Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyl bach yr Wŷl!

Amgueddfa Lechi Cymru
3 Rhagfyr 2023, 10am - 3.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Hwyl Fach yr Wyl Llanberis 

Christmas in the Chief Engineer's House

Ymunwch â ni i ddathlu’r Nadolig yn Amgueddfa Lechi Cymru! 

Camwch i mewn o'r oerfel wrth ymweld a chartrefi’r chwarelwyr wedi'u haddurno ar gyfer y Nadolig dros y degawdau. 

Bydd cyfle i:

  • Cymryd rhan mewn gweithdy crefft gyda’r corachod ac ymweld â Siôn Corn*

  • Mwynhau amser stori gyda Siân Corn

  • Creu Torchau Rhacs*

  • Creu Pomanders

  • Ymuno yn y canu gyda chorau a bandiau pres lleol
  • Mynd ar daith ar y trên bach

 

*Nodyn:  Mae angen archebu lle i weld Siôn Corn a’r gweithdy Torch Rhacs ymlaen llaw. 

  Tocynnau - Siôn Corn a'i Gorachod 

 

  Tocynnau - Gweithdy Torchau Rhacs 

 

Digwyddiadau