Digwyddiadau

Digwyddiad: Mae Pantomeim Capten Barnacles

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Awst 2024 , 12.30pm a 2.30pm
Pris £3 y plentyn
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Tocynnau

Mae Pantomeim Capten Barnacles yn sioe un dyn am antur, hela trysor, brwydro creaduriaid gwyllt, tronsys a curo drygioni. Mae'r sioe yn cynnwys pypedau, comedi, gwiriondeb, llwyth o bropiau môr-ladron a digon o gyfleoedd i’r gynulleidfa gymryd rhan. 

Archebu tocyn

Digwyddiadau