Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru: PAS Cymru

Mae’r Cynllun Henebion Cludadwy (PAS) yn annog pobl â datgelyddion metel, ac aelodau eraill y cyhoedd sy’n dod o hyd i eitemau archaeolegol yng Nghymru a Lloegr sydd heb eu cynnwys dan y Ddeddf Trysor (1996), i roi gwybod am yr eitemau hynny.

Mae miloedd o wrthrychau’n cael eu darganfod gan bobl â’u datgelyddion metel yng Nghymru bob blwyddyn, yn cynnwys 30–40 eitem sy’n cael eu hystyried yn Drysor.

Mae’r PAS yn sicrhau bod cofnodion o ddarganfyddiadau ar gael i’r cyhoedd drwy gronfa ddata ar-lein y gellir ei chwilio sy’n cynnwys gwybodaeth am fwy na miliwn o wrthrychau.

Erthyglau:

Darganfyddiadau Diweddar:

Sylwer: mae'r man darganfod yn dangos y gymuned lle gwnaed y darganfyddiad, ac nid yw'n dangos union leoliad y darganfyddiad. Ni fydd pob gwrthrych sydd wedi'u caffael gan amgueddfeydd i'w gweld ar hyn o bryd – cysylltwch â'r amgueddfa berthnasol i gael gwybod statws gwrthrych.
Hel Trysor (ST no.) Gwrthrychau Cyfnod
ST2018.23 Breichled arian Canoloesol Cynar Canoloesol Cynnar
ST2018.22 Grwp arian Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
ST2018.21 Chwiban arian Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
2018.20 Celc o geiniogau (87) Rhufeinig
2018.19 Gwniadyr aur. Ôl-ganoloesol

Dangos holl eitemau’r map

Twitter:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
1 / 4
Nesaf