Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Bwyd a Diod

Mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Yw’r toiledau a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.

Oes angen i mi dalu i barcio?

Mae’r meysydd parcio ar ein safle am ddim.

Profiad yr Ymwelydd

Bydd eich ymweliad ychydig yn wahanol i’r arfer:

  • Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa,
  • Ni fydd teithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn y tu allan, ond rhaid eu cadw ar dennyn. Ni chaniateir cŵn y tu mewn i adeiladau'r amgueddfa.