Digwyddiadau

Cwrs: Darlunio Boteganol - Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
17 Gorffennaf 2024 , 10:30am - 4pm
Pris £75 | £60 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*

Cactws Nosflodeuol Cereus grandiflorus, o Plantae Selectae gan G.D. Ehret, 1772.
Mae cyfansoddiad yr astudiaeth hon yn adlewyrchu talentau Ehret fel cynllunydd a dyluniwr medrus. Mae'r canlyniad yn wyddonol werthfawr, gyda'i dyraniadau manwl, yn ogystal â bod yn hardd i'w weld.

Archebu Tocynnau 

 
Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at Ddarlunio Botanegol.

Dan arweiniad yr artist Debbie Devauden, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu paentiad dyfrlliw.

Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr a darlunwyr ychydig yn fwy profiadol, ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.


 
Gwybodaeth Bwysig
 
  • Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs *(heblaw am Bopty Derwen)
  • Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB
  • Gallwch barcio yn y maes parcio i ymwelwyr, codir tâl o £6 a gallwch dalu trwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn
  • Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwyluswyr - sef Saesneg.
  • Cyfyngiad Oedran 16+. (Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn 18+ sy’n cymryd rhan)
  • Hygyrchedd:  Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod unrhyw anghenion hygyrchedd.

Mae'r telerau ac amodau ar gyfer ein cyrsiau ar gael i'ch ystyried fan hyn.

Cliciwch isod i gofrestru ar gyfer y rhestr bostio a’r rhestr aros ar gyfer ein cyrsiau fel eich bod yn cael eich hysbysu pan gyhoeddir cyrsiau newydd neu pan ddaw llefydd yn rhydd ar gyrsiau llawn.

Ymunwch â ni | Amgueddfa Cymru


Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.

Seats


 
Digwyddiadau