Pobl, Cymunedau a Bywydau

Hanes cymdeithasol diwydiant Cymru

Dewch i weld sut roedd diwydiant yn effeithio ar y ffordd roeddem ni'n byw - yn unigolion, grwpiau neu sefydliadau - ac agorwch eich llygaid i raddfa treftadaeth forol Cymru.

Cefnogwch Amgueddfa Cymru, Cefnogwch Ein Cymunedau

Eleni, wynebodd cymunedau Cymru heriau na brofwyd erioed o’r blaen. Gan ddefnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru, rydym yn cynorthwyo cymunedau drwy’r cyfnod anodd hwn.
Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Gallwch chi ein helpu ni heddiw?

Rhowch yn awr!

Myfyriwch ar arddangosiadau traddodiadol o wrthrychau eiconig a chwarae gyda'r dechnoleg synhwyraidd ddiweddaraf sy'n ymateb i ystumiau dwylo am brofiad rhyngweithiol iawn.Archwiliwch y dirwedd ddiwydiannol â map fideo panoramig neu dysgwch am fywydau go iawn o'r gorffennol drwy fapiau digidol o hen strydoedd y gellir eu hadnabod heddiw.

Dewch o hyd i'r egni y tu ôl i'r diwydiant ac olrheiniwch rym y môr gyda llinell amser fideo sy'n mapio hanes traddodiad morol Cymru.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Darganfyddwch wreiddiau ein sefydliadau a'n cymunedau mwyaf poblogaidd a dylanwadol – o’r undebau llafur, Cymdeithas y Glowyr, Gwasanaeth Iechyd Gwladol i Seiri Rhyddion, Urdd y Fforestwyr a Merched y Wawr.

Mae'r warws yn trosglwyddo'r awenau i chi. Rhwydd hynt i chi balu'n ddwfn am wybodaeth yn yr arddangosfeydd a'r arddangosiadau.