Amgueddfa Lechi Cymru: Ddoe, Heddiw a Fory

Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis
Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis

Arddangosfa Hollti a Naddu Llechi

Olwyn ddwr Amgueddfa Lechi Cymru  

A ninnau’n dod yn ran o Safle Treftadaeth Byd UNESCO eleni a dathlu’n penblwydd yn 50 flwyddyn nesaf, dyma’r cyfle perffaith i'r Amgueddfa Lechi edrych i'r dyfodol.

Sut amgueddfa dach chi isio?

Mae’n bwysig i ni ein bod ni’n amgueddfa i’n cymunedau a’ch bod chi’n cael cyfle i gymryd rhan yn y broses o siapio ein camau nesaf.

Mae’r holiadur yma yn gyfle cyntaf i chi gael deud eich deud a rhannu’ch syniadau efo ni.

Llenwi'r Arolwg

Os ydych chi am gwblhau'r arolwg ar bapur, lawrlwytho fersiwn PDF y gellir ei argraffu.

I ofyn i ni bostio fersiwn bapur o'r arolwg atoch, ffoniwch 02920 573702.

Wrth gymryd rhan, bydd cyfle i chi ennill £75 i wario yn y siop. Cliciwch am delerau ac amodau.