Map Gwrthrychau

Pryniadau Hel Trysor:Sylwer: mae'r man darganfod yn dangos y gymuned lle gwnaed y darganfyddiad, ac nid yw'n dangos union leoliad y darganfyddiad. Ni fydd pob gwrthrych sydd wedi'u caffael gan amgueddfeydd i'w gweld ar hyn o bryd – cysylltwch â'r amgueddfa berthnasol i gael gwybod statws gwrthrych.

Number showing by archaeological period(s):

Hel Trysor (ST no.) Gwrthrychau Cyfnod
2020.25 Grwp o geiniogau arian ol-ganoloesol (4) Ôl-ganoloesol
2020.24 Dolennau llawes arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.23 Broetsh glychog arian Canoloesol
2020.22 Pin arian ol-ganoloesol (darn) Ôl-ganoloesol
2020.21 Dolennau llawes arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.20 Modrwy arysgrif aur ac enamel ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.19 Casgliad (Oes Efydd - ol ganoloesol) o draethau Sir Benfro yr Oes Efydd - Canoloesol Cynnar
2020.18 Llwy arian canoloesol Canoloesol
2020.17 Matrics sel canoloesol Canoloesol
2020.16 Darn o broetsh arian gilt Canoloesol Cynnar
2020.15 Gosodyn addurnol Oes Haearn yr Oes Haearn
2020.14 Bulla pabaidd Canoloesol
2020.13 Matrics sel arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.12 Modrwy aur ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.11 Bachyn gwisg arian gilt ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.10 Darn o fodrwy arian gilt. Canoloesol
2020.09 Modrwy galar aur ac enamel ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.08 Modrwy arysgrif aur ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.07 Mowld palstaf Oes Efydd Canol yr Oes Efydd
2020.06 Medaliwn o Siarl I Ôl-ganoloesol
2020.05 Darn o fatrics sel arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.04 Modrwy arysgrif arian gilt ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.03 Modrwy aur a saffir canoloesol Canoloesol
2020.02 Gwniadyr arian ol-ganoloesol Ôl-ganoloesol
2020.01 Grwp o geiniogau arian ol-ganoloesol (8) Ôl-ganoloesol
2019.25 Grwp Arian Rhufeinig Rhufeinig
2019.24 Celc Arian Rhufeinig Rhufeinig
2019.23 Croes Arian Gilt Canoloesol
2019.22 Celc o Wrthrychau Aur ac Efydd yr Oes Efydd Ddiweddar
2019.21 Breichled Arian Canoloesol Cynnar Canoloesol Cynnar
2019.20 Grwp Arian Efydd Rhufeinig
2019.19 Broetsh Gylchog Arian Canoloesol
2019.18 Broetsh Gylchog Arian Canoloesol
2019.17 Modrwy Aur Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.16 Cylch Oes Efydd yr Oes Efydd Ddiweddar
2019.15 Modrwy Arian Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.14 Modrwy Aur Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.13 Cylch Oes Efyd yr Oes Efydd Ddiweddar
2019.12 Modrwy aur ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.11 Grwp arian aur ac arian canoloesol Canoloesol
2019.10 Modrwy arian canoloesol Canoloesol
2019.09 Matrics sel arian ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.08 Gwniadyr arian ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.07 Broetsh gylchog arian canoloesol Canoloesol
2019.06 Modrwy arysgrif arian gilt ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.05 Modrwy aur canoloesol Canoloesol
2019.04 Bachyn gwisg arian gilt ol canoloesol Ôl-ganoloesol
2019.03 Broetsh gylchog arian canoloesol Canoloesol
2019.02 Modrwy aur canoloesol Canoloesol
2019.01 Pen strap arian canoloesol cynnar Canoloesol Cynnar
2018.23 Breichled arian Canoloesol Cynar Canoloesol Cynnar
2018.22 Grwp arian Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
2018.21 Chwiban arian Ol Canoloesol Ôl-ganoloesol
2018.20 Celc o geiniogau (87) Rhufeinig
2018.19 Gwniadyr aur. Ôl-ganoloesol
2018.18 Broetsh gylchog arian canoloesol. Canoloesol
2018.17 Matrics sel arian Ôl-ganoloesol
2018.16 Modrwy arian gilt. Ôl-ganoloesol
2018.15 Pen strap arian Eingl-Sacsonaidd canoloesol cynnar. Canoloesol Cynnar
2018.14 Modrwy arian gilt. Ôl-ganoloesol
2018.13 Bachyn gwisg arian gilt. Ôl-ganoloesol
2018.12 Broetsh gylchwg arian canoloesol. Canoloesol
2018.11 Broetsh gylchog arian canoloesol. Canoloesol
2018.10 Cadwyn freichled arian canoloesol cynnar. Canoloesol Cynnar
2018.09 Modrwy arian gilt canoloesol. Canoloesol
2018.08 Modrwy arysgrif addurnol aur canoloesol Canoloesol
2018.07 Darn o broetsh gylchog arian canoloesol Canoloesol
2018.06 Darn o fwyell resog, socedog a darn tebygol o ingot gwastad-amgrwm, y ddau o ddiwedd Oes yr Efydd. yr Oes Efydd Ddiweddar
2018.05 Broetsh gylchog arian canoloesol Canoloesol
2018.04 Darn o aur wedi'i ranweithio, o Oes yr Efydd mae'n debyg. Canol yr Oes Efydd
2018.03 Darn arian arian o William Rufus o'r fathdy Caerdydd, 1090au Canoloesol
2018.02 Dau darnau arian arian o Edward III (1327-77) Canoloesol
2018.01 Modrwy arysgrif aur 17eg ganrif Ôl-ganoloesol
2017.29 Llwy arian 15 ganrif Canoloesol
2017.28 Casgliad ceiniogau (4 ceiniog - Harri VIII ac Elisabeth) Ôl-ganoloesol
2017.27 Broetsh gylchog arian Canoloesol
2017.26 Modrwy aur gydag intaglio Mercher Rhufeinig
2017.25 Darn o fodrwy arian gilt Canoloesol
2017.24 Celc (2 wrthrych); bwyell fflat efydd a chŷn efydd yr Oes Efydd Gynnar
2017.23 Bachyn gwisg arian gilt Ôl-ganoloesol
2017.22 Matrics sêl arian Ôl-ganoloesol
2017.21 Plat harnais ceffyl efydd euraid wedi'i addurno yn null Salin Canoloesol Cynnar
2017.20 Modrwy addurnedig Canoloesol
2017.19 Celc o geiniogau arian ac efydd (21) Rhufeinig
2017.18 Celc o fwyeill socedog efydd (9) yr Oes Efydd Ddiweddar
2017.17 Celc o fwyeill socedog efydd (6) yr Oes Efydd Ddiweddar
2017.16 Celc o fwyeill socedog efydd (5) a phennau picell yr Oes Efydd Ddiweddar
2017.15 Pin arian gilt Ôl-ganoloesol
2017.14 Ffram broetsh gylchog arian a nielo Canoloesol
2017.13 Celc o fwyeill socedog a phen picell (3) yr Oes Efydd Ddiweddar
2017.12 Modrwy fede (ffydd) aur Ôl-ganoloesol
2017.11 Darn o fodrwy arian gilt canoloesol Canoloesol
2017.10 Modrwy arysgrif arian gilt 16-17 ganrif Ôl-ganoloesol
2017.09 Modrwy aur eiconograffig Canoloesol
2017.08 Modrwy aur ac saffir 14 ganrif Canoloesol
2017.07 Grŵp o geiniogau (Edward I-III) Canoloesol
2017.06 Modrwy arian gilt Canoloesol
2017.05 Modrwy aur eiconograffig Canoloesol
2017.04 Broetsh arian gylchog Canoloesol
2017.03 Celc o 14 darnau arian aur ac arian Canoloesol
2017.02 Ingot arian Canoloesol Cynnar
2017.01 Matrics sel arian 16-17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.46 Modrwy arian Canoloesol
2016.45 Pin broetsh arian canoloesol Canoloesol
2016.44 Botgyn arian Ôl-ganoloesol
2016.43 Modrwy arian gilt fede (ffydd) Canoloesol
2016.42 Celc o bennau picell a bwyeill socedog (5) yr Oes Efydd Ddiweddar
2016.41 Celc o fwyeill cantel hir (3) yr Oes Efydd Gynnar
2016.40 Celc o fwyeill a phen picell (3) yr Oes Efydd Gynnar
2016.39 Modrwy arysgrif arian gilt 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.38 Modrwy arian Canoloesol
2016.37 Celc o wrthrychau aur ac efydd (12 gwrthrych, 17 darn) Canol yr Oes Efydd
2016.36 Darn o fodrwy arian gilt fede(ffydd) Canoloesol
2016.35 Modrwy aur 18 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.34 Modrwy arysgrif arian gilt 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.33 Modrwy arysgrif aur 16-17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.32 Sêl-fodrwy arian Canoloesol
2016.31 Darn arian aur (1), a ddarnau arian arian (14) Canoloesol
2016.30 Darn arian aur Harri VII Canoloesol
2016.29 Tlws croes arian gilt Canoloesol
2016.28 Modwry arian 16 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.27 Darn o fodwry arysgrif arian gilt Ôl-ganoloesol
2016.26 Tlws dail meillionen Canoloesol
2016.25 Darn o fodrwy ddefosiynol Canoloesol
2016.24 Celc (5 eitem) yr Oes Efydd Ddiweddar
2016.23 Bathodyn ceiliog arian 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.22 Modrwy arysgrif addurnol aur 16-17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.21 Modrwy cudyn aur addurnedig yr Oes Efydd Ddiweddar
2016.20 Modrwy cudyn aur addurnedig yr Oes Efydd Ddiweddar
2016.19 Modrwy arysgrif arian gilt 17-18 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.18 Celc o fwyeill, arf a ffroenell fwrw yr Oes Efydd Ddiweddar
2016.17 Broetsh gylchog Canoloesol
2016.16 Casgliad Canoloesol Cynnar
2016.15 Ffigwr Crist Canoloesol
2016.14 Casgliad yr Oes Efydd - Canoloesol Cynnar
2016.13 Modrwy arian gilt eiconograffig Canoloesol
2016.12 Celc o geiniogau arian (91 ceiniog) Rhufeinig
2016.11 Modrwy Canoloesol
2016.10 Modrwy arian Canoloesol
2016.09 Modrwy galar aur 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.08 Grŵp o geiniogau (Edward I-III) Canoloesol
2016.07 Dau rôt arian Edward III Canoloesol
2016.06 Tlws neclis aur 16 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.05 Darn o offer arian gilt ffitio dillad Canoloesol
2016.04 Gosodyn arian 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2016.03 Celc o geiniogau arian ac ingotau Canoloesol Cynnar
2016.02 Sêl-fodrwy arian gyda marc y masnachwr Canoloesol
2016.01 Modrwy galar aur 18 ganrif Ôl-ganoloesol
2015.14 Modrwy galar aur 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2015.13 Celc o geiniogau (17) Canoloesol
2015.12 Botgyn arian 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2015.11 Celc (2) yr Oes Efydd Ddiweddar
2015.10 Modrwy arysgrif aur 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2015.09 Botgyn arian 17 ganrif Ôl-ganoloesol
2015.08 Broetsh gylchog Canoloesol
2015.07 Celc (4) yr Oes Efydd Ddiweddar
2015.06 Gard carn cleddyf yr Oes Haearn
2015.05 Handlen tancard yr Oes Haearn
2015.04 Matrics sêl Canoloesol
2015.03 Breichled Llychlynaidd Canoloesol Cynnar
2015.02 Tlws calon arian gilt 16 ganrif Ôl-ganoloesol
2015.01 6 darnau arian Elisabeth (1558-1603) a Siarls (1625-1649) Ôl-ganoloesol