Digwyddiadau

Digwyddiad: Sketchy Welsh: Dysgu Cymraeg: Mae Hen Wlad Fy Nhadau

Amgueddfa Wlân Cymru
22 Mehefin 2024, 1yp-2yp
Pris £5 y person
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle

Ymunwch â Sketchy Welsh i ddysgu’r anthem genedlaethol ‘Mae Hen Wlad Fy Nhadau’ trwy sgetsys rhyfedd a chofiadwy, yn ogystal â sut i ddefnyddio’r iaith yn eich sgyrsiau Cymraeg bob dydd.        

Mae Joshua Morgan yn ddarlunydd proffesiynol sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn darlunio ei ffordd drwy’r Gymraeg dan faner Sketchy Welsh. Mae Sketchy Welsh yn cyfuno brawddegau Cymraeg gyda darluniau cofiadwy mewn ymgais i helpu i wneud y broses o  ddysgu Cymraeg yn haws ac yn fwy pleserus.

Sketchy Welsh

  • Rhaid archebu tocyn. Llefydd yn gyfyngedig. 
  • £5 y person

 Tocynnau    
 

Digwyddiadau