Digwyddiadau

Digwyddiad: Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
21 Gorffennaf–1 Medi 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Oriel

Pobl, cymunedau a bywydau

Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig bob dydd Iau o 21 Gorffennaf – 1 Medi.

 

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn agor ei drysau tan 9pm bob dydd Iau am 7 wythnos.

 

Gydag oriau agor estyngedig, bydd cyfle ychwanegol/cyfle arall I chi:

 

  • Gyfarfod am goffi yn yr amgueddfa.
  • Cymdeithasu gyda ffrindiau yn yr amgueddfa.
  • Mwynhau y celf yn yr amgueddfa.
  • Crwydro drwy’r arddangosfeydd yn yr amgueddfa.
  • Ddysgu am orffennol diwydiannol Cymru yn yr amgueddfa.

Gall ymwelwyr hefyd roi cynnig ar wneud rhaffau ac argraffu llythrenwasg ar y wasg argraffu haearn hynaf yng Nghymru.

Mynediad AM DDIM i'r amgueddfa gyda gostyngiad o 10% i ymwelwyr â’r Amgueddfa o fwydlen The Stigg * T&C’s yn berthnasol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yw eich amgueddfa chi, a'ch gofod chi i ymweld a'i fwynhau. Felly, dewch draw ar ddydd Iau a gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad.

 

* Mae Telerau ac amodau yn berthnasol. Bydd y daleb 10% yn ddilys ar y noson gyhoeddi yn unig ac yn cynnwys yr holl fwyd a diod ar fwydlen The Stigg. Uchafswm o 4 o bobl sy'n dod o dan y daleb gostyngiad.

Digwyddiadau