Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau Dementia-gyfeillgar yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
24 Mai a 6 Medi 2024, 10am-1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle yn hanfodol e-bostiwch: addysg.rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk
Dyn wedi gwisgo fel milwr Rhufeinig yn siarad â dau ymwelydd

“It’s been fantastic. With people with memory loss there’s a lot spent on research but not much on how to spend an afternoon” (Person affected by dementia)  

Roedd pobl yn eistedd wrth fwrdd yn edrych ar berlysiau ac yn dysgu sut roedd y Rhufeiniaid yn eu defnyddio.

[She] was very impressed and thoroughly enjoyed the trip out. She thought that there were only displays at the museum that she finds boring and was happy with how interactive the visit was…especially…the herb garden, learning about the armour and getting to physically touch it.” (Alzheimer’s Society Cymru Group facilitator)

Dewch i ddysgu mwy am fywyd yng Nghaerllion oes y Rhufeiniaid.

 

Mae'r daith yn cynnwys:

  • Croeso cynnes mewn gofod pwrpasol.

  • ⁠Ymweliad ag ail-gread o ystafell Barics Rhufeinig i ddysgu mwy am fywyd llengfilwr.

  • Cyfle i weld y gwrthrychau yn yr oriel.

  • Diod boeth ac amser am sgwrs mewn gofod pwrpasol.

  • Ymweliad â'r ardd Rufeinig i gyffwrdd, arogli a blasu'r perlysiau fyddai'r Rhufeiniaid yn ei ddefnyddio fel moddion. 

Gall unrhyw un sydd angen seibiant aros ac ymlacio yn y gofod pwrpasol unrhyw bryd. Mae'r daith i gyd yn yr Amgueddfa, a does dim angen cerdded pellter hir. Mae'r daith yn para tua 2 awr, gyda digon o oedi a lluniaeth.

Mae toiledau hygyrch ar gael yn yr Amgueddfa. Mae'r cyfleoedd hyn yn agored i bobl sy'n byw gyda dementia ac sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia.

 

Sylwer: 6ed o Fedi - wedi gwerthu allan.

Digwyddiadau