Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru

Newyddion

Bandstand gyda band ukulele yn perfformio o flaen cynulleidfa

Cerddoriaeth byw

6 Medi 2022

Bydd llu o gerddorion talentog yn perfformio yng Ngŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru, fydd yn dychwelyd i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 10 ac 11 Medi. 

Bydd cerddoriaeth fyw ar ddau lwyfan gan lu o dalentau Cymru wedi'u curadu mewn partneriaeth â Chynhyrchwyr Amgueddfa Cymru, Gorwelion BBC a Tafwyl. Ymhlith y perfformwyr ar Lawnt Gwalia bydd Codewalkers, Hyll, Lily Beau, Parisa Fouladi, DJs Gorwelion, DJs PYST yn dy GLUST a llawer mwy! 

Ar lwyfan Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru yn Llys Llywelyn, gall ymwelwyr fwynhau perfformiadau gan Banshi, Hana Lili, Craven, Small Miracles a mwy. 

Dyma’r rhestr o’r holl artistiaid a fydd yn perfformio ar Lawnt Gwalia a Llys Llywelyn.