Datganiadau i'r Wasg

Neges o gydymdeimlad

Fel un o sefydliadau cenedlaethol Cymru gyda Siarter Frenhinol, anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at Ei Mawrhydi y Frenhines ar ol marwolaeth Dug Caererdin.  

Rydym wedi gostwng ein baneri fel arwydd o barch a byddwn yn cofio’r ymweliadau gan y teulu Brenhinol â’n hamgueddfeydd dros y blynyddoedd. Mae modd darllen datganiad Llywodraeth Cymru yma