Cynlluniau Strategol

Amlinellir ymrwymiadau tymor hir Amgueddfa Cymru yn ein Gweledigaeth

‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’. Fe’i cyhoeddwyd yn 2015 ac mae’n amlinellu cyfeiriad ein gwaith, a’n dyheadau ar gyfer datblygiad yr Amgueddfa dros y degawd nesaf hyd at 2025.

Rydym yn cyhoeddi Cynllun Gweithredol blynyddol sy’n manylu ar ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod. Hwn yw ein hymateb i’r

. a gyhoeddir gan y Gweinidog.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynlluniau’r Amgueddfa neu’r broses gynllunio, cysylltwch â

David Anderson y Cyfarwyddwr Cyffredinol.