Digwyddiadau

Arddangosfa: Blasau Cymunedol Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Hydref 2023 – 7 Ionawr 2024
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bwyd! Mae'n dod â ni i gyd at ein gilydd. 

 

Mae prosiect Blasau Cymunedol Abertawe yn dod â menywod o ystod eang o wledydd a diwylliannau at ei gilydd drwy'r CGGA a grŵp Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Abertawe. 

 

Bob wythnos yn ystod y prosiect roedd y menywod yn cymryd eu tro i ddewis pryd i'w goginio o'u mamwlad gan ddefnyddio cynhwysion a dyfwyd yng ngardd GRAFT. 

 

Trwy ddysgu, siarad a bwyta darganfu'r merched y gwahaniaethau, ac yn bwysicach fyth y tebygrwydd rhwng eu diwylliannau. Dysgwch am y bwydydd blasus, ewch â rysáit adref gyda chi i driodweud wrthym pa bryd sy'n arbennig i'ch teulu.

 

Mewn partneriaeth â:

 

  • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (CGGA)

  • Grŵp Merched Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Abertawe

  • PCYDDS

  • Shared Plate

  • Bwrdd Iechyd Abertawe

  • GRAFT

Digwyddiadau