Digwyddiadau

Cwrs: Darlunio Botanegol

Wedi'i ganslo
16 Mai 2020, 10.30am-4pm
Pris £55 | £45 gostyngiad
Addasrwydd 16+*
Archebu lle trwy Eventbrite
Night Blowing Cactus

Cactws Nosflodeuol Cereus grandiflorus, o Plantae Selectae gan G.D. Ehret, 1772.
Mae cyfansoddiad yr astudiaeth hon yn adlewyrchu talentau Ehret fel cynllunydd a dyluniwr medrus. Mae'r canlyniad yn wyddonol werthfawr, gyda'i dyraniadau manwl, yn ogystal â bod yn hardd i'w weld.

Carica papaya

Papaya Carica papaya, o Plantae Selectae 1772 gan Georg Dionysius Ehret (1708-1770).
Darganfuwyd nifer o'r ffrwythau egsotig megis y Paw-paw a'r Binafal ar deithiau darganfod yn ystod y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a daethant yn ffasiynol yn gyflym yn Ewrop. Mae'r Paw-paw yn hanu o America drofannol.

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at Ddarlunio Botanegol. Dan arweiniad yr artist Debbie Devauden, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu paentiad dyfrlliw. 

Cewch eich ysbrydoli gan ddetholiad arbennig o gasgliad yr Amgueddfa o dros 7,000 o brintiau a darluniau botanegol, nifer ohonynt yn dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif. Mae pob math o straeon diddorol tu ôl i'r delweddau hyn. Bydd Dr Heather Pardoe, un o guraduron yr Amgueddfa, wrth law i ddweud mwy.

Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr a darlunwyr ychydig yn fwy profiadol, ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol. Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle.

Tocynnau

Rhaid prynu tocyn ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18 (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Digwyddiadau