Lawnswyd yr adnodd digidol hwn nôl yn Nhachwedd 2014, gyda chymorth Cynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog. Ers hynny, rydym wedi ymchwilio, digideiddio a rhannu ar-lein yn rhad ac am ddim dros 1,200 o wrthrychau, archifau a ffotograffau. Dyma ddetholiad o'r eitemau sydd wedi ennyn y diddordeb mwyaf ar Casgliadau'r Rhyfel Byd Cyntaf Arlein.

Teganau

Teganau pren wedi'u peintio o Orsedd y Beirdd 1914. Gwnaed gan Ffatri Deganau Dyffryn Clwyd, Trefnant. Roedd y cwmni'n cyflogi milwyr clwyfedig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac wedi hynny. Oherwydd y rhyfel, cafodd Eisteddfod Genedlaethol Bangor 1914 ei gohirio tan 1915.

Medal

Croes Fictoria

Ar 21 Gorffennaf 1917 derbyniodd William Williams, morwr o Fôn, y Groes Fictoria, sef prif wobr dewrder Prydain. Dyfarnwyd y Groes Fictoria i Williams am ei ran yn suddo y llong danfor UC-29 ar 7 Mehefin 1917.

Darllen pellach: Croes Fictoria 'ddirgel' a pharot wedi'i stwffio

Ffotograff

Ffotograff yn dangos aelodau o Gorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin. Rhes flaen (canol): Lewis Valentine. Rhes ôl: (1af o'r chwith): David Ellis, Penyfed, Llangwm (bardd). Rhes ôl: (3ydd o'r chwith): Albert E. Jones (Cynan).

Llestri cymun maes

Cas yn cynnwys dau liain, cwpanau cymun a'r Llyfr Cymun Bendigaid. Defnyddiwyd gan y Parchedig Gapten T. Bowen Williams gydol ei amser yn gaplan y Fyddin. Ef oedd curad Eglwys San Mihangel, Aberystwyth, cyn iddo gael ei benodi'n gaplan ym mis Tachwedd 1915. Cyflwynodd ei lestri cymun o'r maes i'r Amgueddfa Genedlaethol ym 1919.

Pincas

Pincas siâp calon wedi ei wneud gan y Preifat Brinley Rhys Edmunds o Dunraven Street, Y Barri, fel anrheg i'w fam. Bu farw yng Ngwersyll Carcharorion Königsbrück ar 5 Medi 1918, yn 19 oed, wrth wasanaethu gyda Throedfilwyr Durham.

Bathodynnau

Casgliad o fathodynnau diwrnod fflagiau a werthwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf er budd elusennau ac achosion da amrywiol.

Gadael sylw