Cynlluniau Strategol

Mae Addewidion Amgueddfa Cymru wedi’u hamlinellu yn ein Strategaeth 2030, a’n Gweledigaeth, ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’.

Rydym yn cyhoeddi Cynllun Gweithredol blynyddol sy’n manylu ar ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod. Hwn yw ein hymateb i’r Llythyrau cylch gorchwyl a gyhoeddir gan y Gweinidog.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynlluniau’r Amgueddfa neu’r broses gynllunio, cysylltwch â David Anderson y Cyfarwyddwr Cyffredinol.