Digwyddiadau

Digwyddiad: Tref 5G y Dyfodol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
5 a 6 Tachwedd 2022, 12pm & 3.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 8 - 14
Archebu lle Archebwch docyn i blant ac oedolion nad ydynt yn cymryd rhan

Archwiliwch fyd AR gan gwblhau heriau a datrys problemau wrth ddysgu am y meysydd bywyd y gall 5G helpu i'w gwella! Fel rhan o'r gweithdy hwn, cewch gyfle i ddysgu am hanfodion cyfathrebu a sut mae hyn wedi esblygu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf. Profwch ddulliau o gyfathrebu gan ddefnyddio golau a sain a sut y gall 5G wella ar y rhwydweithiau symudol blaenorol sydd ar gael i ni. Yn dilyn hyn, cewch gyfle i archwilio byd AR trwy ein iPads a chwblhau heriau a gemau hwyliog wrth ddysgu'n union lle gall 5G helpu i wella ein bywydau. 

Archebu eich Tocyn

 

Ar gyfer rhaglen lawn Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe ewch i Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe - Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)
 

Digwyddiadau