English

Am dywydd diddorol Gyfeillion y Gwanwyn! Mae nifer ohonoch wedi sylwi ar faint mo cynnes oedd mis Rhagfur, a rhydych yn iawn! Wrth gymharu ein canlyniadau o 2011 i 2016, gallwn weld a Rhagfur 2016 oedd yr ail gynhesach ers dechrau'r prosiect. Ddim ond yn Rhagfur 2015 oedd tymherau yn uwch! Welodd Rhagfur 2016 hefyd y glawiad isaf ers dechrau'r prosiect, ac oriau golau haul gyfartaledd.

Beth am weithio allan eich darlleniadau cyfartal ar gyfer mis Tachwedd a Rhagfyr a chymharu heu’n hefo’r darlleniadau yn y tabl?

Mae nifer ohonoch wedi rhoi gwybod bod eich planhigion wedi cychwyn tyfu! Ydych chi'n meddwl y bydd y Crocws neu’r Cennin Pedr yn ymddangos yn gyntaf? Beth am edrych drwy’r adroddiad llynedd a chymharu'r dyddiau blodeuo ar gyfer y Crocws a’r Cennin Pedr i'ch helpu penderfynu pa un fydd yn tyfu’n gyntaf?

Mae fy mhlanhigion wedi cychwyn tyfu hefyd, rwyf wedi atodi llun. Plîs rhannwch eich lluniau fel bydda’n yn gallu dangos nhw ar fy blog nesaf!


Eich sylwadau:

 

Mae nifer ohonoch wedi sylwi ar pa mor gynnes oedd mis Rhagfyr ac wythnos gyntaf mis Ionawr:

Ysgol Pentrefoelas: Pawb allan yn chwarae yn y cae drwy'r wythnos gan ei bod yn braf iawn ac awyr glir bob dydd. Pawb yn rhyfeddu wrth weld mynyddoedd Eryri i gyd efom copaon clir drwy'r wythnos. Tywydd anhygoel o braf.

Athro’r Ardd: Rwy’n falch i glywed oedd gen ti dywydd braf. Mae’n siŵr oedd o’n rhyfedd weld y mynyddoedd heb eira ym fis Rhagfur. O be rwy’n dallt, bydd yr eira yn ôl wythnos yma!

Auchenlodment Primary School: What a warm week for December!

Lawhead School: We had very little rain this week and it was quite sunny too.

Hudson Road Primary School: Lots of warm days but quite windy!

Trellech Primary School: It was a lot warmer this week compared to last week. We can’t wait for our bulbs to grow.

Broad Haven Primary School: This week has been warmer and we have had fog. We break up next week.

Darran Park Primary: The temperature has risen over the week. Not much rainfall this week, quite a dry week.

Boston West Academy: There was barely any rain this week and all of the other weeks did have a lot of rainfall. The temperatures are very weird because they were on and off.

Stanford in the Vale Primary School: Hello, this week it has been warm, amazing because it is getting closer to Christmas. Some of the bulbs have started to pop up. Merry Christmas from Stanford!

YGG Tonyrefail: It was quite a warm week for December.

Severn Primary: We are surprised the plants are beginning to come up because it was so cold last week. It was much, much warmer this week. We had misty rain which didn't seem to end up in the collecting jar.

St Robert's R.C Primary School: Not too cold for the start of the year.

 

Mae llawer ohonoch wedi rhoi gwybod bod eich planhigion 'di cychwyn tyfu! Newyddion gwyllt Cyfeillion y Gwanwyn!

Beulah School: Mae rhai o'n bylbiau wedi dechrau tyfu.

Pirnmill Primary School: 20th December 2016. We noticed that three of the daffodils planted in the open ground had shoots poking through the soil. Is this too early?

Professor Plant: Hi Pirnmill Primary. A few schools have reported that their flowers have begun to bud! Mine have just poked their heads out of the soil! They began to appear about this time last year, but this is earlier than preceding years. Well done for looking after them so well!

Auchenlodment Primary School: We started back at school on Thursday. Some of our bulbs have started to sprout, we are all very excited!

Broad Haven Primary School: A frosty start to the week on Tuesday. On Friday it rained all day. Green shoots are appearing.

 

Diolch am yrru newyddion diweddaraf ac adborth ar y prosiect:

St Paul's C.I.W. Primary: Hello Pr.plant we have had a good week one girl who is a rainfall child said she is having a good time but she is sad that after Christmas she is not going to be a rainfall child so can you stop Mr. Wilson from trying to do that thank you for all your help from K and A.

Professor Plant: Hi K and A. I’m glad to hear that you are enjoying the project! Please thank the rainfall child for all her hard work. Hopefully she will have another role taking readings or logging data! If she is really enjoying the project she could always take her own readings at home. The Met Office have a website where people can share readings they’ve taken: http://wow.metoffice.gov.uk/ Maybe Mr. Wilson would be able to help her the first few times she enters data!

Coppull Parish Primary School: We had a mini disaster this week. The folder with results in was left out overnight in the rain. Although every page was completely sodden, and the file had to be binned. The relevant information was rescued by a group of y5 children including R, M and L.

Professor Plant: Hi Coppull Parish, I’m sorry to hear you’ve had trouble! I’m glad you managed to rescue your readings, well done all! The term planner and other resources are all available on the website, so you can print out new copies if these were badly damaged: https://museum.wales/spring-bulbs/

Tonyrefail Primary School: We lost the rain gage for Monday Tuesday Wednesday sorry

Professor Plant: Not to worry Tonyrefail Primary, I’m glad it turned up! Thank you for letting me know.

Stanford in the Vale Primary School: Hello,Did you have a nice Christmas? Monday, Tuesday we were all off school so that’s why it said no record. It has been really icy in the mornings. Bye Bye.

Professor Plant: Hi Stanford in the Vale Primary. I had a lovely Christmas thank you, did you? Thank you for letting me know why there were missing readings. Keep up the good work!

 

Diolch am yrru newyddion diweddaraf ar y tywydd yn ardal chi:

Ysgol Pentrefoelas: Cawsom law mawr iawn Dydd Iau a dydd Gwener. Dymsa'r tro cyntaf inni fethu mynd ALLAN i chwarae y tymor yma!

Garstang St. Thomas' CE Primary School: It was cold and rainy on Tuesday and we stayed in at playtime.

Carnbroe Primary School: Monday was freezing and the ground was solid but the other days were mild and the soil in our plant pots was moist. No sign of our plants blooming.

Darran Park Primary: This week there was quite a lot of rain.

St Paul's C.I.W. Primary:  Hello pr.plant rainfall on Monday we put was 50 but 60 is the real number bi.

Barmston Village Primary School: We have had a big change in temperature this week and got very wet on Thursday!

Arkholme CE Primary School: It has been cold and a bit wet apart from Tuesday. Hopefully it will snow soon .we have enjoyed it.

 

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Heddiw yw’r diwrnod olaf i gasglu darlleniad tywydd cyn Nadolig! Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn cychwyn ei gwyliau o 16 Rhagfur, ac yn cychwyn yn ôl yn yr ysgol ar y 2 neu’r 3 o Ionawr. Byddwch yn cymryd darlleniad tywydd nesaf yr wythnos o’r 2-6 Ionawr. Wrth gofnodi eich darlleniadau i’r wefan, plîs nodwch ‘’dim cofnod’ ar gyfer y dyddiau rydych i fwrdd o’r ysgol.

Does dim rhaid cymryd eich potiau adra dros y gwyliau. Os yw’r potiau mewn lle saf lle byddant ddim yn cael ei effeithio gan y gwynt, bydda nhw’n iawn. Mae'r pridd yn cadw’r bylbiau yn ddwfn yn erbyn y tywydd oer.

Mae’r tywydd wedi bod yn eithaf cynnes am y gaeaf, a bydd o’n ddiddorol i weld yr effaith mae hyn yn cael ar ein bylbiau! Gwelodd Tachwedd 2016 tymereddau is a llai o law na flwyddyn ddiwethaf, ond llawer mwy o golau haul! Yn Dachwedd 2015 gwelodd y DU 35.6 horiau o haul, cawsom ni 74.6 o oriau blwyddyn yma, mae hwnna dros ddwbl! Oedd y tymheredd yn is, ond ddal yn gynnes am yr amser o’r flwyddyn. Oedd na llai o law, ond ddal digon i helpu ein bylbiau tyfu. Os mae’r patrwm yma yn parhau, efallai fyddwn yn weld ein blodau yn gynharach flwyddyn yma!

Mwynhewch eich gwyliau Cyfeillion y Gwanwyn.

Nadolig Llawen gan

Athro’r Ardd a Bwlb Bychan

If you have read any of the recent blog posts about the Saving Treasures; Telling Stories Project, or the Lost Treasures of Swansea Bay Project and its various exciting activities, you will know that Saving Treasures works with metal detector groups and local museums in Wales to widen access to, and understanding of, the material heritage of Wales.

What is material heritage?

Material heritage is the physical remains of the past, the objects left behind by past societies. Often, these are brought to light by members of the public, mainly metal detectorists, who report their significant finds to their local Finds Liaison Officer in order that they can be recorded on the Portable Antiquities Scheme database.

Taken together, these objects – especially when they are made available to the public in museum collections – help to build up a picture of how we used to live and who we used to be.

Why is it important?

The Saving Treasures; Telling Stories Project recognises that interaction with the history of your local area through the objects past communities left behind can be a powerful and enriching experience.

For those who are interested in the past, having access to the actual things that long-dead people used, wore and handled can bring us into contact with them much more directly than a history book ever could.

Every object has a story to tell

The discovery of a lost mourning ring or a hoard of Bronze Age axes tells us something about the people who used such objects and raises questions about how they came to be in the ground. Were they lost, discarded, or put there deliberately? And if so, why?

Thinking about these questions allows us to empathise with our forebears, understand something of their hopes, fears and concerns, and walk a little way in their shoes.

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Diolch i bawb wnaeth yrru data tywydd ata i'r wythnos ddiwethaf. Roedd rhai o sylwadau’r wythnos yma yn dweud bod y tymheredd yn disgyn, sy’n esgus perffaith i mi siarad rhywfaint am y tymhorau!

Mae yna bedwar tymor mewn blwyddyn: gaeaf, gwanwyn, haf a hydref. Mae hi’n dal yn aeaf ar hyn o bryd, y tymor oeraf.

Mae’r gwanwyn yn dechrau o gwmpas Mawrth yr 20fed (Cyhydnos y Gwanwyn) a dyma’r tymor lle bydd y rhan fwyaf o blanhigion yn blodeuo ac anifeiliaid bach yn cael eu geni wrth i’r tywydd gynhesu. Mae ŵyn bach yn y caeau yn arwydd da bod y gwanwyn wedi cyrraedd!

O fis Mehefin tan fis Medi bydd hi’n haf – y dyddiau’n hir a’r tywydd yn gynnes. Yn lwcus i chi, byddwch yn cael gwyliau hir o’r ysgol!

Bydd yr hydref yn gafael o ddiwedd Medi ymlaen – y dyddiau yn byrhau, y tywydd yn oeri, a’r dail yn troi’n oren, coch a brown cyn syrthio o’r coed. Daw’r gaeaf unwaith eto ym mis Rhagfyr a bydd yn aros efo ni tan ganol Mawrth.

Ydych chi’n gwybod pam ein bod yn cael tymhorau? Beth sy’n achosi i’r tywydd newid mor ddramatig yn ystod y flwyddyn? Mae’n digwydd achos bod y Ddaear yn troi o amgylch yr Haul ar ongl. Mae’r llun isod yn dangos y Ddaear a’r Haul. Mae’r Ddaear yn cylchdroi ar echel (dychmygwch linell yn cysylltu Pegwn y Gogledd â Phegwn y De) wrth symud o amgylch yr Haul.

Mae’n cymryd 365 diwrnod i’r Ddaear deithio unwaith o amgylch yr Haul. Hyd blwyddyn ar blaned yw’r amser mae’n gymryd i deithio o amgylch ei seren unwaith. Felly mae blwyddyn ar y Ddaear yn para 365 diwrnod.

Mae’r llun uchod yn dangos llwybr y Ddaear o amgylch yr Haul. Yr echel yw’r llinell wen trwy’r ddau begwn. Mae’r echel ar ongl wahanol i lwybr y Ddaear o amgylch yr Haul (y llinell wen doredig). Mae hyn yn golygu ein bod ar ongl fymryn yn wahanol i’r Haul bob dydd. Dyma sy’n achosi’r newid yn hyd y dydd. Mae dyddiau byrrach (gaeaf) yn golygu llai o olau a llai o wres, sy’n gwneud y gaeaf yn oerach. Mae dyddiau hirach (haf) yn golygu mwy o olau a gwres, sy’n ei gwneud yn gynhesach!

Mae’r DU yn ‘Hemisffer y Gogledd’ sy’n golygu ein bod yn nes at Begwn y Gogledd nag at Begwn y De. Yn y llun, mae Pegwn y Gogledd (y llinell wen sy’n pwyntio am i fyny) yn gwyro i gyfeiriad yr Haul ym mis Mehefin ac oddi wrth yr Haul ym mis Rhagfyr. Yr ongl hon sy’n achosi’r newid yn hyd y dyddiau wrth i’r Ddaear droi o amgylch yr Haul.

Mae gwledydd eraill yn profi’r newidiadau hyn ar wahanol adegau. Yn Awstralia mae’n haf ym mis Rhagfyr! Ac yng Ngwlad yr Iâ mae’n olau dydd am ddyddiau ar y tro yn yr haf, ac yn dywyll am ddyddiau yn y gaeaf... dychmygwch yr haul yn tywynnu am hanner nos!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Eich sylwadau:

Stanford in the Vale Primary School: Hello, This week it has been very frosty and cold. In the mornings it has been frosty but got warmer at lunch times.

Ysgol Bro Ogwr: Mae'r tymheredd yn newid yn y prynhawn.

Hudson Road Primary School: It has been quite warm during the afternoons this week with bright sunshine.

Ysgol Glanyfferi: The temperature is getting colder as it's getting further into the winter.

Hudson Road Primary School: It has been really cold towards the end of the week, with very frosty mornings but it has warmed up through the day.

Betws Primary School: An extremely wet start to the week! The temperature is beginning to dip and winter is most certainly coming...

Stane Primary School: It's getting colder and colder every day! Get your hat, scarf and gloves on. Professor Plant: Great advice Stane Primary, make sure you stay warm!

Arkholme CE Primary School: We have had some frosty nights and most of the leaves have fallen off the trees. No change what so ever with the bulbs. Have a good day.

Broad Haven Primary School: Everything was frozen every morning this week. Frost and ice. The birds are hungry they are eating the sunflower seeds of the sunflowers we grew in the summer.

Hudson Road Primary School: Friday was a lovely warm afternoon and we did lots of garden maintenance getting ready for the winter and filled our bird feeders so they will have food in the cold winter days. Professor Plant: That’s lovely Hudson Road Primary. Well done for looking after wildlife in your garden.

Darran Park Primary: Despite the sunny weather, the temperature has been quite cold but not freezing Also the temperature has been quite consistent but it dropped a little bit on Friday. As well, to start the week off is has been raining, nevertheless, the rest of the week has been dry.

Carnbroe Primary School: The weather was dry but cold and damp this week. Although it didn't rain the soil in our plant pots was damp. Professor Plant: Hi Carnbroe Primary, well done for checking whether your plants needed watering. It’s likely that dew or frost has been forming on top of the soil this will be why the soil is damp even though it hasn’t rained.  

Bacup Thorn Primary School: We had a lot of snow Thursday night into Friday. Heavy snow throughout Friday making a wet but enjoyable time at break. We had some very large snow flakes falling.

Bacup Thorn Primary School: A cold start to the week, ending with an extremely wet day!

Darran Park Primary: The temperature has dropped and the rainfall has raised.

Ysgol Rhys Prichard: No rain in the week. Hotter on Monday than Thursday.

Auchenlodment Primary School: There is no record for Wednesday as we were off school for St Andrew's Day. Professor Plant: Hi Auchenlodment Primary, thank you for letting me know. A number of other schools let me know that it was St Andrew’s day as well.

Ysgol Pennant: Diolch am y Worm World! Dwin edrych ymlaen am y bylbiau i agor. Diolch am y bylbiau dwin hoffi cadw golwg ar y potiau. Professor Plant: Helo Ysgol Pennant, diolch am eich gwaith called ac am anfon lluniau! Cadwch ati gyda'r gwaith caled Gyfeillion y Gwanwyn!

Rougemont Junior School: Flowers are starting to sprout. Professor Plant: Wow Rougemont, that’s great news! A few other schools have said that their plants are sprouting, it’s earlier than last year so it will be interesting to compare the results!

 

Diolch am rannu eich sylwadau wrth gofnodi eich data tywydd i wefan Amgueddfa Cymru. Daliwch ati gyda'r gwaith caled Cyfeillion y Gwanwyn!

 

Eich sylwadau:

Ysgol Y Wern: Roedd Dydd Llun yn stormus a wyntog iawn.

YGG Tonyrefail: Roedd e yn wythnos gwlyb iawn.

Beulah School: Roedd llawer o law ar dydd Llun!

Rougemont Junior School: Heavy rain and sleet on Friday, hope our bulbs will enjoy a cold shower.

Rougemont Junior School: Our baby bulbs are safe and sound in their pots and we have them on display.

Trellech Primary School: We had lots of rain at the weekend so the rain fall on Monday was high. We can’t wait for our flowers to start growing.

St Paul's C.I.W. Primary: Hello pr.plant. We are proud of our work. Professor Plant: And so you should be St Paul’s, keep it up Bulb Buddies!

Ysgol Rhys Prichard: Really cold on Monday. A lot of Rain on Monday too. No Rain on Wednesday, Thursday and Friday.

Ysgol Glanyfferi: Variety of temperatures throughout the week.(R, K and A).

Alston Lane Catholic Primary School: Thursday 17th November - the rainfall was 25mm but I could not upload this as only 20 and 30 were options on the databank. Professor Plant: Hi Alston Lane, when entering the reading please round the figure to the nearest 10mm. So you were right to enter 30mm! But a reading of 24mm would be entered as 20mm on the website. Ellel St John's CE Primary School had a similar problem: ‘Lots of heavy rain on Monday 14th November, we actually measured 31mm of rain but it wasn't available on the drop down menu.’ Keep up the good work Bulb Buddies!

Ysgol Y Wern: Roedd hi'n oer iawn ar Ddydd Gwnener i gymharu ar ddechrau'r wythnos

Lawhead School: The plants were atrociously frozen. They were so frozen that when I tipped the pot out, nothing fell out of it. - J K and T L. Professor Plant: Wow, that is frozen! Don’t worry about your bulbs though, the soil will be insulating them against the cold!

Carnbroe Primary School: The weather has been very frosty and icy all week. On Thursday our class went out to check on the plants. The soil in our pots was frozen but have decided that our bulbs will still flower. Professor Plant: Well done for checking on your plants! I’m sure that your plants will still flower too. Lawhead Primary reported the same: Lawhead School: The week got colder towards the end. The soil in our pots is frozen solid!

Auchenlodment Primary School: After a wet and mild weekend it's been a very cold week. The plant pots have been covered with frost. Professor Plant: A few schools have noticed frost in their pots! I’m sure your bulbs are nice and warm buried in the soil. Keep up the good work Bulb Buddies.

Rougemont Junior School: Not sprouting yet but a few popping out. Professor Plant: Oh dear Rougemont, I hope they are sprouting! If it’s not a green shoot that you can see, but the brown top of the bulb, then you’ll need to put a few more handfuls of soil on top of them!

Stanford in the Vale Primary School: Hello, we have noticed that some of the bulbs have started to pop up. Professor Plant: Hi Stanford in the Vale, do you mean that shoots have begun to appear? If so that’s great news!

Arkholme CE Primary School: It has been very wet as you can see in the data. It has been very cold, we have had our first frost of the winter. On three days of the week when we were collecting the weather data it was raining! Thank you. Professor Plant: Hi Arkholme CE Primary. Thank you for collecting the weather data even though it was raining. Be careful if the school yard is frosty! Keep up the good work Bulb Buddies!

Llanharan Primary School: 7th - 11th November and 14th - 18th November results have been mixed up - is there any way they could be swapped please? Sorry! Professor Plant: Hi Llanharan Primary,  thank you for letting me know the data was mixed up. Not to worry, I have swaped these dates for you. Keep up the good work Bulb Buddies|!

Auchenlodment Primary School: It was dry on Monday but there was a lot of rain over the weekend which was the 5mm recorded on Monday. We have felt the temperature drop over the week, it's getting very cold! Professor Plant: Well done for observing the weather over the weekend even though you are not taking readings on these days. Keep up the good work Bulb Buddies!

St Robert's R.C Primary School: We had a busy week this week and we went on a trip to Cardiff Museum on Friday! Professor Plant: Hi St Robert’s Primary. Wow, I hope you enjoyed your trip!

Broad Haven Primary School: What a week we have had gales-rain-sleet-hail-sun-rainbows. The sea has been very rough with huge waves. Professor Plant: Wow Broad Haven Primary, you really have had a mixed week in terms of weather. It’s interesting to see the effect a strong wind can have on the sea!

Stanford in the Vale Primary School: The weather has turned really cold today.
Been training people to do this experiment during the week. From R xxx Professor Plant: Hi R, thank you for training others to take weather readings, even in the cold! Keep up the good work Bulb Buddy!

St Clare's Catholic Primary School: A very chilly and wet week. We even have some snow today! Professor Plant: I hope you enjoy the snow St Clare’s Catholic Primary! Make sure you wrap up warm!

Ysgol Rhostyllen: We're really enjoying it! Professor Plant: Hi Ysgol Rhostyllen, I’m glad to hear you’re enjoying the project. Keep up the good work Bulb Buddies!

Carnbroe Primary School: It was so cold on Wednesday that we decided to check our plants to make sure they were alright, they looked ok. It rained really heavily all day Thursday and the ground was very wet and muddy. Professor Plant: Hi Carnbroe Primary, well done for checking on your bulbs! The soil will be keeping the bulbs insulated against the cold. Keep up the good work Bulb Buddies.   

Ysgol Rhys Prichard: A lot of rain on Wednesday compared to Thursday and Friday.
It was colder on Wednesday compered to Tuesday. Professor Plant: Hi Ysgol Rhys Pritchard, well done for comparing the results throughout the week. You might find it interesting to use the maps on the Spring Bulbs website to compare your results to those from other schools!

Coppull Parish Primary School: Again the children made all the recordings with no supervision. Well done. Professor Plant: Fantastic work Coppull Primary!

Chorley St James Primary School: It was a very wet week in Chorley! The temperature stayed below 13 degrees. Professor Plant: Hi Chorley Primary, fantastic work! Why not use the graphs on the Spring Bulbs website to compare your results to those of other schools? Keep up the good work Bulb Buddies!