Cyfnod Allweddol 2

Ymweliad ysgol i Gaerllion

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Mae ymweliad ysgol yn cynnwys:

  • Ymweliad i Amffitheatr a Barics Rhufeinig.
  • Ymweliad i Faddondai Rhufeinig.
  • Cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn chwarae rôl mewn gwisgoedd (gweler costau ac amserlen isod).
  • Cyfle i wisgo replica o arfwisg Rufeinig.
  • Cyfle ymweld ag Oriel yr Amgueddfa.
  • Egwyl cinio 30 munud – mewn lle addas i fwyta cinio.

Mae ymweliad arferol yn dechrau am 10:15am ac yn gorffen am 2:15pm.

Archebwch ychydig fisoedd ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Adborth wrth Ysgolion

Dogfennau

Grammaticus – Ystafell Ddosbarth Rufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Sesiwn chwarwe rôl sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu sut oedd y Rhufeiniaid yn addysgu eu plant. Trwy gyfrwng iaith, rhifedd a llythrennedd, bydd disgyblion yn cael cyfle i ddysgu am y gymdeithas Rufeinig dan lygaid barcud athro Rhufeinig. Dan arweiniad hwylusydd mewn gwisg.

Hefyd bydd cyfle i wisgo atgynhyrchiad o arfwisg plentyn a dysgu am fywyd milwr Rhufeinig yn ein ailgread o ystafell farics. Mae angen i'r rhan hon cael ei arwain gan yr athro neu'r arweinydd grŵp - a fydd yn derbyn cyfarwyddiadau byr gan aelod o staff yr Amgueddfa ar y diwrnod.

Ysgol Rhufeinig - ilyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: 2020: 24 Chwefror - 13 Mawrth, 8 Mehefin - 26 Mehefin
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Medicus – meddyginiaeth Rufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Meddyginiaethau llysieuol, trychu coes neu fraich i ffwrdd, pwythau blew ceffyl – dyna rai o driniaethau’r meddyg Rhufeinig. Dewch i ddysgu mwy am feddygaeth Rufeinig a chyfraniad y duwiau at wella cleifion, mewn sesiwn chwarae rôl. Dan arweiniad hwylusydd mewn gwisg.

Hefyd bydd cyfle i wisgo atgynhyrchiad o arfwisg plentyn a dysgu am fywyd milwr Rhufeinig yn ein ailgread o ystafell farics. Mae angen i'r rhan hon cael ei arwain gan yr athro neu'r arweinydd grŵp - a fydd yn derbyn cyfarwyddiadau byr gan aelod o staf yr Amgueddfa ar y diwrnod.

Triniaethau a Meddyginiaeth - ilyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: 2020: 6 Ionawr - 24 Ionawr | 16 Mawrth - 3 Ebrill
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Meistri a chaethweision

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Ymennydd paun, pathewod wedi’u llenwi ac wystrys –dyna rai o’r seigiau sydd ar y fwydlen mewn gwledd Rufeinig. Bydd disgyblion yn chwarae rôl y meistr cyfoethog neu’r caethwas tlawd, ac yn cael blas ar ddau begwn eithaf cymdeithas. Dan arweiniad hwylusydd mewn gwisg.

Hefyd bydd cyfle i wisgo atgynhyrchiad o arfwisg plentyn a dysgu am fywyd milwr Rhufeinig yn ein ailgread o ystafell farics. Mae angen i'r rhan hon cael ei arwain gan yr athro neu'r arweinydd grŵp - a fydd yn derbyn cyfarwyddiadau byr gan aelod o staff yr Amgueddfa ar y diwrnod.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: 2020: 27 Ionawr - 14 Chwefror | 20 Ebrill - 22 Mai
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cerdded gyda’r Rhufeiniaid

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Blas ar yr amffitheatr ar barics gyda’ch tywysydd Rhufeinig eich hun. Dysgwch am fywyd yn y gaer bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Hefyd bydd cyfle i wisgo atgynhyrchiad o arfwisg plentyn a dysgu am fywyd milwr Rhufeinig yn ein ailgread o ystafell farics. Mae angen i'r rhan hon cael ei arwain gan yr athro neu'r arweinydd grŵp - a fydd yn derbyn cyfarwyddiadau byr gan aelod o staff yr Amgueddfa ar y diwrnod.

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: 1 Mehefin - 5 Mehefin 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Milwyr Rhufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Ydych chi’n ddigon da i ymuno â’r fyddin Rufeinig? Dewch i ddarganfod pa sgiliau fyddai milwr Rhufeinig eu hangen. Byddwch yn cystadlu mewn grwpiau i brofi’ch sgiliau ar y sgwâr!

Bydd disgyblion hefyd yn ymweld ag ystafell barics wedi’i hail-greu ac yn gwisgo arfwisg replica. Rhaid i’r athro neu arweinydd y grŵp arwain y rhan hon o’r sesiwn. Bydd aelod o staff yr Amgueddfa yn rhoi manylion ar y diwrnod.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: 29 Mehefin - 17 Gorffennaf 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Saturnalia: Nadolig Rhufeinig?

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Teithiwch yn ôl mewn amser i ymweld â Rhufeiniwr sy’n paratoi ar gyfer gŵl ganol gaeaf Saturnalia. Dysgwch am yr ŵl Rufeinig a rhannu traddodiadau canol gaeaf heddiw.

Hefyd bydd cyfle i wisgo atgynhyrchiad o arfwisg plentyn a dysgu am fywyd milwr Rhufeinig yn ein ailgread o ystafell farics. Mae angen i'r rhan hon cael ei arwain gan yr athro neu'r arweinydd grŵp - a fydd yn derbyn cyfarwyddiadau byr gan yr hwylusydd ar y diwrnod.

Hanes y Satwrnalia. Fideo a gynhyrchwyd gan Somerton Primary School.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: 2 Rhagfyr - 13 Rhagfyr 2019
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).