Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Rhyfeddwch

Dathlwch Amgueddfeydd Cymru, 28 Hydref - 5 Tachwedd.

Rydym ni wedi ymuno â Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru er mwyn rhannu torreth o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda chi. Bydd amgueddfeydd o bob math, ar hyd a lled y wlad yn cymryd rhan yng Ngŵyl Amgueddfeydd Cymru; dewch i'n gweld ac ymunwch yn y dathliadau.

Digwyddiadau yn ein Hamgueddfeydd

Cymryd Rhan

Ydych chi'n dwlu ar amgueddfeydd?

Dathlwch gyda ni, 28 Hydref - 6 Tachwedd:

Gallwch bori holl ddigwyddiadau'r Ŵyl dros Gymru ar wefan yr Ŵyl.