Dathliad Fron Haul yn 21

Logo yn dathlu 21 Fron Haul

Yn 1999 agorwyd tai Fron Haul yn Amgueddfa Lechi Cymru, wedi iddynt gael eu symud garreg fesul carreg o'u cartref gwreiddiol yn Nhanygrisiau. Wrth i ni ddathlu'r tai'n dod i oed yn yr amgueddfa, dyma gyfle i gymryd golwg agosach ar hanes y tai a'r gwaith o'u gwarchod er mwyn i bobl gael gweld a dysgu am fywyd chwarelwyr gogledd Cymru a'u teuluoedd.

Cefndir Fron Haul

Dyma Dr Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru a Cadi Iolen, Curadur, yn son am gefndir Fron Haul a'u pwysicrwydd yn dehongli bywyd teuluol y chwarelwyr. (I droi isdeitlau ymlaen ewch i'r symbol 'cog' i'w troi ymlaen)

Rhes tai Fron Haul fel yr oeddynt yn Tanygrisiau

Blog: 1 - 4 Fron Haul, gan Mared McAleavey

Mae Mared McAleavey yn gweithio fel curadur yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, ond ei swydd gyntaf i Amgueddfa Cymru oedd ymchwilio a dodrefnu tai Fron Haul. Dyma grynodeb o'i hymchwil o'r cyfnod hwnnw dros 21 mlynedd yn ol.

Darllen blog Mared

Delwedd o res tai Fron Haul

Tai Fron Haul – Darlunio Hanes

Mae Lleucu Gwenllian yn artist llawrydd o Ffestiniog – cafodd ei chomisiynu i greu cyfres o ddarluniau i gofnodi penblwydd21ain tai Fron Haul yn yr Amgueddfa Lechi. Dyma ychydig o eiriau ganddi’n disgrifio’r broses a’r profiad. Gallwch weld mwy o waith Lleucu ar ei chyfrif instagram @lleucu_illustration.

Gweld Gwaith Lleucu

Y broses lanhau yn Fron Haul

Glanhau Fron Haul

Dychmygwch gael dros 140,000 o ymwelwyr i'ch ty chi bob blwyddyn! Mae glanhau a gofalu am dai Fron Haul yn waith ofalus ac arbenigol - dyma gyfle i chi ddysgu mwy am y broses.

Darllen y blog

Llun arall o res tai Fron Haul

Cenhedlaeth newydd yn dysgu am Fron Haul

Mae Mirain Rhisiart yn gydlynydd cynhyrchu o Flaenau Ffestiniog wnaeth raddio mewn Theatr y llynedd. Ysgrifennodd Mirain gerdd am Fron Haul fel rhan o’r dathliadau Fron Haul 21. Dyma ychydigo’r cefndir i’r broses o ysgrifennu – gellir gweld y gerdd ar ddiwedd y post.

Darllen Cerdd Mirain

Cacennau Cri yn cael eu coginio

Atgofion Melys

Dewch efo ni draw i dai Fron Haul i ddysgu mwy am be oedd gwragedd y chwarelwyr yn ei goginio ar droad yr ugeinfed ganrif

Gwylio'r fideo

Llun o Cadi Iolen

Cadi Iolen: Fy Hoff Grair

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am hoff grair ein curadur Cadi Iolen

Gwylio'r fideo

Llyfr nodiadau
Llyfr nodiadau Angela o 1998 /1999 wrth baratoi y ffilm a lluniau archif sydd nawr yn y ffilm.

Blog Straeon yn y Meini – Prosiect Ffilm.

Y cwmni a fu’n gyfrifol am y project ffilm oedd Llun y Felin, sef cwmni Angela a Dyfan Roberts a oedd yn byw yn Llanrug. Gyda’i gilydd fe wnaethon nhw greu’r ffilm hyfryd o’r enw ‘Straeon yn y Meini’. Fel y tai, mae’r ffilm yn un oesol ac yn dal i gael ei dangos yn ddyddiol yn yr amgueddfa – ac erbynhyn, am y tro cyntaf, ar-lein! Yma mae Angela Roberts yn edrych yn ôl ar rai o’i hatgofion o’r broses o greu’r ffilm.

Darllen Blog Angela

Logo Ysgol Tanygrisiau

Prosiect Ysgol Tanygrisiau

Prosiect Ysgol Tanygrisiau - Mae disgyblion Ysgol Tanygrisiau wedi bod wrthi'n brysur yn dysgu mwy am hanes tai Fron Haul a'r pentref yn ddiweddar. Dyma ffilm fer wedi'i chreu ar y cyd efo Gai Toms i ddangos ffrwyth eu llafur.

Gwylio'r fideo

Ystafell fyw ty'r chwarelwr

Sgwrs Fyr am Fron Haul i Ddysgwyr

Dach chi'n dysgu Cymraeg? Dyma sgwrs fer yn cyflwyno hanes tai Fron Haul. Mae'r sgwrs yn addas i ddysgwyr lefel Uwch.

Gwrando ar y Sgwrs

Llun Straeon yn y Meini

Ffilm Straeon yn y Meini

Ffilm Straeon yn y Meini - Crewyd y ffilm arbennig yma ar gyfer agoriad swyddogol tai Fron Haul, ac mae wedi bod ar ddangos yn y tai ers hynny. Dyma'r cyfle cyntaf i fwynhau'r ffilm yn ddigidol, 21 mlynedd yn ddiweddarach.

Gwylio'r ffilm

Logo Postcode Lottery and Postcode Culture Trust Logo