived, merry Christmas bulb buddies.

Sylwadau am y tywydd:

YGG Tonyrefail: Mae hi wedi bod yn wythnos sych ac oer. Diolch am eich cerdyn Nadolig Athro'r Ardd a Bylb Bychan. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi gyd yn yr Amgueddfa. Welwn ni chi yn 2019!! Athro’r Ardd: Diolch cyfeillion y gwanwyn, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail hefyd!

Our Lady of Peace Primary School: Another normal cold week well see you after Christmas break. Athro’r Ardd: See you after Christmas bulb buddies.

Holy Cross Girls' Primary Schoo: We were out on a school trip on Wednesday so didn't have the opportunity to collect the data. Athro’r Ardd: Thank you for letting me know bulb buddies. I hope you had a good trip!

Tonyrefail Community School: Our rain gauge kept falling over this week so we have no record on Wednesday. Athro’r Ardd: Thank you for letting me know bulb buddies!

Ysgol Nantymoel: We have inputted the wrong data for week commencing 12.05.18 how can we correct it? Athro’r Ardd: Hi bulb buddies, you should be able to re-enter data for previous weeks. When you do this the most recent data entered for a given week shows on the graph. If this isn’t working please email me and I’ll update your data for you.

Stanford in the Vale Primary School: Quite cold this week defenetly today. It was frozen this morning! Today the temperature has slipped down a lot! The week was wrong again because it wouldn't let us choose the right week!! Speak to you next year-2019!! R. Athro’r Ardd: Thanks for the update R. You are doing a fantastic job. I’ll look into the issue with the dates and will fix it for when you start back!

Chorley St James Primary School: This week it has been very dry and very gloomy, but some parts of the day it has been sunny. Athro’r Ardd: Thank you for the weather observations bulb buddy.