Manylion Cyswllt

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Tim Phillips
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn +44 (0) 29 2057 3308
E-bost: tim.phillips@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfeydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd — post@amgueddfacymru.ac.uk
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru — post@amgueddfacymru.ac.uk
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis — llechi@amgueddfacymru.ac.uk
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion — post@amgueddfacymru.ac.uk
Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre — post@amgueddfacymru.ac.uk
Canolfan Gasgliadau, Adran Diwydiant, Nantgarw — post@amgueddfacymru.ac.uk
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru — bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Adran Addysg

Nia Williams
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 20 573 139
e-bost: nia.williams@amgueddfacymru.ac.uk

Llogi cyfleusterau

Neil Harrison
Gwasanaethau Ymwelwyr
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 20 573 387
e-bost: neil.harrison@amgueddfacymru.ac.uk