5. Huw Lewis

Prif siaradwr sesiwn y prynhawn: Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau hefyd.