Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn cynllunio i ailagor tiroedd awyr agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am rai dyddiau’r wythnos o fis Awst ymlaen. Bydd ein chwech amgueddfa genedlaethol arall yn agor yn ddiweddarach, ac nid oes dyddiad wedi’i benderfynu eto ar eu cyfer.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner Tymor - Cwrdd â Milwr Rhufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
17–18, 20 a 22 Chwefror 2020, 2pm-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch am sgwrs gyda’r milwr Rhufeinig yn Ystafell y Barics, i ddysgu am fywyd milwr cyffredin yn Isca!

Noder:

Sesiynau dwyieithog: 17,18, 19, 20 and 22 Chwefror.

Sesiwn Saesneg yn unig: 19 Chwefror.

Digwyddiadau