Sgrinwyna: Sgrinwyna

Sgrinwyna

Mae tîm bychan a diwyd yn gofalu am y sgrinwyna. Pan fydd pethau'n prysuro bydd staff profiadol wrth law ddydd a nos. Yn ogystal â'r sied ar y camera, mae siediau meithrin ar gyfer y defaid a'r wyn. Bydd y tîm yn asesu anghenion y praidd i gyd ac yn blaenoriaethu'r defaid gwannaf. Bydd oen sâl sydd angen cael ei fwydo drwy diwb yn cael blaenoriaeth dros ddafad sy'n esgor. Cofiwch, efallai bod aelod staff yn gwylio gerllaw ond ddim ar y sgrin.

Mae na atebion i rai o'ch cwestiynau mwyaf cyffredin ar y blog

Bydd #sgrinwyna 2021 yn fyw ar 27 Chwefror - Welwn ni chi bryd hynny!

1 diwrnod...
 
 

Lambcam 2021

Rhybudd - Gall cyfri defaid arwain at bendwmpian!
Oen-o-meter
Genedigaeth hyd yn hyn

 
#Sgrinwyna

Mae cyfnod ŵyna yn amser cyffrous gyda digon o uchafbwyntiau ac, yn anorfod, ambell i adeg anodd. Yn ogystal â dilyn y datblygiadau ar y dudalen hon, gallwch ddarllen y blog sgrinwyna, neu ddilyn yr hashnodau #lambcam #sgrinwyna ar Twitter - Byddwn yn rhoi’r holl newyddion diweddaraf am y mamau a’r ŵyn bach. Mae oriel o uchafbwyntiau’r sied ar gael hefyd.

Cyfanswm: 17

11
12
13
14
15
16
17

 

Tymheredd:
°C (Teimlo fel: °C)
Cyflymder y gwynt:
km/a
Lleithder:
%
Tebygolrwydd o law:
%

Uchafbwyntiau’r sied:

No. Date Duration
1 2 yr un pryd 26/02/2021 04:26
2 Wyna Dros Nos 25/02/2021 06:33
3 Efeilliaid Cyntaf 2021 25/02/2021 05:12
4 Ail Oen 2021 24/02/2021 03:48
5 Cwrs Ŵyna 2020 13/03/2020 02:06
6 Gefeilliaid Radnor (Rhan 1) 13/03/2020 02:39
7 Gefeilliaid Radnor (Rhan 2) 13/03/2020 02:46
8 Tribled 1 07/03/2020 05:00

Y Blog Sgrinwyna:

19 Chwefror 2021, Sgrinwyna 2021 - Cwestiynau Cyffredin:
27 Mawrth 2019, Lleisiau o’r Archifau
15 Mawrth 2018, Lleisiau o’r Gorffennol: Ŵyna yn Rhandirmwyn, 1975
14 Mawrth 2018, Beth sy’n digwydd i ŵyn Sain Ffagan?

sylw(138)

Karen
12 Chwefror 2021, 21:02
Cannot wait for lambcam to start again end Feb x
Francis Wright
22 Mawrth 2020, 17:12
Thank you for the Lamb Cam - what a fabulous cast, and what an uplifting experience!
Robert thompson
21 Mawrth 2020, 19:45

Here’s some praise for all the brilliant members of staff looking after the sheep and lambs, if I were a lamb or a sheep I would definitely want to live at St Fagans. Well done we’re all really enjoying your efforts Watching you on the webcam.

Sandi
21 Mawrth 2020, 09:47
Yay —- passed the 300 mark. Couldn’t quite see the black ewe before but just had a fab view of the llanwenog ewe giving birth to no 301(?). Keeping watch for her other twin

Ty again all ??
Carol Ann Ivory
21 Mawrth 2020, 09:31
Good Morning all xx Well done shepherds for delivering those little twin lambs. Was the second one number 300?
Bernice Staff Amgueddfa Cymru
20 Mawrth 2020, 11:29

Thanks Sandi #lambcamsuperfan

Sandi
20 Mawrth 2020, 10:37
Wow only 5 away from 300 lambs what a busy time for all the had working dedicated farming staff and all whilst being live streamed 24/7 to the world (bet not many can say that!!) I love that it’s in an area accessible for visitors and that we have the bonus of lambcam during lambing season.
Myself and the children have loved our visits to st Fagans even though we only usually visit the farm and park. As a childcare worker this is very educational for the children (myself too) and the farmers are always very polite and informative- answering the children’s many questions.
So a huge thankyou From us all. We will enjoy the rest of this seasons lambcam (a real godsend at the mo!)
Sandi
19 Mawrth 2020, 19:34
Nice to have lambing in a close unit but try the robots of doing it on a hill farm with snow. Wind rain .
Bernice Staff Amgueddfa Cymru
19 Mawrth 2020, 13:13

Hi Carol Ann

They've all got their legs crossed at the minute!

Carol Ann Ivory
19 Mawrth 2020, 12:57
Hi Bernice. Will you show lamb number 300 on here and maybe call it Tri-star :-)

Gadael sylw