Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru: PAS Cymru: PAS Cymru

Mae’r Cynllun Henebion Cludadwy (PAS) yn annog pobl â datgelyddion metel, ac aelodau eraill y cyhoedd sy’n dod o hyd i eitemau archaeolegol yng Nghymru a Lloegr sydd heb eu cynnwys dan y Ddeddf Trysor (1996), i roi gwybod am yr eitemau hynny.

Mae miloedd o wrthrychau’n cael eu darganfod gan bobl â’u datgelyddion metel yng Nghymru bob blwyddyn, yn cynnwys 30–40 eitem sy’n cael eu hystyried yn Drysor.

Mae’r PAS yn sicrhau bod cofnodion o ddarganfyddiadau ar gael i’r cyhoedd drwy gronfa ddata ar-lein y gellir ei chwilio sy’n cynnwys gwybodaeth am fwy na miliwn o wrthrychau.

Erthyglau:


Manylion cyswllt:

Mark Lodwick
Cyd-lynydd Darganfyddiadau: Cymru - Caerdydd.
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Rhif ffon. +44 (0) 29 20 573226
E-bost: Mark Lodwick

Dr Adelle Bricking
Swyddog Darganfyddiadau- Caerdydd
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Rhif ffon +44 (0) 29 2057 3250
E-bost: Adelle Bricking

George Whatley
Swyddog Darganfyddiadau - Caerdydd
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Rhif ffon +44 (0) 29 2057 3258
E-bost: George Whatley

Nicola Kelly
Swyddog Darganfyddiadau – Abertawe
Amgueddfa Abertawe
Ffordd Fictoria,
Abertawe
Glamorgan SA1 1SN
Rhif Ffon. +44 (0)1792 653763
E-bost: Nicola Kelly

Susie White
Swyddog Darganfyddiadau - Wrecsam
Gwasanaeth Treftadaeth ac Archifau Wrecsam,
Adeilad Tirnod Wrecsam,
Stryt y Rhaglaw,
Wrecsam
LL11 1RB
Rhif Ffon. +44 (0)1978 297466
E-bost: Susie White

Clara Cunha
Swyddog Darganfyddiadau - Caerdydd
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
E-bost: Clara Cunha

David Howell
Swyddog Ymgysylltu PAS Cymru – Caerfyrddin
Amgueddfa Sir Gar
Abergwili,
Caerfyrddin.
SA31 2JG
Rhif Ffon. +44 (0)2920 573302
E-bost: David Howell

Adam Gwilt
Gweinydddwr Trysor – Caerdydd
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays,
Caerdydd.
Cymru
CF10 3NP
Rhif Ffon. +44 (0)2920 573374.
E-bost: Adam Gwilt


Erthyglau:

Darganfyddiadau Diweddar:
Sylwer: mae'r man darganfod yn dangos y gymuned lle gwnaed y darganfyddiad, ac nid yw'n dangos union leoliad y darganfyddiad. Ni fydd pob gwrthrych sydd wedi'u caffael gan amgueddfeydd i'w gweld ar hyn o bryd – cysylltwch â'r amgueddfa berthnasol i gael gwybod statws gwrthrych.
Hel Trysor (ST no.) Gwrthrychau Cyfnod
2020.25 Grwp o geiniogau arian ol-ganoloesol (4) Ôl-ganoloesol
2020.24 Dolennau llawes arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.23 Broetsh glychog arian Canoloesol
2020.22 Pin arian ol-ganoloesol (darn) Ôl-ganoloesol
2020.21 Dolennau llawes arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol

Dangos holl eitemau’r map

Twitter: