Digwyddiadau

Sgwrs: Cynrhon cariadus!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
28 Hydref 2023, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 7+
Logo Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Archebu tocyn

Cynrhon cariadus - Y gwyddoniaeth y tu ôl i'r rhyfeddodau meddygol hyn!

Cynrhon cariadus - Y gwyddoniaeth y tu ôl i'r rhyfeddodau meddygol hyn!
Mae cynrhon yn ffordd wych ac effeithiol o drin clwyfau sy'n crynhoi!
Mae ein grŵp ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi gwneud darganfyddiadau gwyddonol sy'n esbonio sut mae cynrhon yn gweithredu i helpu clwyfau i wella.
Fodd bynnag, mae ymwybyddiaeth y cyhoedd a chanfyddiad o therapi cynrhon yn wael iawn ac yn negyddol iawn ar y cyfan.
Trwy rannu ein gwaith ein nod yw newid y canfyddiad ‘yucky’ o'r creaduriaid rhyfeddol hyn!
 
Gyda Yr Athro Yamni Nigam, Gwyddorau Biofeddygol, Prifysgol Abertawe

 Ar gyfer rhaglen lawn Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe ewch i Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe - Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)
Digwyddiadau