Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

  • Fynediad am ddim
  • Gostyngiad o 10% yn caffi yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
  • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
  • Teithiau tywys
  • Teithiau tu ôl i’r llenni, ar gais
  • Lluniaeth am ddim i yrwyr bysiau

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.