Digwyddiadau

Digwyddiad: Cyfnewid Llyfrau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
17 a 18 Mehefin 2023, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio

Wrthi'n clirio? Dewch i gyfnewid hen gasgliad o lyfrau am gasgliad newydd wrth bori ein silffoedd gorlawn.

Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr da, darllenadwy a bydd system tocyn llyfr-am-lyfr yn cael ei gweithredu.

Mae'n cynnwys adran llawn llyfrau i blant i ailgyflenwi ar gyfer stori amser gwely.

Bydd cyfle hefyd i gyfnewid CDs a finyl.

Mewn partneriaeth ag Oxfam

 

Digwyddiadau