Addysg Oedolion

Am ddim Sesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Adnoddau Saesneg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Adnoddau ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) i defnyddio yn Sain Ffagan Amgeuddfa Werin Cymru. Mae’r adnoddau wedi cael eu dylunio ar gyfer ymweliad hunan-dywys â’r amgueddfa. Maent ar gyfer dysgwyr Saesneg ar wahanol lefelau, ac yn canolbwyntio ar adeiladau gwahanol yn yr Amgueddfa. Cawsant eu creu ar y cyd gan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae myfyrwyr adran ESOL y coleg wedi ein helpu i’w datblygu a’u profi. https://museum.wales/stfagans/learning/adult/

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau