Datganiadau i'r Wasg

Ein datganiad i'r ymgyrch Black Lives Matter

Yn yr amser hwn o drallod eithafol i bobl dduon ledled y byd, safwn gyda ein cymunedau du yng Nghymru, ein hymwelwyr, partneriaid, staff a gwirfoddolwyr yn y frwydr yn erbyn anghyfartaledd ac anghyfiawnder hiliol, wrth i ni ddatgan bod bywydau du o bwys, #BlackLivesMatter.

Mae casgliadau amgueddfeydd yn aml wedi’u gwreiddio mewn trefedigaethu a hiliaeth. Nid yw Amgueddfa Cymru yn eithriad yn hyn o beth.

Rydym yn cefnogi pob ymgais i greu sector amgueddfeydd sy’n sefyll yn gadarn dros hawliau dynol ac yn erbyn hiliaeth. Mae gennym rôl i’w chwarae wrth wthio’r newid yn ei flaen, gan weithio gyda chymunedau Cymru i wrthwynebu hiliaeth ym mhopeth a wnawn.

Mae gennym waith i’w wneud, ond ar y cyd â’n partneriaid cymunedol a’n Harweinwyr Treftadaeth Ifanc rydym yn cynyddu amrywiaeth o fewn ein casgliadau, yn cynyddu cynrychiolaeth, ac yn cyfrannu at sgyrsiau sy’n tynnu sylw at ddad-drefedigaethu, anghyfartaledd a hiliaeth.

Bydd ein hymrwymiad yn parhau y tu hwnt i’r sefyllfa bresennol, oherwydd gall deall yr heriau a wynebwyd yn y gorffennol rymuso pobl i ddod ynghyd i fynd i’r afael â materion heddiw.

Arwydd o Orymdaith y Menywod a gynhaliwyd yng Nghaerdydd mewn ymateb i urddo Donald Trump, yr arlywydd UDA, Ionawr 2017.