Y Frwydr Dros Gymru

Ffilm 4 munud sy'n adrodd hanes y goresgyniad Rhufeinig. Addas ar gyfer unrhyw grŵp oedran. Y lle gorau i ddechrau astudio'r Rhufeiniaid yng Nghymru.

Mae'r ffilm yn defnyddio cymysgedd o luniau byw, delweddau ac animeiddio i ddod a'r hanes yn fyw. Crëwyd yr adnodd gan grŵp o athrawon mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, Partneriaeth Busnes Addysg a Llywodraeth Casnewydd.