Digwyddiadau

DigwyddiadHaf o Lechen

Wedi'i Orffen
23 Gorffennaf31 Awst 2018, 1-4pm
Pris Crefftau i blant £1
Addasrwydd Teuluoedd

Galwch draw i'n gweithdai i fwynhau hwyl yr haf - perffaith i oedolion a phlant!

Ewch ati i addurno darn o lechen neu creu ffram llechen eich hunain; byddwch yn greadigol gyda Cert Celf yr amgueddfa; lliwiwch amserlen ddaearegol i fynd adref; rhowch gynnig ar wneud patrymau perffaith yn nhywod y ffowndri neu ewch am dro i dai Fron Haul i gael cyfle i wisgo i fyny.

Rhywbeth at ddant pawb!

*Tal ychwanegol am y crefftau llechen

Addurno Llechen!

Haf o lechi
Digwyddiadau