Digwyddiadau

Digwyddiad: Menter Gwyddoniaeth Mawr: 3 Gweithdai Gwych Gwahanol!

Amgueddfa Wlân Cymru
26 Gorffennaf, 9 a 23 Awst 2024, 1yp-3yp
Pris Am ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galw heibio

Mae Menter Gwyddoniaeth Mawr  yn dychwelyd i Amgueddfa Wlân Cymru. Mae gennym ni 3 gweithdy gwych yn barod i chi gymryd rhan ynddynt yr haf hwn. Nid oes angen archebu tocynnau, dim ond galw heibio a mwynhewch!

26 Gorffennaf: Cemeg lliwio gwlân 

Mae gwlân wedi cael ei liwio ers miloedd o flynyddoedd, gan ddefnyddio cynhyrchion naturiol fel planhigion, coed a chennau. Ond beth sydd y tu ôl i gemeg lliwio gwlân? Beth sy'n digwydd ar lefel microsgopig? Darganfyddwch mwy yn y gweithdy gwych hwn.
 

9 Awst: Defnyddio gwlân ar gyfer llwybrau troed

Crëwch eich 'llwybr' eich hun. Bydd y wyddoniaeth y tu ôl i'r gweithgaredd hwn yn cael ei dangos a byddwch yn dechrau deall y wyddoniaeth o'i defnyddio mewn llwybrau cerdded.

 23 Awst: Priodweddau gwrth-ddŵr gwlân

Sut mae priodweddau gwrth-ddŵr gwlân, fel deunydd dillad, yn cymharu â ffibrau synthetig o waith dyn? Dewch i redeg arbrawf lle byddwch yn cymharu gwlân â 3 deunydd eraill a phenderfynu pa un o’r 4 deunydd a brofwyd yw’r mwyaf diddos. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld y deunyddiau hyn o dan ficrosgop i ddeall y wyddoniaeth y tu ôl iddo!

 

Menter Gwyddoniaeth Mawr (thebigscienceproject.co.uk)
 

Mae’r digwyddiad yma’n rhad ac am ddim, ond bob tro y byddwch chi’n cyfrannu rhodd boed fach neu fawr, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb.

 

Gallwch gyfrannu drwy ymweld  Cefnogwch ni | Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau