Digwyddiadau

Digwyddiad: Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Tachwedd, 17 Rhagfyr 2023, 14 Ionawr, 18 Chwefror a 17 Mawrth 2024, 3-4yp
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dau berson yn sefyll yn Oriel Y Warws. 

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Trwy gael gwared ar rai rhwystrau, sŵn a goleuadau llachar, gallwn greu amgylchedd sy'n gynhwysol, yn dawel ac yn ddiogel i bobl archwilio.

Dewch draw i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i grwydro'r Amgueddfa gydol ein awr dawel!

Digwyddiadau