Digwyddiadau

Digwyddiad: Swper GRAFT - Wythnos Ffoaduriaid

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mehefin 2024, 6.30pm - 9.30pm
Pris £15 yp
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Tocynnau

Archebu tocyn

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal ein noson Swper gyntaf yn 2024 i ddathlu rhai o’n partneriaid anhygoel!

Ymunwch â ni am noson hafaidd arbennig yn ein Hamgueddfa hardd.

...Mwynhewch wledd dymhorol flasus wedi’i pharatoi gan ein partneriaid coginiol cymunedol – Unified Flavours, wedi’u mentora gan The Shared Plate , ac yn defnyddio cynnyrch wedi’i dyfu yn un o nifer o wlâu yr ardd.

...Dathlwch lansiad y llyfr Community Flavours.

...Mwynhewch sioe ffasiwn fawreddog a rhowch gynigion ar eitemau ocsiwn cyffrous i helpu i godi arian ar gyfer The Women's Group

Peidiwch â cholli’r cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad arbennig hwn!

(Bydd y digwyddiad hwn yn symud dan do yn yr Amgueddfa mewn tywydd gwael)

Tocynnau £15 y pen

BWYDLEN

 • Kashke Bademjan Dip - aubergine Iranaidd wedi’i weini ar grostini 
 • Vadai Sri Lankaidd (fegan/di-glwten) - Toesen corbys wedi’i ffrio’n ddwfn gyda sambal cnau coco 
 • Sgwariau reis sbeislyd Sri Lankaidd (fegan/di-glwten) 
 • Akara Nigeraidd (fegan) - Pêl ffa wedi’i ffrio gyda saws poeth 
 • Samosa Bangladeshaidd (fegan) - Crwst wedi’i stwffio traddodiadol gyda sôs coch 
 • Dolma (fegan) - Pryd cenedlaethol Iracllysiau wedi’u stwffio â reis 
 • Biryani Bangladeshaidd (fegan) - Saig lysiau a reis blasus 
 • Salad cwinoa Noora (fegan/di-glwten) - gyda phîn-afal a chiwcymbr 
 • Macarŵns cnau coco (di-glwten/heb gynnyrch llaeth) - Bisgedi cnau coco arbennig Ann 
 • Jalebi (fegan) - Melysion surop traddodiadol Bangladeshaidd 
 • Crempog felys Sri Lankaidd wedi’i rholio (llysieuol) 

 

Digwyddiadau