Digwyddiadau

Sgwrs: Sgwrs - Cynrhon cariadus!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
19 Mawrth 2023, 1.15pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw Heibio

Cynrhon cariadus - Y gwyddoniaeth y tu ôl i'r rhyfeddodau meddygol hyn!

Mae cynrhon yn ffordd wych ac effeithiol o drin clwyfau sy'n crynhoi! 
Mae ein grŵp ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi gwneud darganfyddiadau gwyddonol sy'n esbonio sut mae cynrhon yn gweithredu i helpu clwyfau i wella. 
Fodd bynnag, mae ymwybyddiaeth y cyhoedd a chanfyddiad o therapi cynrhon yn wael iawn ac yn negyddol iawn ar y cyfan. 
Trwy rannu ein gwaith ein nod yw newid y canfyddiad ‘yucky’ o'r creaduriaid rhyfeddol hyn!

 
Digwyddiadau