3. Panel

Persbectif y panel: mae'r siaradwyr yn cynnwys Mark Higham, Prif Weithredwr FilmClub UK; Sally Lewis, Rheolwr Portffolio (Addysg Creadigol) Cyngor Celfyddydau Cymru a James Hall, Rheolwr Project yr Uned Pobl a Gwaith.