Digwyddiadau

Digwyddiad: Paentio ar y Cyd - Hydref Equinox

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Medi 2024 , 7pm
Pris £25 yp /2 am £45
Addasrwydd Oedolion

Archebu tocyn

Rydyn ni wrth ein boddau o’n partneriaeth â The Paint Along Lady ac o gyflwyno’r digwyddiad Hwyrnos arbennig hwn.

Ymunwch a ni am sesiwn Paentio ar y Cyd wrth i ni ddathlu Equinox yr Hydref.

Dewch fel cwpwl neu gyda ffrindiau am noson llawn paentio, cerddoriaeth a chwerthin. 

Nid celf gain yw hyn, celf ‘gai neud fel hoffai’ ydyw! Rhowch gynnig ar rywbeth newydd a chreu campwaith. Nid oes angen unrhyw brofiad o baentio.

Mae The Paint Along Lady wedi bod yn denu sylw ledled Cymru, ac mae’n bleser gennym ni ei chroesawu hi i’n Hamgueddfa hardd.

Sylwer, mae hon yn sesiwn paentio ar y cyd i bobl 16+.

Digwyddiadau