Rydym ar agor!

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mercher, Gwener a Sadwrn canlynol.

Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld a dilyn canllawiau iechyd a diogelwch, gan gynwnys gwisgo gorchudd wyneb yn yr adeiladau.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19.

Hoffem annog ymwelwyr i lawrlwytho App COVID-19 GIG ac i sganio’r codau QR wrth i chi ddod i mewn i’n hamgueddfeydd. Bydd y codau yn cael eu harddangos mewn mannau cyhoeddus o amgylch ein hadeiladau.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod

Digwyddiadau

Arddangosfeydd 28 Rhagfyr 2017

Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2 Mawrth 2017 – 31 Awst 2018

Digwyddiadau a Sgyrsiau 28 Rhagfyr 2017

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Bob Sadwrn
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru