Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Bwyd a Diod

Mae Cantin y Glowyr ar agor yn dyddiol ac yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a byrbrydau ynghyd â bwydlen fwyd gyfyngedig.

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Er lles ymwelwyr a staff, rydym yn argymell gwisgo gorchudd wyneb.

Yw’r toiledau a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.

Pam mae’n rhaid i mi dalu i barcio?

Rydym wedi bod yn codi tâl am barcio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amguedddfa Werin Cymru ac yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ers nifer o flynyddoedd, a bydd hyn yn parhau. Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog o elw o’r meysydd parcio yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn ar bob adeg.