Celf Triongl
Artistiaid ifanc Ysgolion Penweddig a Dyffryn Teifi (Ceredigion) gyda Mary Lloyd Jones

I gydfynd gyda'r arddangosfa urdd.org yn Oriel 1, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rhwng Mawrth a Gorffennaf 2009, bu'r Amguedddfa a'r Urdd yn cydweithio ar gynllun Triongl, sef cadwyn o weithgareddau celfyddydol dros Gymru.

I ddechrau'r gadwyn, bu criw o feirdd ifanc o Feirionydd yn llunio cerdd ar y thema 'Triongl' gyda Bardd Plant Cymru, Ifor ap Glyn yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Y ddolen nesaf yn y gadwyn oedd creu darn o gelf yn seiliedig ar y gerdd gyda chriw o ddisgyblion Lefel A Ysgolion Penweddig a Dyffryn Teifi, Ceredigion, dan arweiniad yr arlunydd Mary Lloyd Jones.

Ac i gloi'r gadwyn, ysbrydolwyd disgyblion Ysgolion Plasmawr a Fitzalan yng Nghaerdydd, dan arweiniad Cerdd Gymunedol Cymru, i recordio gwahanol synau o amgylch safle Amgueddfa Werin Cymru: Sain Ffagan — synau adar yn canu, coed yn llosgi, a'r gof yn gweithio — â'u plethu i greu cyfansoddiad cerddorol unigryw wedi'i ysbrydoli gan y gerdd a'r gwaith celf.

Triongl

Mae'r seren ar ei hanner  
A'i sŵn sydd ynom ni

Y brefu o'r cae dan tŷ  
A Morys y gwynt drwy'r coed  
Neu gyrn y ceir ar strydoedd y Bae  
A dwndwr draen yn byrlymu i'r môr

Cariwn y cyfan mewn potel â ni  
I'n cynnal wrth gamu yn betrus i'r maes  
Ac wrth droedio llwyfan y cyd-ddyheu

Cyd-symudwn yn osgeiddig  
Cyd-gordiwn yn ddeheuig  
Nes fod efydd ein hymdrech  
Ac arian ein dawn  
Yn creu awyrgylch newydd aur

Ac yna'r ymlacio, rhoi'r baich heibio  
Rhannu profiad, rhannu gair  
Rhannwn ffaith, a barn a chlecs,  
Yn dorf neu'n griw neu'n bâr

Ac wrth anelu am adre'n falch  
A phawb wedi gwneud eu rhan  
Mae'r seren yn gyflawn  
A'i golau'n disgleirio  
A'i sŵn yn atseinio ymhob man

Beirdd ifanc Meirionydd
gydag Ifor ap Glyn

Cerddorion ifanc Ysgolion Plasmawr a Fitzalan gyda Cerdd Gymunedol Cymru

Cerddorion ifanc Ysgolion Plasmawr a Fitzalan, gyda Cerdd Gymunedol Cymru

Gadael sylw