Amgueddfa Blog

Part 2, Working with our community partners.

 

Powysland Museum is working with the National Museum’s Saving Treasures; Telling Stories on an Archaeological Jewellery project.

In this update we hear from some of their community partners.

Welshpool Camera Club

The club has around 40 members of all abilities, from pros, advanced, to amateurs, who all ‘club together’ to ensure members’ photographic skills are challenged regardless of technical ability. They look at mastering camera techniques through hands on experience and invite speakers to give presentations.

With many of the archaeological jewellery pieces in Powysland Museum’s project being small, with delicate decoration, it was obvious that the project needed the expertise of good photographers to capture the details and refinement of the pieces.

Powysland Museum was therefore delighted when the Camera Club agreed to be one of the project’s community engagement partners.

The club’s members have got up close and personal with some of the objects and have taken some great close-ups, which have fed into the museum’s work with the other community engagement partners.

Welshpool Young Carers

Welshpool Young Carers are a group of young people who look after and care for one or more members of their family on a full-time basis. Alex Sperr, the project’s community engagement officer, ran a workshop with the group, which produced a delightful and colourful display.

The workshop focussed on the art of the museum display. A display is often the only chance you have for capturing the attention of your intended audience.

It must grab audience members at first glance, hold them there to see what it offers and persuade them to further explore the museum and the artefacts on display.

A display can be used to tell part of an object’s history, and in this workshop we focussed on making jewellery and displays for the Saving Treasures exhibition at Powysland.

The group first visited the Saving Treasures jewellery exhibit, looking at the ways in which objects are displayed.

Exploring how to display rings in the exhibition, the group then made Plaster of Paris hands by using rubber gloves as moulds. Casts of the children’s hands were made using plaster bandage or modroc, and rings were made using recycled materials.

The children then set up their displays as they would like to see them in the exhibition, along with their names.

Buttington-Trewern School

Local poet and writer Pat Edwards has run the “Off the Page” young creative writers’ club at Powysland Museum and is also runs the annual Welshpool Poetry Festival. Her quirky and exciting mind was guaranteed to engage the children.

Pat visited the museum to work with all the junior classes. The children were shown the archaeological jewellery and were even allowed to touch and hold some of the sturdier artefacts – obviously while wearing white, cotton gloves!

This was a unique opportunity for the children to see the objects outside their usual display cases.

Pat Edwards then discussed the theme of jewellery with the children, helping them develop ideas and create stories, poems, posters and other written works involving one or more of the museum objects. Some of the results and photographs from the sessions are on display.

Together with Pat, the museum is planning to develop this creative experience by offering writing classes at the museum during the exhibition period, where visitors can seek inspiration from the objects and practical help from Pat to write and tell their own stories.

The Archaeological Jewellery exhibition runs at Powysland Museum until September, after which you can catch it at Radnorshire and Brecknock Museums.

Da iawn i'r timau ddaeth i'r brig eleni!

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Tîm Buddugol Menter 2018.

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog – Tîm Buddugol Dewis y Bobl 2018.

Am y 3 blynedd ddiwethaf, mae Amgueddfa Cymru wedi cynnal cystadleuaeth ar gyfer disgyblion sy'n cymryd rhan yn her Menter a Chyflogadwyedd (Cenedlaethol/Sylfaen) yr Amgueddfa.

Briff yr Her yw creu cynnyrch arloesol ar gyfer siop yr Amgueddfa, sy'n adlewyrchu gwrthrychau a chasgliadau'r saith amgueddfa.

Caiff y disgyblion gyfle i arddangos eu gwaith mewn digwyddiad arbennig.

Cynhaliwyd digwyddiad eleni yn Atriwm newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cyflwynodd disgyblion eu gwaith i banel o feirniaid. Fe wnaethon nhw hefyd greu arddangosiadau a chyflwyno'r cynnyrch i rai o ymwelwyr yr Amgueddfa.

Dywedodd yr holl ddisgyblion y byddent yn argymell yr her i eraill. Bu'r disgyblion yn disgrifio'r sgiliau allweddol a ddatblygwyd, o waith tîm a meddwl i gyflwyniadau a chyfathrebu.

 

“Fy hoff rhan oedd gweld beth oedd y cyhoedd yn meddwl am ein cynnyrch a clywed beth oedd ei farn am y cynnyrch”

“My favourite part was w orking as a team and creating a product that we really enjoyed”

“To answer the questions in the pitch required quick thinking skills.”

Adborth y disgyblion

 

Bu myfyrwyr o Goleg Caerdydd a'r Fro yn helpu i gynnal y digwyddiad fel rhan o'u Her Gymunedol Uwch. Roeddent yn gyfrifol am gynllunio ac arwain rhai o brif elfennau'r diwrnod, o logisteg a chefnogi disgyblion, i drefnu a chyflwyno Gwobr Dewis y Bobl, sef pleidlais ymwelwyr.

“I believe it was a great experience as you interact with all different types of people and different ages.”

Helena Vitoria, myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

 

“Once again, the National Museum competition proved a resounding success.”

Sara Davies, Swyddog Bagloriaeth Cymru CA4 Cenedlaethol/Sylfaen |
 KS4 National/Foundation Welsh Baccalaureate Officer

 

Mae nifer o adnoddau ar gyfer athrawon a disgyblion sy'n cymryd rhan yn yr her ar wefan yr Amgueddfa: www.amgueddfa.cymru/addysg.

Caiff Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 ei noddi gan Amgueddfa Cymru, i nodi 70 mlynedd ers sefydlu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

 

Mae Sain Ffagan wedi bod yn hyrwyddo crefftwaith Cymru ers agor ym 1948, ac mae noddi Cadair yr Eisteddfod yn ffordd addas o ddathlu hyn. Chris Williams gafodd y fraint o ddylunio a chreu'r Gadair eleni.

Mae Chris yn gweithio fel cerflunydd ac mae'n aelod o'r Royal British Society of Sculptors. Mae'n byw yn Pentre, ac mae ganddo weithdy ac oriel yn Ynyshir, Rhondda.

Cafodd elfennau o'r gadair eu creu yn Gweithdy, adeilad newydd cynaliadwy yn Sain Ffagan, sy'n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw - a lle mae cyfle i ymwelwyr o bob oed droi eu llaw at grefftau o bob math. Yno, bu Chris yn arddangos ac yn rhannu'r broses o greu'r gadair gydag ymwelwyr – y tro cyntaf i hyn ddigwydd yn hanes Cadair y Genedlaethol.

Tapiwch ar y cylchoedd isod, wrth i Chris esbonio'r broses o greu cadair eiconig Eisteddfod Caerdydd:

 • O'r Aelwyd i'r Orsedd

  Cadair Eisteddfod 2018 trwy lygad y saer

 • Yr Ysbrydoliaeth

  Mae cadair Eisteddfod 2018 wedi'i ysbrydoli gan gadeiriau ffon Cymreig, fel hon yn Ffermdy Cilewent, Sain Ffagan

 • Dathlu Crefft Cymru

  Dewiswyd y garthen hon am ei phatrwm manwl - a ddaeth yn briff nodwedd y gadair

 • Y deunydd crai - pren llwyfen ac onnen - yn cyrraedd y gweithdy yn Pentre

 • Dyluniwyd y gadair fel model cywir ar Rhino 3D. Galluogodd hyn i mi fesur yn fanwl er mwyn creu jigiau a thempledi ar gyfer y breichiau a'r coesau

 • Mae sedd a chefn y gadair o'r un goeden lwyfen. Rhaid oedd sandio'r pren er mwyn datgelu'r graen - a gweld a oedd nam ar y pren sydd angen ei ystyried

 • Fe wnes i'r gwaith siapio yn Gweithdy, oriel grefft newydd Sain Ffagan. Roedd yn braf gallu rhannu'r broses o greu'r gadair gyda'r cyhoedd

 • Addurnwyd y cefn a'r sedd yn defnyddio laser Co2 - mawr yw'r diolch i gyngor Caerffili am gael defnyddio'r engrafwr! Ysbrydolwyd y patrwm cain gan garthen a wehyddwyd ym Melin Esgair Moel yn 1960. Mae'r felin (a'r garthen) 'nawr yn Sain Ffagan.

 • Roedd clampio'r pren ar gyfer yr uniad yn broses gymhleth, a roedd angen nifer o glampiau hir i reoli'r pwysau

 • Cafodd y testun hefyd ei engrafu â laser. Gwnaed hyn ar ddarn fflat o onnen, a gafodd ei lamineiddio i'r fraich gyda nifer fawr o glampiau

 • Gludo'r coesau yn eu lle

 • Bron â gorffen... Morteisio'r cefn yn ei le

 • Troi'r breichiau o gwmpas y cefn i greu uniad unigryw, a'i ludo yn ei le. Caiff y coesau bychain eu hychwanegu, a'u gosod gyda lletemau

 • A dyma hi yn ei holl ogoniant - cadair Eisteddfod 2018. Pob lwc i'r holl gystadleuwyr!

A technology first for UK museum

This week sees the launch of Museum ExplorAR; a brand new experience at National Museum Cardiff, bringing some state-of-the-art (and never seen before) technology into our galleries allowing you to witness our spaces as never before.

Using a handheld device available to hire from the shop you can explore the following self-led experiences:

 • Underwater life:  See our collection of sea creatures come to life in the Marine Gallery, be awed by our humpback whale as it would have looked swimming in the ocean... but watch out for the shark!

 • Monet’s Waterlily Garden: Explore the inspiration for Monet’s waterlilies in our Impressionist Gallery. Look out for Monet, and the Davies Sister who collected most of what you see in the gallery.

 • Dinosaurs and Prehistoric Creatures: Discover the lives of dinosaurs from 220 million years ago; see their skeletons brought to life and swim with the prehistoric creatures that once swam in our seas.

The project has been developed as a pilot in order for us to evaluate how we best approach and employ new and emerging technologies in our Museum spaces. Our permanent galleries may have been static for some years, but augmented reality can offer new and exciting opportunities to refresh narratives and explore new storylines in our Museums.

At this stage, we envision the devices to be available for hire for about 20 weeks over which time we will be evaluating popularity, ease of use, navigation, interpretative approach and overall enjoyment. A huge bonus of the system is despite the experiences offering a geographically aware tour, there is no requirement for any connectivity or data transfer requirements (i.e. we are not dependant on WiFi or networks), overcoming many connectivity obstacles in a complex and busy public space.

As this coincides with our Kizuna exhibition, Museum ExplorAR is available for you in three languages: Welsh, English and Japanese.

Top of the range graphics

The experience has been developed by Jam Creative Studios, an innovative, creative agency based in Cowbridge, south Wales. Thanks to their hard work and hours of dedication, they have delivered us a superb (yes, I am biased) new technology that offers a perfect synergy between exhibition interpretation and amazing jaw-dropping graphics and effects. They have come up with new and novel ways to showcase some of our most difficult-to-interpret collections - for instance our pavement of dinosaur footprints from south Wales where most visitors are unable to make sense of the plethora of footprints going in all different directions. Jam Creative Studios have skilfully isolated and superimposed these dinosaur trackways for us to be able to witness clearly the marks made by these extinct creatures.

What is Augmented Reality (AR)

AR, or Augmented Reality allows people to use (typically) a handheld device to view superimposed content onto the scene before them. The benefits of this technology is that you are able to experience the effects only when looking at the screen you are holding, thus still being able to interact fully with the real world around you. You may have heard of VR (Virtual Reality) which is a technology that is completely immersive and requires a full headset, cut off from the real world. We have chosen augmented reality, obviously as our visitors are walking around the gallery, we don’t want them blind to their surroundings, or each other!

This approach also means families or groups can share the experience together, something initial feedback confirms

Amgueddfa Cymru are proud to be the first place to showcase this augmented reality technology. 

The system uses a combination of area learning with augmented reality. Essentially it means that, rather than having to rely on traditional AR triggering methods (such as image tracking within your camera view or markerless AR-which requires the user to place their own virtual content within a scene) the ExplorAR can tell exactly where the user is within the gallery and can trigger appropriate content accordingly. This makes for a much more immersive experience giving users the freedom to explore all around the virtual content with no restrictions. It’s also really intuitive to use.

Testing and Evaluation

Evaluation will be key factor of the pilot, with a survey built in at the end of each tour. In addition to qualitative evaluation, this technology allows for detailed analytics on its usage, including such things as: Visitor flow, dwell time for each exhibit, most popular exhibits and average visit duration.
 
We will test and seek comprehensive feedback with a variety of users and groups, with advice from the Learning Department to gain feedback on content approach and overall concept design. We will also review our internal workflows and lessons learnt from delivering such a project, helping build a knowledge base for the organisation on best practices for future technologies we may wish to implement.

This is just the beginning...

The launch of Museum ExplorAR is the start of our investigations into how best we employ technology into our public spaces. We will be using visitor feedback to analyse where we go from here, of course the possibilities are endless, so before we go any further we need first hand accounts of what you, our visitors like, want, and expect, before we develop anything further.

Come and give it a go and let us know what you think, but remember, you saw it here first!

Plan your visit

Sut beth oedd Cymraeg Caerdydd yn y gorffennol? Dylan Foster Evans sy'n trafod lleisiau coll ein prifddinas:

 

Wrth bori mewn papurau newydd o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fe welwch fod trafod o dro i dro ar ddiflaniad Cymry Cymraeg ‘brodorol’ Caerdydd.

Roedd gan y dref yr adeg honno ei ffurf ei hun ar y Wenhwyseg, y dafodiaith leol draddodiadol. Ond er bod niferoedd siaradwyr Cymraeg Caerdydd ar gynnydd, llai a llai a siaradai hen dafodiaith Gymraeg Caerdydd. Mae’n destun rhyfeddod, felly, ein bod ni heddiw yn gallu gwrando ar leisiau’r to olaf o unigolion a fagwyd yn siarad y Wenhwyseg leol yn y Gaerdydd bresennol neu’n agos iawn ati.

 

Mae gwrando arnynt yn brofiad sy’n gofyn am ychydig o ymdrech ar ein rhan. Ar adegau, waeth cyfaddef ddim, mae rhyw afrwyddineb yn nodweddu geiriau rhai o’r siaradwyr olaf hyn. Nid niwsans mo hynny, chwaith, ond rhywbeth sy’n gwbl, gwbl greiddiol i’r profiad. Hen bobl yw’r rhain ac mae olion y degawdau i’w clywed ar eu lleisiau.

Ac yn achos sawl un, nhw yw siaradwyr Cymraeg olaf y llinach. Mae eu perthynas â’r iaith wedi breuo o flwyddyn i flwyddyn ac o ddegawd i ddegawd.

Ond yn yr afrwyddineb hwnnw — ac yn wir yn eu Saesneg — y daw eu profiadau’n fyw.

Dyna lle clywn ôl addysg a anwybyddai’r Gymraeg; dyna lle clywn effaith diffyg trosglwyddo rhwng cenedlaethau; a dyna lle’r ymdeimlwn â realiti shifft ieithyddol. Ond er gwaethaf hynny oll, mae yma wir brydferthwch.

 

Enwau'r ddinas - o Blwyf Mair i Lanetarn

Y cynharaf ohonynt yw Edward Watts (1840–1935) o Landdunwyd ym Mro Morgannwg. Fe’i recordiwyd pan oedd yn hynafgwr dros ei ddeg a phedwar ugain.

Cofiai ymweld â Chaerdydd tua chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac wrth sôn am safle hen neuadd y dref yn ‘Plwyf Mair’ mae’n cofnodi elfen o ddaearyddiaeth Gymraeg Caerdydd sydd bellach wedi ei cholli.   

A dyna chi Tom Lewis y ‘trychwr’ o ‘Rwbina’ (nid ‘o Riwbeina’ fel y dywedai llawer ohonom heddiw).

A’r Husbands — cynnyrch cymuned amaethyddol Llanishan, Llys-fæ̂n a Llanetarn, chwedl hwythau (ond Llanisien, Llys-faen a Llanedern i ni, debyg iawn).

Caerdydd wahanol iawn oedd Caerdydd llawer o’r lleisiau hyn. Ond hebddyn nhw a’u tebyg, gwahanol iawn fyddai ein Caerdydd ninnau.

 

 

Gyda diolch i Beth Thomas, Meinwen Ruddock-Jones a Pascal Lafargue. Am ragor o hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd, dilynwch @CymraegCaerdydd a @diferionDFE - ac am ragor o Archif Sain Ffagan, dilynwch @ArchifSFArchive

Bydd arddangosfa o hanes Trebiwt, y Bae a Chaerdydd i'w gweld yn Y Lle Hanes trwy gydol yr Eisteddfod.