Amgueddfa Lechi Cymru: Ddoe, Heddiw a Fory

Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis
Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis

Arddangosfa Hollti a Naddu Llechi

Olwyn ddwr Amgueddfa Lechi Cymru  

A ninnau’n dod yn ran o Safle Treftadaeth Byd UNESCO eleni a dathlu’n penblwydd yn 50 flwyddyn nesaf, dyma’r cyfle perffaith i'r Amgueddfa Lechi edrych i'r dyfodol.

Pa fath o amgueddfa dach chi eisiau?

Mae’n bwysig i ni ein bod yn amgueddfa i’n cymunedau.

Diolch i bawb gymrodd ran yn yr holiadur diweddar i rannu’ch syniadau ar siapio’r camau nesaf i’r amgueddfa.
Mae’r holiadur bellach ar gau ond gwyliwch y gofod yma am ddiweddariadau pellach a chyfleoedd i gymryd rhan yn y sgwrs.