Ffilmio ar Leoliad

Hanes Llechi

Cartref y Diwydiant Llechi

Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn amgueddfa fyw - cartref i genedlaethau o arbenigedd, peirianwaith ddiwydiannol trwm, a gweithdai crefftwyr.

Rydym ni'n croesawu ffilmio ar leoliad, ac mae pob archebiad yn cefnogi ein gwaith, wrth i ni ofalu am hanes chwarelwyr Cymru a'u cymunedau.

Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad.

Ffotograffeg Nwyddau

Mae ein gweithdai yn olrhain hanes crefftwyr y gorffennol, ac yn llawn gwaith llaw cain.

Gwnant gefndir delfrydol ar gyfer ffotograffeg nwyddau, crefft neu ffasiwn: Llogwch ein gweithdai ar gyfer eich ffotograffeg nwyddau.

Hanes Byw

Mae ein crefftwyr yn arbenigwyr profiadol, sy'n llawn straeon sy'n olrhain ein hanes diwydiannol.

Gofynnwch i ni sut y gallwch wneud y gorau o'u harbenigedd yn eich rhaglen ddogfen neu eitem am hanes cymdeithasol.

Cefnogwch ein gwaith

Fel corff, rydym ni'n darparu mwy o gyfleuon dysgu y tu allan i'r dosbarth nag unrhyw sefydliad arall yng Nghymru, yn ogystal â gofalu am ein casgliad cenedlaethol.

Llogwch ein lleoliad er mwyn cefnogi'n gwaith elusennol - yn darparu digwyddiadau, arddangosfeydd a chyfleon i dros 150,000 o bobl, bob blwyddyn.

Amgueddfa Lechi Cymru

Newyddion a'r Wasg

I gael gwybod be' sy' 'mlaen yn yr Amgueddfa, neu i gysylltu â Swyddog y Wasg, ymwelwch a thudalen newyddion a'r wasg