Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru: PAS Cymru

Mae’r Cynllun Henebion Cludadwy (PAS) yn annog pobl â datgelyddion metel, ac aelodau eraill y cyhoedd sy’n dod o hyd i eitemau archaeolegol yng Nghymru a Lloegr sydd heb eu cynnwys dan y Ddeddf Trysor (1996), i roi gwybod am yr eitemau hynny.

Mae miloedd o wrthrychau’n cael eu darganfod gan bobl â’u datgelyddion metel yng Nghymru bob blwyddyn, yn cynnwys 30–40 eitem sy’n cael eu hystyried yn Drysor.

Mae’r PAS yn sicrhau bod cofnodion o ddarganfyddiadau ar gael i’r cyhoedd drwy gronfa ddata ar-lein y gellir ei chwilio sy’n cynnwys gwybodaeth am fwy na miliwn o wrthrychau.

Erthyglau:

Darganfyddiadau Diweddar:
Sylwer: mae'r man darganfod yn dangos y gymuned lle gwnaed y darganfyddiad, ac nid yw'n dangos union leoliad y darganfyddiad. Ni fydd pob gwrthrych sydd wedi'u caffael gan amgueddfeydd i'w gweld ar hyn o bryd – cysylltwch â'r amgueddfa berthnasol i gael gwybod statws gwrthrych.
Hel Trysor (ST no.) Gwrthrychau Cyfnod
2019.12 Modrwy aur ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.11 Grwp arian aur ac arian canoloesol Canoloesol
2019.10 Modrwy arian canoloesol Canoloesol
2019.09 Matrics sel arian ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.08 Gwniadyr arian ol canoloesol Ôl-ganoloesol

Dangos holl eitemau’r map

Twitter:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
1 / 4
Nesaf