Digwyddiadau

Digwyddiad: Noson Swper GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
8 Medi 2023, 6.30pm
Pris £15 y pen
Addasrwydd Oedolion

Archebu tocynnau 

 

Ymunwch â ni yng ngardd GRAFT ar 8 Medi ar gyfer swper tymhorol, wedi'i goginio yn y ffwrn goed, gan defnyddio cynnyrch a dyfir yn yr ardd. 

Peidiwch â cholli'r noson arbennig yma o fwyd blasus, trafodaethau diddorol, cerddoriaeth fyw a Bar Botanegol gyda diodydd a chwrw lleol. 

BWYDLEN- Gyda Shared Plate

 - Flatbread steil Groegaidd wedi'i stwffio g/ ysbigoglys a chaws ffeta (v)

 - Dip ffa gwyn wedi'i chwipio g/ daikon wedi'u phiclo & thyrmerig ffres (vg/gf)

 - Carpaccio betys gyda salsa verde (vg/gf)

 - Ffa gardd wedi'u coginio'n araf, ragu corbwmpen a chorbys coch g/ caws gafr (v/gf)

 - Salad tatws a thomato confit g/ olew tsili wedi'i eplesu (vg/gf)

 - Torte betys a siocled g/ rhiwbob a briwsionyn bisgedi (vg)

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu alergeddau cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd. Mae’r bwyd yn cael ei wneud mewn cegin gyda chnau a hadau. Er bod pob ymdrech wedi'i wneud i gadw'r rhain ar wahân, ni allwn warantu na fydd unrhyw yn y bwyd.

v = llysieuol / vg = fegan / gf = heb glwten

Mae gennym westeion anhygoel i'n harwain mewn trafodaeth am y pwll tân! 

*Cyhoeddiad*

Yn anffodus, ni fydd Sheila Dillon yn gallu ymuno â ni yn Swper GRAFT ddydd Gwener.

Rydym yn ffodus iawn y bydd siaradwr anhygoel arall, sef artist cymdeithasol ac actifydd diwylliannol Shelley Sacks, yn cymryd ei lle mewn sgwrs gyda Dee Woods ac Owen Griffiths.

Tocynnau £15 y pen 

(Bydd y digwyddiad hwn yn dod tu mewn i'r Amgueddfa mewn tywydd garw)

 

 

Digwyddiadau