Digwyddiadau

Digwyddiad: Dawnsio i Iechyd - Rhaglen Ddawns Atal Cwympiadau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
19 Awst 2022 – 31 Mawrth 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae Dawnsio i Iechyd yn ffordd hwyliog, gymdeithasol a chreadigol i bobl hŷn gymryd rhan mewn ymarfer atal cwympiadau. Dangoswyd bod y rhaglenni hyn yn effeithiol ar gyfer atal cwympiadau sylfaenol ac eilaidd, yn ogystal â gweithgaredd cymdeithasol gwych i gwrdd â phobl newydd a chynyddu lles cyffredinol.

 

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau bob dydd Gwener tan 31 Mawrth, 2023 rhwng 10:30yb - 12:30yp.

 

Dyma rai dyfyniadau hyfryd gan bobl sy'n mynychu dosbarthiadau mewn mannau eraill:

 

"Ar ôl bod ar fy mhen fy hun ers i fy ngwraig farw o Alzheimer's roeddwn i wedi mynd braidd yn unig. Mae Dawnsio i Iechyd wedi bod o gymorth mawr i'm rhoi yn ôl ar y trywydd iawn."

 

“Ar un adeg doeddwn i ddim hyd yn oed yn gallu codi paned o de gyda fy mraich dde. Nawr gallaf godi'r tebot i arllwys y te allan ... mae'r cyfan oherwydd yr ymarfer yr wyf yn ei wneud nawr."

 

“Pan dwi'n gadael yma, dwi'n teimlo'n falch iawn - mae'n codi'ch calon chi. Mae'n rhoi teimlad hyfryd i chi. Gallaf ddod mewn iselder ysbryd a mynd allan yn teimlo ar ben y byd."

Digwyddiadau